Optimalizujte kalibraci přístupem založeným na analýze rizik

Nové znění normy ISO9001 z roku 2015 přináší důležitou změnu v oblasti přístupu založeného na analýze rizik, který se nyní prolíná celou normou. Tento přístup ovlivňuje i postupy při kalibraci.

Podívejte se na náš webinář, kde se dozvíte, jak vám můžeme pomoci zajistit shodu s novým vydáním normy ISO a současně zkvalitnit vaše procesy.

 

 

Autorka

Simone Budinsky
Produktová manažerka, divize Service

 

Program

  • Důležitost kalibrace
  • Nové vydání normy ISO9001 a jeho dopady na kalibraci
  • Jak optimalizovat kalibraci

Jediný způsob, jak zajistit, aby měření poskytovalo požadovanou kvalitu a zisk za příznivou cenu s ohledem na zvyšování rentability po celou dobu životnosti zařízení, je zvolit správný postup a harmonogram pravidelné údržby, kalibrace a justování váhy.

Díky pravidelnému upozorňování na kalibraci vždy přesně víte, které zařízení nevyhovuje specifikacím.  Upozornění obsahuje i informace o nízkém výkonu zařízení v důsledku nečistot, nesprávného používání, nevhodné teploty nebo vnikání vody.

Zůstává pouze otázka, jak často provádět kalibraci a rutinní zkoušky vah. Právě proto jsme vyvinuli program Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení) coby standardizovanou a vědeckou metodiku pro bezpečný výběr, kalibraci a provoz vah na základě hloubkové analýzy rizik.