LabX-software til laboratorier | Integration og regelefterlevelse | METTLER TOLEDO

LabX-laboratoriesoftware

Netværksforbind dit laboratorium, og opnå effektive og fuldt integrerede processer, der lever op til gældende regler

Ring for tilbud
laboratory connection
compliance labx laboratory software
efficiency labx laboratory software
Titreringssoftwaren LabX
Vejesoftwaren LabX
Uv vis-softwaren LabX

Titreringssoftwaren LabX

Vejesoftwaren LabX

Uv vis-softwaren LabX

Titreringssoftwaren LabX™ forbindes til dine laboratorieinstrumenter og sætter fart på titreringsanalyser ved hjælp af elektronisk dataoverførsel, samtidig med at fleksibiliteten og regelefterlevelsen...
Vejesoftwaren LabX™ tilbyder central kontrol med instrumenter, opgaver og brugere, instruktion i SOP'er på vægtens terminal og eliminering af manuel transskribering.
Uv vis-spektrofotometersoftwaren LabX™ lagrer automatisk alle dine data i en sikret database og fremmer dermed nem resultathåndtering. Overhold gældende regler med automatisk ydelsesverifikation.
pH-softwaren LabX
Densitets- og refraktometrisoftwaren LabX
Smeltepunktsoftwaren LabX

pH-softwaren LabX

Densitets- og refraktometrisoftwaren LabX

Smeltepunktsoftwaren LabX

pH-softwaren LabX™ forbundet til pH-metret SevenExcellence™ giver fuld dataintegritet. Kombineret med autosampleren InMotion™ giver det mulighed for automatisk måling af mere end 300 prøver.
Densitets- og refraktometrisoftwaren LabX™ giver mulighed for elektronisk datastyring, understøtter regelefterlevelsen og forbinder dine instrumenter, så du kan foretage sideløbende analyser.
Smeltepunktsoftwaren LabX™ leverer sikker og fleksibel datahåndtering og understøtter efterlevelse af 21 CFR Part 11 og fuld integration med LIMS-, ELN- eller ERP-systemer.
Titreringssoftwaren LabX

Titreringssoftwaren LabX™ forbindes til dine laboratorieinstrumenter og sætter fart på titreringsanalyser ved hjælp af elektronisk dataoverførsel, samtidig med at fleksibiliteten og regelefterlevelsen...

Vejesoftwaren LabX

Vejesoftwaren LabX™ tilbyder central kontrol med instrumenter, opgaver og brugere, instruktion i SOP'er på vægtens terminal og eliminering af manuel transskribering.

Uv vis-softwaren LabX

Uv vis-spektrofotometersoftwaren LabX™ lagrer automatisk alle dine data i en sikret database og fremmer dermed nem resultathåndtering. Overhold gældende regler med automatisk ydelsesverifikation.

pH-softwaren LabX

pH-softwaren LabX™ forbundet til pH-metret SevenExcellence™ giver fuld dataintegritet. Kombineret med autosampleren InMotion™ giver det mulighed for automatisk måling af mere end 300 prøver.

Densitets- og refraktometrisoftwaren LabX

Densitets- og refraktometrisoftwaren LabX™ giver mulighed for elektronisk datastyring, understøtter regelefterlevelsen og forbinder dine instrumenter, så du kan foretage sideløbende analyser.

Smeltepunktsoftwaren LabX

Smeltepunktsoftwaren LabX™ leverer sikker og fleksibel datahåndtering og understøtter efterlevelse af 21 CFR Part 11 og fuld integration med LIMS-, ELN- eller ERP-systemer.

Licenser

43 27 08 00
Ring service

Skræddersy laboratoriesoftwaren LabX til dine behov

 

1. trin: Vælg startpakke

Express-startpakke
LabX™ Express Edition, som kører på en lokal computer, kan tilsluttes op til tre instrumenter. Der medfølger licens til ét instrument i startpakken.

Server-startpakke
LabX Server Edition kan tilsluttes op til 60 instrumenter via flere computere. Startpakken indeholder licens til ét instrument foruden tilvalgslicenserne til brugeradministration og autoimport/-eksport. 
 

2. trin: Konfigurer tilvalgslicenserne ud fra behov

Brugeradministration: Giver mulighed for central vedligeholdelse og kontrol af brugere og roller.
Produktdatabase: Åbner mulighed for central administration af produktdata og -parametre og giver brugere mulighed for at køre metoder baseret på produkter.
Autoimport/-eksport: Gør det muligt at udføre automatisk import og eksport af data i filformaterne csv og xml.
Statistik/tendenser: Tillader analyse af målinger og overvågning af processer i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
Regelefterlevelse: Fuld understøttelse af lovpligtige krav, herunder 21 CFR Part 11 og EU's Annex 11.
Rapportdesigner: Muliggør konfiguration af avancerede rapporter med data i skema-, graf- og tabelformat.  
Systemintegration: Tillader integration med laboratorieinformatiksystemer (LIMS, ELN, ERP) ved hjælp af API-webtjenester.  
STAReX™-integration: Koordinerer automatisk overførsel af vejeværdier til STARe-softwaren til termisk analyse.
 

4. trin: Vælg softwareservice

Software Care Standard: De nyeste softwareversioner og fjernsupport er inkluderet. 

Software Care Comprehensive: Du kan altid drage fordel af de nyeste softwareversioner samt fjernservice eller service på stedet.

On-Demand LabX Services: Vælg de yderligere servicemuligheder, du behøver for at gøre dit system komplet.

Serviceydelser:

service LabX laboratoriesoftware

Dokumentation

Dokumenter

Produktbrochure for LabX
Denne produktbrochure giver dig overblik over laboratoriesoftwaren LabX™, som forbinder dine laboratorieinstrumenter fra METTLER TOLEDO.

OSS


 

1. Hvad er LabX?

LabX™ er en laboratoriesoftwarepakke, der kan forbindes til METTLER TOLEDOs vægte, titratorer, pH-metre, uv vis-spektrofotometre, densitetsmålere, refraktometre, smeltepunktsystemer og automatiseringsløsninger. LabX hjælper laboratoriet med at forøge produktiviteten ved hjælp af elektronisk datastyring og instruktion i arbejdsgange med henblik på at leve op til lovpligtige standarder og opnå dataintegritet og med at reducere systemkompleksiteten og arbejdsbyrden i forbindelse med vedligeholdelse og oplæring – ved hjælp af en enkelt softwareløsning til mange instrumenter.

LabX-laboratoriesoftware
logo for LabX laboratoriesoftware


 


 

 

3. Hvordan fremmer LabX efterlevelse af 21 CFR Part 11?

LabX-laboratoriesoftwarens mulighed for at kontrollere regelefterlevelse indeholder alle de nødvendige værktøjer, herunder elektroniske signaturer og et auditspor, der kræves for at leve op til FDA-bestemmelsen 21 CFR Part 11 for datastyring og -lagring.


 

 

4. Skal der være en pc ved siden af instrumentet?

Nej, pc'en kan godt stå et andet sted. Der er direkte adgang til relevant information eller handlinger fra LabX på instrumentets skærm, så brugeren kun betjener instrumentet.


 

5. Hvordan understøtter LabX dataintegritetskrav?

LabX indsamler og lagrer de komplette rådata og kontekstuelle metadata i en sikret SQL-database i overensstemmelse med ALCOA+-standarderne.

LabX-laboratoriesoftware
dataintegritetsvejledning


 

 

6. Hvorfor har vi brug for LabX, når LIMS kan direkte til vores instrumenter?

Hvert instrument, der skal integreres i et LIMS-system, kræver et programmeret interface, hvilket indebærer betydelige udgifter og en større indsats (indledende programmering, vedligehold, validering, opdateringer og andre ting). Tilslutning af METTLER TOLEDO-instrumenter til et LabX-system kræver kun integration, validering og vedligeholdelse af et enkelt LIMS-interface.

 

 

 

7. Kan LabX integreres med ERP, LIMS, ELN, LES eller andre laboratoriesystemer?

Ja, laboratoriesoftwaren LabX er udviklet til let og ligetil at kunne integreres med laboratoriesystemer. Med LabX kan alle tilsluttede METTLER TOLEDO-instrumenter administreres via et enkelt interface, hvilket i betydelig grad reducerer arbejdsbyrden til indledende programmering, vedligeholdelse og validering.