Správné pipetovací techniky - METTLER TOLEDO
Webový seminář na objednávku

Správné pipetovací techniky

Webový seminář na objednávku

Pipetování – neboli odměřování a přenos – malého objemu kapalin v řádu mikrolitrů a mililitrů představuje ve vědeckých laboratořích pravděpodobně nejčastější činnost. Rychlé a přesné pipetování je přitom základním předpokladem úspěchu laboratorní práce.

Tento webinář na vyžádání Vám zprostředkuje pohled do světa pipetování. Naučíte se z něj vše o správných technikách pipetování a dozvíte se, jak předcházet chybám, a tak zvyšovat přesnost výsledků své práce.

Tento webinář je ideálním prostředkem k osvěžení znalostí o základech pipetování. Pomůže Vám snížit počet obvyklých chyb a zvýšit reprodukovatelnost až o 5 %.

30 minut
English

Tento webinář Vám poskytne přehled a rady k těmto tématům:

  • základní techniky k minimalizaci počtu chyb,
  • specifikace pipet,
  • pipetovací cyklus,
  • vliv rychlosti nabírání a dávkovací techniky,
  • pipety se vzduchovým polštářem a pipety přímým posunutím,
  • pokyny k pipetování vodných a nevodných roztoků,
  • reverzní pipetování.

 

Přečtěte si podrobné informace o programu Good Pipetting Practice™ (Správná pipetovací praxe) od METTLER TOLEDO.

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.