Iontově selektivní elektrody - Přehled - METTLER TOLEDO
 
Menu

Iontově selektivní elektrody

Přesná a rychlá analýza iontů

Se zvyšujícími se schopnostmi moderních automatických titrátorů je možné měřit koncentraci iontů v krátkém čase pomocí iontově selektivních elektrod (ISE).
Specifikace - Iontově selektivní elektrody
Aplikace ISE
Stručný popis seznam dostupných ISE
Popis
ISE měření s titrátory METTLER TOLEDO

Pro seznam dostupných  ISE kliknete zde!

Se zvyšujícími se schopnostmi moderních automatických titrátorů je možné měřit koncentraci iontů v krátkém čase pomocí iontově selektivních elektrod (ISE). Toho může být dosaženo buď přímým měřením nebo pomocí inkrementálních technik jako je metoda standardního přídavku nebo ředění.
Tyto metody lze snadno automatizovat pomocí titrátorů  METTLER TOLEDO. Pro podporu těchto možností nabízí METTLER TOLEDO řadu iontově selektivních elektrod a příslušenství. V závislosti na vzorku lze měřit koncentrace menší než jedno ppm až do několika gramů na litr.

Měřící techniky
Pomocí techniky  násobných standardncíh přídavků je možno měřit také v nelineárním rozsahu elektrody. S titrátory T90 je možno také provádět automatické GRAN vyhodnocení, které snižuje meze stanovení. Podrobnosti najdete v aplikačních brožurách  6 a 7, ve kterých je uvedena jak teorie, tak i aplikace (objednací čísla viz níže).
Kromě  přímého měření  nebo inkrementálních technik   se iontově selektivní elektrody používají také jako  indikační elektrody k indikaci iontů, např. titrace síranů pomocí baryové ISE a chloridu barnatého nebo titrace vápníku a hořčíku s EDTA pomocí vápníkové ISE.

Informace pro objednání:

Aplikační brožura 6: Direct Measurements with ISE
51724646 English, 51724645 German

Aplikační brožura 7: Incremental Techniques with ISE
51724648 English, 51724647 German

Aplikační brožura 22: Surfactant Titration
51725015 English, 51725014 German

Příslušenství

Nabídka
Iontově selektivní elektrody
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.