Rentgenová kontrola mražených burgerových směsí – Časté dotazy – METTLER TOLEDO
Know-how

Rentgenová kontrola mražených burgerových směsí – Časté dotazy

Know-how

Zvyšte bezpečnost a integritu výrobků s rentgenovým kontrolním systémem X39

Rentgenová kontrola – časté dotazy
Rentgenová kontrola – časté dotazy

Rentgenový kontrolní systém X39 byl navržen se zvláštním ohledem na požadavky kontroly zastudena tvarovaných burgerových směsí, včetně masových, rybích a zeleninových směsí. Tento jedinečný rentgenový systém nabízí vyšší úroveň detekce fyzických kontaminantů a kontroly integrity výrobků než kterýkoli konkurenční systém. Kontrola zastudena tvarovaných výrobků může před jejich výrobce klást nejednu překážku, a to zejména z důvodu jedinečných požadavků této aplikace.

Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy:

Kolik drah na výrobní lince lze v jednom okamžiku kontrolovat a co potřebujeme k tomu, aby byla kontrola spolehlivá?

Systém X39 dokáže úspěšně kontrolovat až 7 drah bez vodicích prvků. Rentgenový systém spolupracuje s dalšími přístroji na výrobní lince s cílem zajistit nejvyšší možnou jakost hotového výrobku.

Výrobek musí být do systému X39 vkládán co nejpřesněji, bez ohledu na to, zda je do systému přiváděn přímo z mrazicí linky, nebo z dopravníkové dráhy. Jedná se o vysoce důležitý předpoklad spolehlivosti kontroly výrobků a prevence nákladného vyřazování vyhovujících produktů. V případě nedostatečně kvalitního vkládání výrobků do systému dojde ke zvýšení množství vyřazovaných výrobků. Systém X39 dokáže současně provádět diagnostiku předřazených přístrojů a upozorní obsluhu na místo potenciálních potíží, například v porcovacím nebo mrazicím úseku linky.

Co se stane s vyřazenými výrobky a jakým způsobem jsou tyto výrobky tříděny?

Instalací rentgenového systému X39 na vhodné místo na výrobní lince lze zajistit rychlé a spolehlivé vyřazování kontaminovaných burgerových směsí, případně výrobků, které nevyhovují kvalitativně, například výrobků obsahujících šupiny, otvory či zářezy. Kontaminované či nevyhovující výrobky jsou tak z procesu vyřazeny dříve, než se dalším zpracováním zvýší jejich hodnota.

Výrobky s vadami lze spolehlivě odstranit pomocí vícetryskového pneumatického vyřazovače nebo vyřazovací klapkou zabezpečenou proti závadám. Takto vyřazené výrobky lze následně přepracovat. Nevyhovující výrobky se rozemelou a podrobí opakované kontrole, zpravidla v rentgenovém systému s kontinuálním průchodem výrobků nebo v zařízení pro detekci kovů. Rozemletá a zkontrolovaná směs se přivádí na začátek procesu, ve kterém jsou z ní vyrobeny burgery. Tím se minimalizuje plýtvání, šetří náklady a zvyšuje se celková produktivita výroby.

Dokáže rentgenové kontrolní zařízení vhodně podpořit naše vnitropodnikové kvalitativní požadavky, například pomocí protokolů, výkazů, dat o celkové efektivitě zařízení apod?

Rentgenové kontrolní systémy jsou vybaveny rozsáhlou nabídkou funkcí, které splní požadavek každého zákazníka na úspěšné zdolávání auditů a vysokou kvalitu výroby. Podpora našich zákazníků při zajišťování shody s průmyslovými normami je pro nás stejně důležitá jako pro naše zákazníky. Proto jsou naše systémy vybaveny podporou zajišťování shody s programy HACCP, místními i celostátními předpisy a normami GFSI, jako jsou například normy BRC a IFS. Lze tak snadno zajistit i shodu s kodexy zásad předních obchodních řetězců.

Rentgenové kontrolní systémy řady X nabízejí dále flexibilní přístup k datové konektivitě: ať již prostřednictvím portu USB nebo vestavěných ethernetových portů. Naši zákazníci tak mohou kdykoli a v plném rozsahu využívat statistická data pro vykazování kvality, včetně dat pro OEE, a možnosti prohlížení uložených snímků všech vyřazených výrobků (včetně data a času jejich pořízení), a to způsobem, který nejvíce vyhovuje konkrétnímu výrobnímu prostředí.

Dokáže systém odolat pravidelnému oplachování proudem vody, které je pro tento segment typické? Jsou snadno přístupná veškerá místa, která vyžadují pravidelné čištění?

Celý systém byl navržen v souladu se zásadami hygienické konstrukce. Systém tudíž i ve standardním provedení disponuje stupněm krytí IP69, a proto představuje ideální volbu do prostředí, kde se vyžaduje pravidelné oplachování proudem vody. Otevřená konstrukce rámu umožňuje snadný přístup ke všem součástem systému pro účely účinného čištění, a to včetně klíčových částí, které přicházejí do styku s výrobkem a které jsou vyrobeny z nerezové oceli 316.

Nakloněné povrchové plochy a snadná demontáž pásu umožňují oplachování silným proudem vody a důkladné čištění systému. Vhodná konstrukce systému umožňuje výrobcům potravin splňovat požadavky programu HACCP a zajistit shodu s průmyslovými normami.

Čím je rentgenový kontrolní systém X39 výjimečný?

Celý systém byl navržen v souladu se zásadami hygienické konstrukce. Systém tudíž i ve standardním provedení disponuje stupněm krytí IP69, a proto představuje ideální volbu do prostředí, kde se vyžaduje pravidelné oplachování proudem vody. Otevřená konstrukce rámu umožňuje snadný přístup ke všem součástem systému pro účely účinného čištění, a to včetně klíčových částí, které přicházejí do styku s výrobkem a které jsou vyrobeny z nerezové oceli 316.

Nakloněné povrchové plochy a snadná demontáž pásu umožňují oplachování silným proudem vody a důkladné čištění systému. Vhodná konstrukce systému umožňuje výrobcům potravin splňovat požadavky programu HACCP a zajistit shodu s průmyslovými normami.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.