Měřiče zákalu / senzory zákalu
 
Menu
Měřič a senzor zákalu

Měřiče zákalu / senzory zákalu

Vysoce výkonné in-line měřiče a senzory zákalu pro účinné řízení procesů

Často kladené otázky o měřičích a senzorech zákalu

Co je zákal? Zákal je optická vlastnost vyjadřující stupeň čirosti kapaliny. Ve vodě je zákal způsoben jednotlivými suspendovanými částicemi nebo k...

Co je zákal?

Zákal je optická vlastnost vyjadřující stupeň čirosti kapaliny. Ve vodě je zákal způsoben jednotlivými suspendovanými částicemi nebo koloidní hmotou, které rozptylují světlo nebo brání jeho průchodu: čím vyšší je koncentrace suspendovaných částic / koloidní hmoty, tím vyšší je zákal. Tyto částice jsou obvykle příliš malé na to, aby je bylo možné detekovat lidským okem, proto musí být měření zákalu prováděno měřičem nebo analyzátorem. Nejlepší způsob řízení procesů, které vyžadují pečlivé sledování zákalu, je použít in-line měřič zákalu. In-line měřič zákalu umožňuje průběžná měření zákalu, která lze využít pro účely řízení procesů. K běžným příkladům zakalených kapalin patří:

 • Mléko – obsahuje emulgované kapky bílkovin/tuku ve vodě
 • Odpadní voda – obsahuje suspendované částice
 • Pšeničné pivo – obsahuje kvasničné buňky

Proč je měření zákalu důležité?

V mnoha případech se senzor zákalu využívá k posouzení kvality vody nebo účinnosti filtračního procesu. Měření zákalu je důležitým indikátorem v mnoha odvětvích i aplikacích, jelikož ovlivňuje nejen výnosnost průmyslového procesu, ale zároveň dokáže odhalit faktory, které jsou pro systém škodlivé.

Co ovlivňuje měření zákalu?

Jak je zmíněno výše, měření zákalu stanovuje úroveň, do jaké suspendované částice v kapalném médiu rozptylují světlo. Rozptylování závisí na následujícím

 • Koncentrace částic: Vyšší koncentrace částic má za následek větší rozptyl světla a tím i vyšší naměřené hodnoty zákalu.
 • Tvar a velikost částic: Částice menší než 1/10 vlnové délky viditelného světla rozptylují světlo symetricky. Větší částice (obvykle o průměru větším, než je vlnová délka viditelného světla) rozptylují světlo asymetricky. Proto je při měření zákalu nutno zohlednit úhel rozptylu.
 • Vlnová délka světla: Jak je zmíněno výše, intenzita rozptýleného světla závisí na velikosti částice. Přítomnost barvy v kapalině může navíc redukovat světlo měřené na detektoru. V důsledku toho je při měření zákalu nutno zvážit použití vhodné vlnové délky světla.

Vzhledem k výše uvedeným třem bodům je možné použít zákal jako charakteristickou vlastnost vzorku pouze v případě, že je metoda měření standardizovaná. Například v mnoha pivovarnických aplikacích je měřená kapalina nažloutlé barvy a obsahuje kvasničné částice. Při kontrole průniku filtrem je proto pro potřeby zajištění kvality množství dopředně a bočně rozptýleného světla měřeno v úhlu 25° a 90° ke světelnému zdroji. V pokynech pro monitorování zákalu a barvy jsou také specifikovány zdroje červeného (650 nm) a modrého (460 nm) světla.

S jakým typem rušení se běžně setkáváme při měření zákalu?

Na měření zákalu může mít nepříznivý vliv přítomnost látek, které pohlcují světlo anebo fluoreskují. Toto rušení je možné minimalizovat použitím vlnových délek odlišných od viditelného světla (např. vlnové délky 860 nm blízké infračervenému záření).

Vzduchové bubliny také mohou narušovat měření zákalu, proto je důležité zvolit pro instalaci takové místo, kde je jejich výskyt minimální.

Při měření zákalu nesmíme ani zapomínat na znečištěné okénko. Nejmodernější technologie a poměrný princip mohou kompenzovat změny barvy, stárnutí lampy použité jako světelný zdroj i znečištění okénka.

Co je měřič zákalu?

Měřič zákalu je senzor, který měří zákal. Senzory zákalu mají společné dvě věci:

 • Zdroj světla – např. LED diodu
 • Jeden nebo dva světelné detektory – obvykle fotodiody

Jaké metody měření a měřiče zákalu jsou běžně dostupné na trhu?

Existuje několik typů in-line senzorů zákalu / on-line měřičů zákalu, které jsou optimalizované pro specifické měřicí rozsahy a aplikace.

 • Dopředný rozptyl světla/absorpce: Senzory zákalu s touto technologií (např. řady InPro 8300 RAMS, InPro 8600i/D1 a /D3 METTLER TOLEDO) jsou navrženy pro aplikace s nižší až střední úrovní zákalu. Měření barvy (žlutost) je také k dispozici u modelů InPro 8300 RAMS typu TCS a COMBINE/InPro8600i/D3.
 • Zpětný rozptyl světla: Tyto senzory (např. InPro 8050InPro 8100 a InPro 8200 METTLER TOLEDO) jsou navrženy pro vzorky s vysokou koncentrací suspendovaných pevných částic až 250 g/l. V závislosti na aplikaci jsou senzory METTLER TOLEDO dostupné s tělem z nerezové oceli nebo polysulfonu pro použití ve farmaceutické výrobě, resp. v procesech zpracování odpadních vod.

Jak se provádí kalibrace měřiče zákalu?

Kalibraci měřiče zákalu je možné provádět třemi různými způsoby za použití převodníku. První se nazývá manuální kalibrace. Jedná se o nejrychlejší způsob, který zároveň představuje nejnižší úroveň kalibrace. Uživatel může měnit odchylku a sklon, a je vypočtena a zobrazena naměřená hodnota.

Druhý způsob se nazývá vícebodová kalibrace. Tento typ kalibrace dosahuje nejlepší linearity měřeného procesu. Provádět je možné dvou, tří, čtyř a pětibodovou kalibraci, obvykle off-line s demontovaným senzorem.

Třetí způsob se nazývá kalibrace in situ. Jedná se o on-line kalibraci, kdy obsluha vstupuje do nabídky kalibrace procesu na převodníku a uloží aktuální naměřené hodnoty zákalu. Obsluha poté odebere vzorek kapaliny pro analýzu laboratorním přístrojem a získání referenčního měření zákalu. V závislosti na in-line měřiči zákalu a převodníku je možné provádět vícebodové kalibrace in situ (např. s převodníkem M800 a senzorem zákalu se zpětným rozptylem společnosti METTLER TOLEDO).

Analyzátory zákalu / on-line senzory zákalu společnosti METTLER TOLEDO najdou své uplatnění v mnoha odvětvích, jako jsou:

 • biotechnologie
 • výroba léčiv
 • chemická výroba
 • petrochemie
 • potraviny a nápoje
 • pivovarnictví

Jak si vybrat správný senzor zákalu?

Senzor zákalu byste měli vybírat podle požadovaného měřicího rozsahu a příslušné aplikace. Společnost METTLER TOLEDO nabízí několik všestranně využitelných senzorů zákalu, které splňují nároky mnoha různých aplikací, jako např.:

 • fermentace
 • růst biomasy (optická hustota)
 • krystalizace
 • fázová separace
 • voda v oleji
 • průnik filtrem
 • aktivovaný kal
 • následná filtrace piva a měření žlutosti
 • odpadní voda

Podrobné informace získáte u místního obchodního zastoupení METTLER TOLEDO.


Senzor zákalu InPro8200
InPro8300
Senzory zákalu a barvy InPro 8600i

Sonda zákalu s optickým vláknem

Monitor produktů RAMS – optický zákal

Měřič zákalu piva InPro 8600i

Sonda zákalu, která zaručuje vysoce přesná in-line měření zákalu s využitím technologie zpětného rozptylu světla.
Systém pro optické monitorování piva, který se vyznačuje robustností a snadnou obsluhou, je navržen pro fázovou separaci na základě zákalu nebo barvy a pro procesy identifikace produktů.
Senzor zákalu a barvy pro provádění měření v přípravné i následné výrobě v pivovarech a pivovarnickém průmyslu s využitím metody rozptylu světla a absorpce.
Vysoká přesnost s minimálním znečištěním a údržbou
Možnost sterilizace pro splnění hygienických požadavků
Pro monitorování krystalizace a růstu biomasy
Standardní senzor o průměru 12 mm šetří cenný prostor
Spolehlivé řešení pro potravinářský a nápojový průmysl
Všestranné monitorování v až čtyřech vlnových délkách
Přímý výstup 4/20 mA pro řízení procesů
Přesná regulace mladiny a konečného výrobku
12bodová kalibrace pro přesná měření
Monitorování senzoru pro spolehlivá měření
Snadná instalace přímo do průzoru
Snižte své investice díky unikátnímu modelu pro následné procesy
Senzor zákalu | In-line měření zákalu

Senzor zákalu | In-line měření zákalu

Odolné, spolehlivé a přesné in-line senzory pro měření zákalu v průmyslových prostředích
Senzor zákalu InPro8200

Sonda zákalu, která zaručuje vysoce přesná in-line měření zákalu s využitím technologie zpětného rozptylu světla.

InPro8300

Systém pro optické monitorování piva, který se vyznačuje robustností a snadnou obsluhou, je navržen pro fázovou separaci na základě zákalu nebo barvy a pro procesy identifikace produktů.

Senzory zákalu a barvy InPro 8600i

Senzor zákalu a barvy pro provádění měření v přípravné i následné výrobě v pivovarech a pivovarnickém průmyslu s využitím metody rozptylu světla a absorpce.

Senzor zákalu | In-line měření zákalu

Odolné, spolehlivé a přesné in-line senzory pro měření zákalu v průmyslových prostředích

Publikace ke stažení

Bílá kniha o měření zákalu a barvy
Katalog výrobků pro procesní analytiku

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.