Průvodci Karl Fischer titrací - METTLER TOLEDO
Průvodce
Sběr

Průvodci Karl Fischer titrací

Průvodce
Sběr

Sada průvodců Karl Fischer titrací vysvětluje základy, metody a techniky a poskytuje tipy a doporučení pro každodenní použití. Základy Karl Fischer titrace, příprava vzorků, odebírání vzorků a přehled metody.

Výhoda metody Karla Fischera spočívá ve specifickém stanovení obsahu vody a v širokých možnostech jejího uplatnění u různých vzorků. Představuje běžnou, standardní metodu ve výzkumu a vývoji, kontrole kvality a sledování výroby. Tato metoda však vyžaduje vhodnou přípravu vzorků: pouze tak lze dosáhnout správných výsledků.

Část 1: Techniky

Tato brožura obsahuje stručný historický přehled vývoje metody Karla Fischera. Popisuje chemickou reakci a dvě hlavní techniky měření: volumetrickou a coulometrickou.

Část 2: Uvolňování vody

V této brožuře se uplatňují rozsáhlé znalosti odborníků METTLER TOLEDO v oblasti Karl Fischer titrace. Naleznete zde vysvětlení postupů při složitější přípravě vzorků než jejich pouhé rozpuštění v titrační cele.

Část 3: Vhodný vzorek

V této brožuře naleznete vysvětlení důležitých pravidel a postupů souvisejících s odběrem vzorků k následnému stanovení obsahu vody metodou Karla Fischera. Naše praktické rady a tipy vycházejí ze zkušeností aplikačních chemiků METTLER TOLEDO a výborně se osvědčily v každodenní praxi.

Část 4: Přehled

V tomto průvodci najdete doporučení vhodných metod ke zpracování jednotlivých typů vzorků a shrnutí všech KF titračních metod, které se v současnosti používají. Informace jsou v průvodci uspořádány do přehledné tabulky, která usnadňuje orientaci čtenářů.

Čerpejte z rozsáhlých znalostí METTLER TOLEDO o stanovení obsahu vlhkosti a vody v rozsahu od 1 ppm do 100 %.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.