Tørreovn kontra halogenfaststofanalysator
White Paper

Tørreovn kontra halogenfaststofanalysator

White Paper

En praktisk vejledning til metodesammenligning inden for industrier

Tørreovn kontra halogenfaststofanalysator
Tørreovn kontra halogenfaststofanalysator

Tørreovn kontra halogenfaststofanalysator vil være af interesse for alle, der har med tørstofanalyse at gøre i lægemiddel- og fødevareindustrierne, den kemiske og andre industrier. Tørstofindhold er en afgørende kvalitetsparameter i mange industrier, herunder fødevare- og lægemiddelindustrierne og den kemiske industri. Dette white paper forklarer, at hurtig halogentørstofanalyse kan erstatte tørreovnsmetoden, og påviser, at resultaterne fra de to metoder er sammenlignelige. Der beskrives (med detaljerede eksempler) to metoder til at fastslå, at resultaterne har samme værdi: sammenligning af nøjagtigheden og præcisionen af dataene baseret på processpecifikke tolerancer og sammenligning ved hjælp af statistiske metoder såsom t-test og lineær regressionsanalyse. Det kræver mindre end en dags arbejde at udarbejde velunderbyggede beviser for, at de to metoder leverer sammenlignelige resultater. Halogentørstofanalyse leverer resultater på en brøkdel af tiden og er enkel, idet der genereres et direkte resultat uden behov for yderligere udregninger, hvilket betyder, at denne teknik er særdeles velegnet til pålidelige målinger både i et laboratoriemiljø og ved produktionslinjen.

 

"Kan tørreovnsmetoden erstattes af hurtig halogentørstofanalyse?"

Det enkle svar er ja, forudsat at resultaterne fra de to metoder er sammenlignelige. Det betyder, at det er nødvendigt at påvise, at resultaterne er ens inden for specifikke tolerancer, hvilket ikke er helt så ligetil. Dette white paper vejleder analytikeren gennem processen. Det forklarer de vigtigste beslutningskriterier omkring valget af metode og giver praktisk vejledning om, hvordan man påviser, at de to forskellige metoder (tørreovn og halogentørstofanalysator) til bestemmelse af tørstofindholdet i en prøve leverer sammenlignelige resultater. Desuden skitseres to alternative og acceptable sammenligningsmetoder: Den første metode er baseret på specifikke proceskrav (tolerancer), mens den anden er baseret på statistisk analyse af de indhentede data.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.