Návaznost výsledků vážení s mikrogramovými závažími - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Návaznost výsledků vážení s mikrogramovými závažími

Bílá kniha
Sada mikrogramových závaží
Sada mikrogramových závaží

Pokroky v nanotechnologii a biotechnologii navyšují požadavky na návaznost výsledků i v kategorii závaží s hmotností pod 1 mg. Pro splnění těchto požadavků vznikla reprodukovatelná mikrogramová závaží s kalibračním certifikátem a s návazností na mezinárodní prototyp kilogramu, a tím pádem i na soustavu SI.

Dokument vysvětluje klíčové faktory při konstrukci a vývoji mikrogramových závaží, jako jsou materiál, tvar, manipulace a kvalitní výrobní procesy. Britský státní metrologický úřad popisuje problémy a procesy spojené s tím, že se stal první akreditovanou laboratoří pro kalibraci mikrogramových závaží na světě. Bílá kniha zahrnuje také kalibrační metody a střednědobou stabilitu závaží.

Tato bílá kniha bude zajímat kalibrační laboratoře, vědce z oblasti nanotechnologií, státní metrologické a zkušební instituty, výrobce závaží, metrology a kohokoli dalšího, kdo se zajímá o poslední vývoj v technologii a návaznosti závaží s hmotností pod 1 mg.