Robotstyrede massekomparatorvægte

Robotstyrede massekomparatorer

Massesammenligning med høj nøjagtighed og høj kapacitet

En robotstyret massekomparator er en højtydende komparatorvægt kombineret med en robotarm, der gør det muligt at kalibrere et stort antal lodder i en automatisk proces. Robotarmen tager et reference- og vægtlod ad gangen fra magasinet og anbringer dem på massekomparatorens vejeplade. Hele lodsæt med forskellige nominelle værdier kan kalibreres uden menneskelig indgriben.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Advantages of Robotic Mass Comparators

High Accuracy Mass Calibration

Massekalibrering med høj nøjagtighed

Robotsystemet undgår behovet for menneskelig indgriben under massekalibreringsprocessen og sikrer derved en høj grad af nøjagtighed med lav usikkerhed.

Perfect for High-Throughput Applications

Perfekt til kalibrering af store antal lodder

Den hurtige, automatiske proces gør den robotstyrede massekomparator særdeles velegnet til anvendelser, hvor mange lodder skal kalibreres, f.eks. på massekalibreringslaboratorier. Komplette lodsæt kan endda kalibreres natten over, uden at der behøver være en operatør til stede.

Dedicated Mass Calibration Software

Dedikeret software til massekalibrering

Alle robotstyrede massekomparatorer leveres med vores dedikerede Windows®-baserede software, som gør det muligt at kontrollere vejejob fra centralt hold, automatisk at starte flere job i rækkefølge, at udregne luftens opdrift og at eksportere resultater til en database med henblik på sporbarhed.

43 27 08 00
Ring service
Vil du gerne have dine vægte serviceret af markedslederen?

FAQs

Hvad er en robotstyret massekomparator?

En robotstyret massekomparator er en højtydende komparatorvægt kombineret med en robotarm. Lodkalibreringsprocessen udføres automatisk ud fra forprogrammerede kalibreringskrav. Reference- og vægtlodderne opbevares i et magasin, som har plads til op til 100 lodder. Robotarmen tager lodderne fra magasinet og anbringer dem på massekomparatorens vejeplade. Alle kalibreringsdata gemmes automatisk af massekalibreringssoftwaren MC Link. Hele lodsæt kan kalibreres uden menneskelig indgriben. I kraft af deres evne til hurtig og effektiv håndtering af lodder er robotstyrede massekomparatorer som skabt til kalibrering af store antal lodder med høj nøjagtighed.

Hvordan elimineres excentricitetsfejl på en robotstyret massekomparator?

For at eliminere excentricitetsfejl har METTLER TOLEDO udviklet lodholderprincippet. Lodholderne har fordybninger med forskellige diametre, som også kan justeres, så de kan holde lodder af forskellige størrelser. Virkningen af excentricitet minimeres ved at vælge den mest velegnede lodholder. Det er især vigtigt ved kalibrering af de højeste lodklasser. Det robotstyrede massekalibreringssystem måler den individuelle excentricitetsfejl for hvert lod, hvilket der tages højde for i kalibreringsprocessen. Det er særlig relevant at bestemme excentricitetsfejlen, når der anvendes flere lodder, og vejepladen er ujævnt belastet, f.eks. 5 g kontra kombinationen af 3 g og 2 g.

Kan fordelings-/opdelingsmetoden udføres med en robotstyret massekomparator?

Den robotstyrede massekomparator er særlig velegnet til fordelingsprocessen. Der findes to etablerede metoder til kalibrering af et sæt lodder. Ved den første metode sammenlignes lodderne ét ad gangen med referencelodderne. Dette kræver imidlertid et fuldt sæt referencelodder med alle de samme nominelle værdier som de lodder, der kalibreres. Den anden metode går ud på at kalibrere lodderne alene ved hjælp af udvalgte referencelodder og arbejde sig op eller ned gennem kalibreringen af de øvrige lodder, hvilket kaldes fordeling eller opdeling.

Men ved brug af en manuel massekomparator eller endda en automatiseret massekomparator kan fordelingsprocessen være meget tidskrævende og vanskelig at gennemføre. Ofte er det nødvendigt at stable lodder og anvende særligt tilrettelagte vejemetoder. Det kan f.eks. være meget udfordrende at anbringe flere lodder på en manuel massekomparators hængende vejeplade, og det er i praksis umuligt at finde tyngdepunktet for en gruppe lodder med forskellige nominelle værdier. En robotstyret massekomparator giver fleksibiliteten til at udarbejde en lodfordelingsmetode, hvor op til tre lodder kan anbringes samtidig på vejepladen.

Hvilke fordele er der ved et robotstyret massekomparatorsystem?

Et robotstyret massekomparatorsystem udfører lodkalibreringsprocessen automatisk uden behov for indgriben fra operatøren. Den automatiske proces fører til højere nøjagtighed, færre fejl og minimeret usikkerhed. Eftersom robotarmen er i stand til samtidig at anbringe flere lodder præcist på komparatorvægten, bliver lodkalibreringen mere effektiv, og lodfordelingen forenkles i betydelig grad. Den robotstyrede massekomparator er yderst effektiv til kalibrering af store antal lodder, hvilket er med til at løfte produktiviteten og optimere udgifterne til massekalibreringslaboratorier, der kalibrerer mange lodder. Desuden befinder den robotstyrede massekomparator sig i et lukket miljø, hvilket bidrager til at beskytte værdifulde referencelodder.

Hvilke egenskaber har en robotstyret massekomparator, som reducerer risikoen for fejl?

  • Vægtpositionssensoren registrerer, hvis vægtens position flytter sig det mindste, f.eks. pga. et slag eller rystelser i jorden. Lodkalibreringsprocessen standses øjeblikkeligt for at forhindre, at robotarmen støder ind i vejepladen.
  • Robotarmens hastighed optimeres omhyggeligt for at forhindre, at lodder bevæger sig eller falder ned fra lodholderne.
  • Hvis lugerne til robotsystemet åbnes, standses måleprocessen, da luftens bevægelse i det lukkede system er nok til at påvirke nøjagtigheden af resultaterne af lodkalibreringen.
  • Der benyttes en optisk sensor til at registrere, om der er en lodholder i magasinet, og at det er den korrekte holder. En forkert holder kan føre til excentricitetsfejl, og loddet kan endda falde ud af holderen.
  • Robotten kan standses når som helst af operatøren ved hjælp af en nødstopknap.
  • For at sikre, at lodkalibreringsdataene beskyttes, gemmes alle målinger og tilknyttede metadata på en sikret harddisk.

Kan mikrolodder (0,05 mg til 0,5 mg) måles med et robotsystem?

Modellen a10XL kan kalibrere mikrolodder ved hjælp af både en-til-en-lodsammenligningsmetoden og fordelings-/opdelingsprincippet.

Kan en robotstyret massekomparator måle et lods konventionelle masse og reelle masse?

Miljøovervågningssystemet leverer nøjagtig og opdateret information om omgivelsernes temperatur, fugtighed og lufttryk. Denne information anvendes til at korrigere den målte lodvægt for luftens opdrift. Med softwaren Efficiency Pack, der kan tilkøbes, udregnes den reelle masse og den konventionelle masse, som udskrives på målerapporten.