Průmysl 4.0 – Internet věcí – Průmyslová revoluce ¦ METTLER TOLEDO
Know-how

Průmysl 4.0 – Internet věcí

Pozvedněte výrobu na vyšší úroveň

Nejnovější vývoj související s Průmyslem 4.0 a internetem věcí usnadňuje důležitý posun, který se nyní odehrává v různých výrobních odvětvích. Tradiční výrobní hierarchie s centralizovaným řízením stále více ustupuje ve prospěch decentralizované autonomní organizace, ve které výsledný výrobek nezávisle komunikuje s výrobním zařízením a aktivně zasahuje do výrobního postupu.

Současně s vývojem měřicích technologií se digitalizace stala základním prvkem inovace. Mnoho podniků například přešlo z analogového přenosu signálu na digitální přenos dat. Výsledkem jsou inteligentní měřicí zařízení a senzory, které nabízejí mnohem více než jen přesné výsledky měření. Poskytují kvalifikované informace o stavu výrobního procesu v reálném čase, včetně informací o stavu zařízení nebo výrobku.

Přístroje poskytují i informace nezbytné k zahájení preventivní údržby dříve, než začnou vznikat potíže. Tato funkce poskytuje řízení provozu důležitou podporu v zajišťování plynulosti výroby, prevenci provozních výpadků a včasném plánování oprav. Nové měřicí technologie nabízí i možnost automatické integrace do datových sítí a řídicích systémů, což výrazně zrychluje a usnadňuje prvotní instalaci i výměnu.

Společnost METTLER TOLEDO nabízí různé měřicí technologie, které umožňují bezproblémovou a plynulou integraci do současných závodů, jež využívají chytré technologie, a které představují důležitou příležitost do budoucna.

ACi400
ACi400

Brána pro průmyslový internet věcí

Umožněte svému provozu připravit se s pomocí správných nástrojů na Průmysl 4.0. Zařízení společnosti METTLER TOLEDO ACI400 IIoT Edge je brána pro průmyslový internet věcí.

Vytěžte z váhových dat maximum
Vytěžte z váhových dat maximum

Vytěžte z váhových dat maximum

Software Collect+™ zajišťuje shromažďování procesních a výrobních váhových dat ze všech vah a jejich přehlednou vizualizaci na monitoru počítače. Tato data lze snadno využít v auditech, programech zabezpečování jakosti a v optimalizaci procesů.

Vzdálený servis InTouchSM
Vzdálený servis InTouchSM

Vzdálený servis InTouch
SM

Vzdálené sledování váhových procesů předchází provozním výpadkům. Vzdálená podpora umožňuje rychlou reakci a zkracuje čas, který je třeba vynaložit při zásahu v provozovně zákazníka.
Přenos dat je chráněn akreditovaným zabezpečením od renomovaných dodavatelů bezpečnostních řešení.

Terminály, stolní a podlahové váhy
Terminály, stolní a podlahové váhy

Terminály, stolní a podlahové
váhy

Naše váhové terminály ke stolním váhámpodlahovým váhám zobrazují výsledky vážení, jsou vybaveny funkcemi autonomního učení a poskytují informace o stavu, které jsou přenášeny do řídicího systému nebo do mobilních zařízení obsluhy linky.

Váhové moduly s nízkou i vysokou váživostí
Váhové moduly s nízkou i vysokou váživostí

Váhové moduly s nízkou i vysokou váživostí

Váhové moduly s nízkouvysokou váživostí pro zásobníky, dopravníky a individuální provedení váhových zařízení jsou vybaveny mikroprocesorem, který do řídicího systému odesílá výsledky vážení a informace o stavu modulu v reálném čase.

Vestavné váhové převodníky pro řídicí skříně
Vestavné váhové převodníky pro řídicí skříně

Vestavné váhové převodníky pro řídicí skříně

Převodníky k montáži na lištu DIN zajišťují velmi rychlé výsledky vážení a komplexní informace o stavu systému. Umožňují prioritní nastavení pro řízení výstražných upozornění prostřednictvím průmyslové ethernetové sítě a připojení k systému PLC.

Řešení pro dynamickou kontrolu výrobků
Řešení pro dynamickou kontrolu výrobků

Řešení pro dynamickou kontrolu výrobků

Škálovatelné dynamickékontrolní váhy, detektory kovů a rentgenové a optické kontrolní systémy odesílají v reálném čase data o stavu a výrobě do systémů PLC a ERP prostřednictvím průmyslové sběrnice Fieldbus nebo OPC serverů.

Vysoce přesné váhové moduly pro aplikace s nízkou váživostí
Vysoce přesné váhové moduly pro aplikace s nízkou váživostí

Vysoce přesné váhové moduly pro aplikace s nízkou váživostí

Vysoce přesné váhové moduly určené pro automatické vážení nabízejí průběžné odesílání váhových hodnot a podrobné informace o stavu systému. Jsou vybaveny funkcí autokalibrace, která umožňuje provést zkoušky funkčnosti, kdykoli je třeba.

Technologie inteligentní správy senzorů (Intelligent Sensor Management)
Technologie inteligentní správy senzorů (Intelligent Sensor Management)

Technologie inteligentní správy senzorů (Intelligent Sensor Management, ISM®)

Analytické senzory používají propracovanou diagnostiku, která předvídá datum provedení příští údržby, kalibrace nebo výměny. Ve své nejnovější verzi se dokonce dokážou učit od ostatních senzorů.

 

Přímá systémová integrace pro procesní analytické převodníky
Přímá systémová integrace pro procesní analytické převodníky

Přímá systémová integrace pro procesní analytické převodníky


S převodníky vybavenými technologií ISM lze diagnostiku senzorů snadno začlenit do architektury všech běžných řídicích systémů pro sledování a evidenci majetku v údržbě.

Co je průmyslová revoluce? Co je Průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 je čtvrtá průmyslová revoluce po vynálezu: 1. parního stroje, 2. elektřiny a montážních linek, 3. osobních počítačů a programovatelných řídicích systémů a nyní 4. inteligentních a propojených zařízení. Klade důraz na výrobu kusových šarží komodit, modulární výrobní vybavení, inteligentní zařízení, která přijímají lokální rozhodnutí, sledování stavu a prediktivní údržbu. Cílem Průmyslu 4.0 není vyloučit člověka z výrobního procesu, ale podpořit jej prostřednictvím důmyslného vybavení, usnadnit mu práci a předcházet chybám.

Co jsou řešení Průmyslu 4.0?

Řešení Průmyslu 4.0 jsou inteligentní zařízení, která se dokážou učit a upravovat svá nastavení s cílem maximalizovat výtěžek výroby, a to bez přímého zásahu člověka. Taková zařízení průběžně sledují svůj stav. Pomocí algoritmů předvídají, jak dlouho mohou fungovat bez zásahu údržby nebo na jak dlouho jim vystačí suroviny. Inteligentní zařízení jsou často vybavena vestavěnou elektronickou pamětí neboli tzv. digitálním dvojčetem.

Jak funguje Průmysl 4.0? Jakým způsobem ovlivní Průmysl 4.0 průmyslová odvětví?

Průmysl 4.0 klade důraz na výrobu kusových šarží komodit, modulární a flexibilní výrobní vybavení, inteligentní zařízení, která přijímají lokální rozhodnutí, sledování stavu a prediktivní údržbu. Cílem Průmyslu 4.0 není vyloučit člověka z výrobního procesu, ale podpořit jej prostřednictvím důmyslného vybavení, usnadnit mu práci a předcházet chybám.

Jaké výhody může používání nové technologie v průmyslové výrobě přinést výrobním podnikům?

Nové možnosti konektivity, jako jsou například OPC UA a MQTT, zajišťují efektivní datovou komunikaci a usnadňují konfiguraci zařízení. Strojové učení a analytické softwarové nástroje umožňují vyhledávání anomálií nebo vzorů v obrovském množství dat ve velmi krátkém čase. Díky tomu dokážou velmi účinně odhalit problematická místa a příležitosti ke zlepšení. Funkce prediktivní údržby pomáhají předcházet zastavení strojů a optimalizovat plánování údržby. Výrobní podniky tak mohou lépe reagovat na potřeby svých zákazníků, zvyšovat jejich flexibilitu a snižovat náklady prostřednictvím doporučení na bázi Průmyslu 4.0.

Jaké výhody může používání nové technologie přinést zaměstnancům?

Zaměstnanci pracující v podnicích, které používají doporučení na bázi Průmyslu 4.0, mohou využívat podporu ze strany důmyslných zařízení a strojů k výrobě širšího sortimentu výrobků, ergonomičtější práci a snížení počtu chyb.

Jaké výhody může používání nové technologie přinést spotřebitelům?

Produkty vyráběné s využitím doporučení na bázi Průmyslu 4.0 mohou spotřebitelé získat v individualizované podobě, vyšší kvalitě, za dostupnou cenu a v kratších výrobních lhůtách.

Jak lze rozpoznat, nakolik lze systém přizpůsobit vyšší poptávce?

Modulární výrobní zařízení nabízející rychlé připojení způsobem Plug and Play, která používají kvalitní software a mechanická rozhraní, lze snadno přestavět na nové strojní kombinace a přizpůsobit je změnám potřeb zákazníka.