Effektive Design of Experiment-undersøgelser | White Paper
White Paper

Effektive Design of Experiment-undersøgelser

White Paper

DoE til innovativ kemisk udvikling i laboratoriet

Design of Experiment (DoE)-undersøgelser
Design of Experiment (DoE)-undersøgelser

Design of Experiments-undersøgelser letter hurtig og effektiv opdagelse og udvikling af nye kemiske enheder, som var en konstant udfordring.  Organiske kemikere og ingeniører anvender forskellige teknikker og metoder til at forbedre syntetiske veje for at blive mere effektive og minimere forbruget af dyrebare start materialer.  Fremskridt i syntesemetoder og værktøjer har gjort forbedringer mulige.

I syntetiske organiske kemilaboratorier forekommer stadig forhindringer og begrænsninger , som har brug for at blive løst.  En kemisk reaktion påvirkes af flere parametre, hvilket gør det svært at finde optimale parametre hurtigt og effektivt.  Kemi kan påvirkes af parametre, herunder koncentration, tilsætningshastighed, temperatur, opløsningsmidlet, katalysatoren og pH.  Parametre påvirker ofte hinanden. Reaktioner kan også påvirkes af typen eller hastigheden af omrøreren, der påvirker masseoverførslen og videre påvirker forsøgets resultat.

I stedet for at bruge en "forsøgs-og-fejl"-tilgang, hvor hver parameter undersøges individuelt, og interaktioner mellem dem ikke let kan påvises, kan forskere anvende Design of Experiments (DoE)-metodologien i det syntetiske organiske kemilaboratorium.   Dette white paper beskriver DoE-tilgangen, og hvordan den anvendes til at identificere forholdet mellem parametre, der definerer optimale indstillinger, hvor responsvariablen (herunder udbytte, selektivitet, urenhedsniveau) når den ideelle værdi.

Der præsenteres to Design of Experiment (DoE)-casestudier:

 • Forskere ved Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) undersøgte styren-polymerisering for at:
  • Forstå præstationen og nøjagtigheden af temperaturreguleringen, , en forudsætning for pålidelige Design of Experiment (DoE)-undersøgelser
  • Spore fremskridt og repeterbarhed
    
 • Forskere ved Lonza SA undersøgte en Peptid-syntesereaktion for at:
  • Identificere virkningen af reaktionsparametre
  • Give en bedre forståelse af årsag og virkning af procesvariabilitet
  • Forkorte kemiske udviklingcyklusser
  • Understøtte Quality-by-Design (QbD)-tilgangen