Senzor zákalu | In-line měření zákalu | On-line měření zákalu

Senzor zákalu | In-line měření zákalu

Vysoce výkonné senzory zákalu pro účinné řízení procesů

Senzory zákalu jsou analytické přístroje určené pro kontinuální monitorování koncentrací suspendovaných částic v celé řadě procesních aplikací. METTLER TOLEDO nabízí in-line senzory zákalu, které zajišťují přesná měření v koncentracích s nízkým až vysokým zákalem. Tyto in-line senzory zákalu lze použít k monitorování fermentace, krystalizace, fázové separace, následné filtrace piva, odpadních vod aj.

Filtr:Odstranit vše

Porovnání

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

FAQs

Co je senzor zákalu?

Senzor zákalu je analytický senzor měřící zákal, což je optická vlastnost vyjadřující stupeň čirosti kapaliny. V kapalinách je zákal způsoben jednotlivými suspendovanými částicemi nebo koloidní hmotou, které rozptylují světlo nebo brání jeho průchodu: čím vyšší je koncentrace suspendovaných částic / koloidní hmoty, tím vyšší je zákal. 

METTLER TOLEDO nabízí několik typů in-line/on-line senzorů zákalu, které jsou optimalizované pro specifické měřicí rozsahy a aplikace.

Jaké jsou různé typy senzoru zákalu?

Společnost METTLER TOLEDO nabízí dva různé typy senzorů zákalu.

Dopředný rozptyl světla/absorpce: Senzory zákalu s touto technologií (např. řada InPro 8300 RAMS) jsou navrženy pro aplikace s nižší až střední úrovní zákalu. Měření barvy (žlutost) je také k dispozici u modelů InPro 8300 RAMS. Běžně se používají v aplikacích zahrnujících fázovou separaci.

Zpětný rozptyl světla: Tyto senzory zákalu (např. InPro 8050, InPro 8100 a InPro 8200 METTLER TOLEDO) jsou navrženy pro vzorky s vysokou koncentrací suspendovaných pevných částic až 250 g/l. V závislosti na aplikaci jsou in-line senzory zákalu METTLER TOLEDO dostupné s tělem z nerezové oceli nebo polysulfonu pro použití ve farmaceutické výrobě, resp. v procesech zpracování odpadních vod.

Jak si vybrat správný senzor zákalu?

Senzor zákalu byste měli vybírat podle požadovaného měřicího rozsahu a příslušné aplikace. Společnost METTLER TOLEDO nabízí několik všestranně využitelných senzorů zákalu, které splňují nároky mnoha různých aplikací, jako např.:

  • fermentace růst biomasy (optická hustota)
  • krystalizace
  • fázová separace
  • voda v oleji
  • průnik filtrem
  • aktivovaný kal
  • následná filtrace piva a měření žlutosti
  • odpadní voda

Podrobné informace získáte u místního obchodního zastoupení METTLER TOLEDO.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.