Průvodce termickou analýzou - METTLER TOLEDO
Průvodce

Průvodce termickou analýzou

Průvodce

Tento návod představuje některá řešení a možnosti zkoušek využívajících termickou analýzu k zajištění bezpečnosti a jednoduchého provedení rutinních postupů v laboratoři.

Hladký pracovní postup rutinní analýzy
Hladký pracovní postup rutinní analýzy

Při analýze velkého počtu vzorků za krátkou dobu musí být analytické přístroje dobře kalibrované a velmi výkonné. Tyto požadavky jsou typické pro kontrolu kvality přijatých potravin, vzorky meziproduktů odebrané z výrobních linek, vyrobené složky, analýzu závad a výzkum materiálů. Provoz přístrojů musí být navíc jednoduchý a maximálně bezpečný.

Základní kroky údržby a jejich pravidelné provádění jsou zárukou dobrých provozních podmínek pro přístroje. Hladký průběh práce zajišťuje provedení analýzy bez přerušení a odkladů. Automatické příslušenství pomáhá předcházet chybám, ke kterým jsou náchylné manuální činnosti.

Systémy excelence pro termickou analýzu METTLER TOLEDO nabízejí nové možnosti k dosažení těchto cílů. Zkušební metody zahrnují několik pracovních kroků a dle potřeby je lze provádět automaticky. K provedení kompletní zkoušky za využití termické analýzy stačí několik základních dovedností a pouze základní školení. Rutinní testy lze provádět jediným kliknutím na dotykový panel přístroje, aniž by bylo nutné mít přístup k ovládacímu počítači.

Efektivní a spolehlivý nepřetržitý provoz je podporován robotizovaným podavačem vzorků. Koncepce provedení robota nabízí flexibilní manipulaci se zkušebními nádobami a spolehlivý pohyb podél jedné osy. Robot je z výroby testován na odolnost, což je zárukou jeho dlouhodobé provozuschopnosti. Na následujících stránkách si ukážeme vybrané kroky rutinní údržby jako jednoduché a pohodlné nástroje určené k získání dobrých výsledků termické analýzy.

Obsah

1. Úvod
2. Výběr techniky pro termickou analýzu
3. Jak navrhnout průběh experimentu
4. Odběr vzorků
5. Výběr zkušební nádoby
6. Zahájení měření
7. Vložení vzorku
8. Měření bez dozoru obsluhy
9. Kalibrace a nastavení
10. Závěry
11. Další informace
12. Index