Termická analýza termosetů - METTLER TOLEDO
Webový seminář na objednávku

Termická analýza termosetů

Webový seminář na objednávku
Termosety se využívají k výrobě součástí, které musí být pevné, nerozpustné, mechanicky silné a tepelně stabilní. Při jejich využití je výroba v porovnání s kovy výrazně levnější. Ideálními technikami termické analýzy k charakterizaci termoplastů jsou DSC, TGA, TMA a DMA. Nejdůležitější výhodou těchto technik je skutečnost, že vlastnosti termoplastů lze měřit na základě teploty nebo času v rámci širokého teplotního rozsahu od -150 °C
do 1 600 °C.

V tomto webovém semináři se dozvíte, jak lze termickou analýzu využít k analýze termosetů. Ukážeme Vám i některé typické příklady vzorků měřených pomocí DSC, TGA, TMA a DMA.
English

Termickou analýzu lze využít ke kontrole kvality i k výzkumu termosetů. K měření nejdůležitějších vlastností a charakteristiky materiálů, například specifické tepelné kapacity, skelného přechodu, koeficientu roztažnosti, dekompozice, vytvrzování, gelovatění a elasticity, stačí i velmi malý vzorek o hmotnosti několika miligramů.

V tomto webovém semináři se zaměříme na hlavní techniky termické analýzy a ukážeme Vám některé typické aplikace.

Tematický obsah webového semináře:

 • Úvod
 • Základní vlastnosti termosetů
 • Typické otázky
 • Termická analýza
 • Průmyslová odvětví a aplikace
 • Přístroje a aplikaces
  – Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)
  – Termogravimetrie (TGA)
  – Termomechanická analýza (TMA)
  – Dynamická mechanická analýza (DMA)
 • Shrnutí

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.