Sběr

Jak se měří obsah vlhkosti v plastových peletách?

Sběr

Průvodce k měření obsahu vlhkosti v plastových peletách pomocí analyzátoru vlhkosti HX204

Obsah vlhkosti v plastových peletách musí být kontrolován, jelikož je důležitým aspektem výroby vysoce kvalitních plastových dílů. Správný obsah vlhkosti polymerních pryskyřic umožňuje bezproblémovou přípravu směsi a vstřikování plastů, tvorbu hladkých povrchových ploch a ideální mechanické vlastnosti dílů vyrobených vstřikováním plastů. Kontrola obsahu vlhkosti v plastových pryskyřicích má zásadní význam z hlediska výroby vysoce kvalitních výrobků. Přesnou a snadnou alternativou k oficiální metodě Karl Fischer titrace je váha pro měření vlhkosti HX204.

Jaké jsou alternativy ke Karl Fischer titraci?

  • Karl Fischer titrace je standardní zkušební metoda pro stanovení zbytkového obsahu vlhkosti v plastech dle normy ASTM (viz norma ASTM D6869; Standardní zkušební metoda pro coulometrické a volumetrické stanovení obsahu vlhkosti v plastech). Karl Fischer titrace však není příliš vhodná k nepřetržitému používání ve výrobním prostředí běžnými zaměstnanci.
  • Coby alternativu ke Karl Fischer titraci proto norma ASTM zavedla standardní metodu pro stanovení obsahu vlhkosti v plastech na základě úbytku hmotnosti jakožto metodu rutinního testování; ASTM D6980. Tato metoda stanovuje použití analyzátorů vlhkosti.
  • Používání halogenových analyzátorů vlhkosti je standardizovaná zkušební metoda dle normy ASTM ke stanovení zbytkového obsahu vlhkosti v plastech.

Musím používat přístroj s rozlišením 0,1 mg?

  • Plastové pelety obsahují cca 100x méně vlhkosti než potravinové vzorky. Spolehlivé a přesné stanovení takto nízkého obsahu vody vyžaduje použití váhy pro měření vlhkosti s vysokým rozlišením 0,1 mg.
  • Mezi přístroji METTLER TOLEDO nabízí takto vysoké rozlišení pouze analyzátor vlhkosti HX204.

Společnost METTLER TOLEDO má desítky let zkušeností v oblasti laboratorního vážení a halogenové analýzy vlhkosti plastových výrobků a nabízí širokou škálu know-how a nástrojů. Využijte co nejvíce našich odborných znalostí ke zlepšení analýzy vlhkosti v plastech. Prozkoumejte naši širokou nabídku analyzátorů vlhkosti v plastech vhodných pro Vaše odvětví.

Jaká je správná teplota sušení při měření obsahu vlhkosti v plastech?
Jak používat analyzátor vlhkosti HX204 pro rychlé a snadné stanovení obsahu vlhkosti v plastech?
Jak společnost Victorinox určuje obsah vlhkosti plastových pryskyřic při výrobě?
Analyzátor vlhkosti HX204