Det moderne synteselaboratorium | Gratis white paper
White Paper

Det moderne synteselaboratorium

White Paper

En ny arbejdsplads til kemikere

moderne kemisk syntese

Syntesekemi bliver stadig mere kompleks, og kemikere har taget udfordringen op med innovative teknikker og metoder.

Det kan være udfordrende at udvikle den bedste kemi, når synteseudstyret begrænser forsøgsmulighederne. Traditionelle metoder baseret på f.eks. rundkolber, dråbetragter og isbade kan forhindre kemikere i at få adgang til hele udvalget af syntesemuligheder og registrere de data, de behøver for at træffe de rigtige udviklingsbeslutninger.  

Dette white paper gennemgår en ny værktøjskasse udviklet specielt til kemikere, som udvider forsøgsmulighederne, automatiserer kedelige opgaver og registrerer data i høj kvalitet ved tryk på en knap. 

Download vores white paper "The Modern Synthesis Lab: A New Workplace for Chemists", og hør om, hvordan smarte synteseværktøjer kombineret med mulighederne for at digitalisere laboratoriet kan vende op og ned på kemisk udvikling.

Dit laboratoriums begrænsninger: Udfordringerne ved traditionelle metoder

I forbindelse med de fleste synteseforsøg vil kemikere og kemiske ingeniører fokusere på fire konkrete handlinger:

 • opvarmning og afkøling
 • omrøring
 • dosering
 • prøvetagning

De traditionelle metoder, som disse aktiviteter kræver, afhænger i det store og hele af opsætninger med laboratorieglas, varmeplader, køleudstyr, omrørere og andet udstyr. Hvis man udfører forsøg ved hjælp af denne type udstyr, medfører det begrænsninger på seks vigtige områder.

 1. Ringe anvendelighed af manuelt udstyr
  De manuelle procedurer, det kræver at udføre forsøg på tværs af forskellige forsøgsopsætninger, kan kompromittere datakvaliteten og laboratoriets produktivitet.
 2. Begrænset anvendelsesområde
  Det kan være en udfordring at optimere de kemiske reaktioner, når kemikernes muligheder er indskrænket til et begrænset interval af forsøgsbetingelser, i særdeleshed hvad angår temperatur, dosering, omrøringshastighed, koncentration og tryk.
 3. Udfordringer i forhold til personlig sikkerhed
  Traditionelle syntesemetoder kræver, at videnskabsfolkene er i tæt kontakt med giftige og sundhedsfarlige stoffer og farlige opløsninger og reagenser.
 4. Uensartet dataaflæsning og -registrering
  Brugen af en notesbog i laboratoriet kan føre til mistede data og ufuldstændig registrering af data, ligesom de dokumenterede data kan være vanskelige at søge i og finde.
 5. Ringe parameterkontrol
  Manuelle værktøjer gør det meget vanskeligt at kontrollere parametre inden for små tolerancer hele vejen gennem en reaktion, hvilket begrænser anvendeligheden af multivariat parameteranalyse såsom design af forsøg (Design of Experiments, DoE).
 6. Informationskløfter
  Informationskløfter undervejs i lange reaktioner begrænser forståelsen af reaktionsforløbet, kinetikken og dannelsen af urenheder.
   
Relaterede emner