Kolik můžete ušetřit optimalizací zkoušek detektoru kovů? - METTLER TOLEDO
Sběr

Kolik můžete ušetřit optimalizací zkoušek detektoru kovů?

Sběr

Vypočítejte si úspory, které získáte použitím režimu zkrácených zkoušek nebo systémem vlastních zkoušek ATS

Sledování výkonu detektoru kovů představuje základní předpoklad k dlouhodobému zajištění jeho bezvadné funkce. Zkoušky vertikálních detektorů kovů, které kontrolují výrobky ve volném pádu, však často vyžadují zastavení výroby nebo plýtvání vyhovujícími výrobky. Obě tyto skutečnosti negativně ovlivňují celkovou efektivitu zařízení (OEE).

Zavedením nejmodernějšího detektoru kovů řady Profile T nebo ST nebo nejnovějšího systému Profile s kontrolou výrobků ve volném pádu můžete snížit celkové náklady na vlastnictví zařízení a výrazně zvýšit OEE.Kolik můžete ušetřit optimalizací zkoušek detektoru kovů?
Kolik můžete ušetřit optimalizací zkoušek detektoru kovů?

Nejmodernější detektory METTLER TOLEDO Safeline Profile s násypným hrdlem pro vertikální balení výrobků a pro kontrolu výrobků ve volném pádu nyní nabízejí režim zkrácených zkoušek (RT) a volitelně i systém vlastních zkoušek (ATS).

  • Režim RT sleduje výkon systému a kontroluje, zda detektor kovů funguje dle požadovaného standardu nebo lépe. Díky tomu lze snížit četnost pravidelných provozních zkoušek až o 83 % (závisí na délce karantény), a tak výrazně zvýšit produktivitu.
  • Vestavěná jednotka ATS je zabudována uvnitř otvoru detektoru kovů a zajišťuje konzistentní provádění zkoušek na různé typy kovů s cílem zvýšit kvalitu procesu. Systém ATS umožňuje provedení rutinních zkoušek za méně než 30 sekund
  • Použití jedné nebo obou technologií současně nabízí výhody vyplývající z vyšší bezpečnosti zaměstnanců, kdy se výrazně snižuje nebo zcela odstraňuje potřeba výškových prací při provádění provozních zkoušek detektorů kovů instalovaných v aplikacích s vertikálním balením a aplikacích s kontrolou výrobků ve volném pádu.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.