Bílá kniha

Rutinní zkoušky analyzátoru vlhkosti

Bílá kniha

Sestavujte smysluplné a vhodné SOP

Na spolehlivost měření vlhkosti má vliv celá řada faktorů. Jedním z nich je správná funkce měřicího přístroje. Aby nevznikala nejistota výsledků a aby nebylo nutné jejich přepracování, doporučujeme analyzátor vlhkosti pravidelně zkoušet. Jaké zkoušky se provádějí a s jakou četností, se dozvíte v naší bílé knize uvedené níže. Obsahuje vše, co potřebujete vědět o pravidelných zkouškách analyzátoru vlhkosti a o péči o přístroj.Zjistěte, jak můžete zajistit, aby vaše výsledky analýzy vlhkosti byly spolehlivé, zůstávaly v rozsahu povolených tolerancí a splňovaly požadavky na přesnost.

V situacích, které vyžadují poradenství k sestavení smysluplných a vhodných standardních operačních postupů, vyvstávají otázky, jako je například: „Jak často máme provádět zkoušky našeho přístroje?“ To znamená, že tyto postupy by neměly být ani příliš vyčerpávající, a tedy nákladné nebo časově náročné, ani příliš obecné, a tedy nevhodné z hlediska zajištění řádného fungování přístroje. 
 
Přečtěte si naši bílou knihu, ve které jsou uvedeny podrobné informace o rutinních zkouškách analyzátoru vlhkosti.