Systemer til måling af rumfang, massefylde og magnetisme

Systemer til bestemmelse af rumfang, massefylde og magnetisme

Pålidelige systemer til nøjagtig måling

Vores systemer til måling af rumfang, massefylde og magnetisme er yderst præcise instrumenter, der leverer vigtig information til bestemmelse af masse over havets overflade for lodklasser med højere nøjagtighed. Vores systemer til rumfang, massefylde og magnetisme byder på nem håndtering og vejledning til processerne for at sikre, at målingerne fortages meget nøjagtigt og i overensstemmelse med de givne krav.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Advantages of Volume, Density and Magnetism Systems

Accurate Volume and Magnetism Determination

Præcis bestemmelse af rumfang og magnetisme

Vores systemer til måling af rumfang, massefylde og magnetisme er baseret på de mest anerkendte vejeteknologier for at sikre meget nøjagtig massebestemmelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Unrivalled Performance Determining Volume and Density

Uovertruffen ydeevne ved bestemmelse af rumfang og massefylde

Vores VC1005X er et fuldautomatisk system til hurtig og yderst nøjagtig bestemmelse af rumfang og massefylde for lodder med en vægt fra 1 g til 1 kg.

Dual Use for Determining Mass and Volume

Dobbelt anvendelsesområde: bestemmer masse og rumfang

Vores VMS-systemer benytter den indbyggede komparatorvægt til både at bestemme masse og måle opdriftskraften ved bestemmelse af massefylde. Lodhåndteringsenheden og den lettilgængelige vejeplade sikrer problemfri drift.

Determine Magnetism with Highest Resolution

Bestem magnetisme med den højeste opløsning

Susceptometeret S-50K bestemmer susceptibilitet med opløsninger på op til 1,2 × 10-6 og magnetisering op til 0,00094 µT. Denne fremragende ydeevne gør det muligt at bestemme magnetisme og susceptibilitet for lodder med vægte fra 1 g til 50 kg i de højeste lodklasser, dvs. OIML E1 og ASTM E617-97 Class 0.

Traceability to Calibrated Standards

Sporbarhed til kalibrerede standarder

Vores systemer til rumfang, massefylde og magnetisme sikrer fuld sporbarhed iht. nationale standarder. Alle målinger gemmes sikkert, og der kan når som helst genereres udførlige rapporter over resultaterne.

Intuitive User Guidance

Intuitiv brugervejledning

Vores avancerede software til rumfang, massefylde og magnetisme vejleder dig gennem de enkelte måleprocesser. Den registrerer også automatisk data, udfører komplekse beregninger og giver dig adgang en udførlig rapport til sidst.

43 27 08 00
Ring service
Vil du gerne have dine vægte serviceret af markedslederen?

FAQs

Hvorfor skal jeg måle mine lodders rumfang og massefylde?

Et lods massefylde har betydning for målingen af dets vægt, fordi loddet udsættes for en vis opdrift fra luften. Sammen med rumfanget kan der derfor udregnes en korrektion for luftens opdrift, som der derefter kan kompenseres for.

Hvad bruges et susceptometer til?

Et susceptometer bruges til at bestemme et lods magnetiske egenskaber. Disse egenskaber har indflydelse på kalibreringen af loddet og den underliggende usikkerhed.

Hvornår er det nødvendigt at bestemme lodders rumfang og massefylde?

Ifølge OIML skal det præcise rumfang og den præcise massefylde bestemmes for lodder i høje nøjagtighedsklasser, når lodderne anvendes over bestemte højder. For lodder i klasserne E1 og E2 skal rumfang og massefylde bestemmes, når de bruges mere end 300 meter over havets overflade, mens det for F1-lodder gælder ved brug mere end 800 meter over havets overflade.

Er det et problem, hvis der er luftbobler på mine vægtlodder?

Ja, luftbobler på vægtlodder kan i væsentlig grad påvirke dine målinger af rumfang og massefylde. Vægtlodderne skal have tid til at akklimatisere sig, efter at de er nedsænkes, og eventuelle luftbobler skal omhyggeligt fjernes for at sikre nøjagtige målinger af rumfang og massefylde. METTLER TOLEDOs VMS-systemer er udstyret med et avanceret vandstrålesystem, der effektivt fjerner luftbobler.

Hvad er forskellen mellem VC-systemet og VMS-systemerne?

VMS-systemerne er manuelle systemer til bestemmelse af rumfang og massefylde. Det betyder, at den indbyggede manuelle massekomparator også kan bruges til manuel bestemmelse af masse. VC1005X er et fuldautomatisk system, der er specialiseret i den ene opgave, det er at bestemme rumfang og massefylde. Den automatiserede proces bestemmer nøjagtigt op til 4 forskellige lodders rumfang og massefylde uden behov for indgriben fra operatøren.

Leveres VMS- og VC-systemerne med særlig software?

Ja, alle METTLER TOLEDOs systemer til måling af rumfang og massefylde er som standard udstyret med vores egenudviklede software. Denne specialiserede software forenkler processen til bestemmelsen af massefylde og sætter dig i stand itl at generere særdeles udførlige rapporter om bestemmelse af rumfang og massefylde.

Hvilke OIML R111-metoder tilbyder VMS2, VMS20 og VC1005X til kalibrering af lodders massefylde og rumfang?

Den internationale organisation for retslig metrologi, der er kendt under forkortelsen OIML, fremsætter internationalt anerkendte anbefalinger til måleinstrumenters metrologiske egenskaber. OIML fastlægger også testmetoder for lodder. Instrumenterne VMS2 og VMS20 til måling af rumfang kalibrerer rumfang og massefylde iht. metode A1 (OIML R111-1, to forskellige referencelodder vejes i luft) og metode A3 (OIML R111-1, direkte vejning). Volumenmassekomparatoren VC1005X kalibrerer rumfang og massefylde iht. metode A2 (OIML R111-1, referencelodder vejes i luft og i væske).