Správné použití a údržba titračních senzorů
 
Menu
Webový seminář na objednávku

Použití a údržba senzorů – správná titrační praxe

Webový seminář na objednávku

Podívejte se, jak správná manipulace se senzory dokáže zkvalitnit výsledky titrace

Webinář: Použití a údržba titračních senzorů

Mnoho zaměstnanců titračních laboratoří považují senzor za pouhé příslušenství, a přitom hraje patrně nejdůležitější úlohu ze všech složek automatického titračního systému.

Přesnost a opakovatelnost titračního měření závisejí na identifikaci správného koncového bodu nebo bodu ekvivalence. A právě tuto úlohu plní senzor. Jak tedy zajistit, aby senzory poskytovaly správné výsledky i za proměnlivých podmínek? Provádějí zaměstnanci údržbu senzorů správně? Jak to zjistíte?

Pochopení, jak správně používat, udržovat a posuzovat senzory z hlediska výkonu, představuje klíč k zajištění přesnosti výsledků titrace. Správná manipulace se senzory vede ke kvalitnějším celkovým výsledkům.

32:41 min
English , Français , Español , 中文 , Русский , Portuguese

Webinář pojednává o těchto tématech:

  1. Součásti senzoru a jejich funkce
  2. Správné použití při titraci
  3. Pokyny ke skladování a skladovací roztoky
  4. Údržba a čištění senzorů – harmonogram a tipy
  5. Kalibrace a posuzování
  6. Další informační zdroje

Ucelený program Good Titration Practice™ (Správná titrační praxe) od společnosti METTLER TOLEDO pomáhá laboratořím řídit a snižovat rizika v 5 fázích životního cyklu titračních systémů: od prvotního posouzení a výběru, přes instalaci, zaškolení a rutinní provoz až po údržbu.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.