Správné pipetovací techniky - METTLER TOLEDO
Webový seminář na objednávku

Správné pipetovací techniky

Webový seminář na objednávku

Pipetování – neboli odměřování a přenos – malého objemu kapalin v řádu mikrolitrů a mililitrů představuje ve vědeckých laboratořích pravděpodobně nejčastější činnost. Rychlé a přesné pipetování je přitom základním předpokladem úspěchu laboratorní práce.

Tento webinář na vyžádání Vám zprostředkuje pohled do světa pipetování. Naučíte se z něj vše o správných technikách pipetování a dozvíte se, jak předcházet chybám, a tak zvyšovat přesnost výsledků své práce.

Tento webinář je ideálním prostředkem k osvěžení znalostí o základech pipetování. Pomůže Vám snížit počet obvyklých chyb a zvýšit reprodukovatelnost až o 5 %.

30 minut
English

Tento webinář Vám poskytne přehled a rady k těmto tématům:

  • základní techniky k minimalizaci počtu chyb,
  • specifikace pipet,
  • pipetovací cyklus,
  • vliv rychlosti nabírání a dávkovací techniky,
  • pipety se vzduchovým polštářem a pipety přímým posunutím,
  • pokyny k pipetování vodných a nevodných roztoků,
  • reverzní pipetování.

 

Přečtěte si podrobné informace o programu Good Pipetting Practice™ (Správná pipetovací praxe) od METTLER TOLEDO.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.