pH vypočítané na základě konduktivity
Bílá kniha

pH vypočítané na základě konduktivity

Bílá kniha

Odvození CO₂ a pH z hodnot konduktivity pro chemické procesy v elektrárenských cyklech

Tato bílá kniha popisuje, jak mohou elektrárny odvodit hodnotu pH a vypočítanou hodnotu CO2 z měření specifické, katexované a odplyněné katexované konduktivity. Tyto důležité vypočtené hodnoty mohou být přenášeny pomocí víceparametrového převodníku pro řízení a validaci měření chemického složení vody v energetických provozech

Bílá kniha zahrnuje základní vědecké principy, které umožňují generovat určenou hodnotu pH a vypočítanou hodnotu CO2 na základě tří naměřených hodnot konduktivity, a dále je v ní vysvětleno, jak je toho dosaženo rychle a přímo ve víceparametrovém převodníku.

Teorie a praktické postupy pro generaci vypočítané hodnoty pH, vypočítané hodnoty oxidu uhličitého a vypočtené koncentrace aniontů z měření konduktivity jsou k dispozici po řadu let,v minulosti však vyžadovaly samostatné počítačové diagnostické systémy. Vzhledem k tomu, že analytická technologie se stále vyvíjí, nabízejí víceparametrové přenosníky kombinovanou flexibilitu pro elektrárny, které analyzují až 11 parametrů pro potřeby monitorování na libovolném místě měření.

Bílá kniha představuje koncept generování vypočítaného pH a dalších důležitých měření v chemických cyklech. Nabízí názor, že u chemických vzorků z okruhů může být odvození vypočítaného měření pH někdy přesnější a spolehlivější než měření ze standardní skleněné pH elektrody. Měření jak pomocí měřicího bodu, tak s vypočítanou hodnotou pH může podpořit validaci ve vašich měřeních vodního systému.

Předtím než se podíváme na vědeckou podstatu vypočítaného pH, vypočítaného CO2 a vypočítaných koncentrací aniontů, je v bílé knize popsáno, jak elektrárny sbírají a používají analytické údaje v moderním kontextu nákladových omezení a snižování počtu zaměstnanců.

Bílá kniha poté poskytuje spolehlivé vědecké podklady pro vypočítané pH a jeho vztah ke konduktivitě. Posuzuje rovněž požadavek na správně specifikované senzory konduktivity, k zajištění přesného a spolehlivého měření, z něhož lze vypočítat vypočítané pH. 

Následně se věnuje tématu generování vypočítané hodnoty oxidu uhličitého ze specifických, katexovaných a odplyněných měření katexované konduktivity a koncentrace aniontů v odplyněných vzorcích katexované konduktivity. 

Nakonec bílá kniha popisuje úlohu, kterou sehrávají multiparametrové vysílače při určování a zobrazování vypočítaného pH, vypočítanéhoCO2 a vypočítané koncentrace aniontů.
 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.