Použití a údržba senzorů v rámci GTP® - METTLER TOLEDO
Webový seminář na objednávku

Použití a údržba senzorů v rámci GTP®

Webový seminář na objednávku

Klíčovým prvkem pro správný průběh každé automatizované titrace je senzor. Abyste mohli provádět přesné a opakovatelné titrace, musíte bezpodmínečně vědět, jak senzor správně používat, udržovat a kontrolovat. Na webináři o použití a údržbě senzorů v rámci správné titrační praxe (GTP™) se dozvíte podrobné informace o správné obsluze, údržbě a kontrole celé řady titračních senzorů, včetně jejich jednotlivých typů a součástek.

Výuka vhodného zacházení a údržby senzorů, které vaší laboratoři zaručí bezpečnou a spolehlivou titraci, probíhá pomocí prezentací, animací a videí.
35 minut
English , Français , Español , 中文 , Русский , Portuguese

Při titraci je důležité přesně a opakovaně určit okamžik, kdy dojde ke stechiometrické reakci titračního činidla se stanovovaným vzorkem nebo analytem. Systémy automatizované titrace spoléhají při tomto úkonu na senzor, který představuje důležitý faktor přesné a opakovatelné titrace. Senzor bývá považován za samozřejmost, i když často nemusí být správně používán nebo udržován.

Webinář o použití a údržbě senzorů v rámci GTP přináší nejenom informace a praktické rady a tipy, ale také poznatky o tom, jak zajistit, aby titrační senzor pracoval v souladu s kvalitativními požadavky celého procesu. 

Zúčastněte se webináře o senzorech a dozvíte se více o:

  • Součástkách a jejich funkcích
  • Správném použití při titraci
  • Správném uložení a uskladnění
  • Čištění a údržbě
  • Kalibraci a kontrole
  • Dalších zdrojích s informacemi o titraci
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.