Các đầu hút pipet lưu mẫu thấp - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Low Retention Pipette Tips

Đầu hút lưu mẫu Thấp

Cải thiện hiệu suất pipet

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Đầu hút Lưu mẫu Thấp
Các kiểu và dung tích đầu hút lưu mẫu thấp

Đầu hút FinePoint dung tích lớn
 Đầu hút lưu mẫu thấp Rainin
 Các đầu hút lưu mẫu thấp Rainin đã được chứng nhận
 Đầu hút lưu mẫu thấp Rainin
 Đầu hút lưu mẫu thấp Rainin
 Đầu hút lưu mẫu thấp Rainin

Sản phẩm & Cấu hình

Sản phẩm và thông số kỹ thuật đầu hút pipet

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Description
Max. Capacity
Order No.
Tips LTS 20UL Prstr RT-L10SLR
Description 960 Low retention LTS tips in 10 racks
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17007956
Material No.: 17007956
Description960 Low retention LTS tips in 10 racks
Max. Capacity20 µL
Order No.17007956
Tips LTS 20UL Filter RT-L10FLR
Description 960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17007957
Material No.: 17007957
Description960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity20 µL
Order No.17007957
Tips LTS 1ML 768/8 RT-L1000LR
Description 768 Low retention LTS tips in 8 racks
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17007952
Material No.: 17007952
Description768 Low retention LTS tips in 8 racks
Max. Capacity1000 µL
Order No.17007952
Tips LTS 1ML Prstr RT-L1000SLR
Description 768 Low retention LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17007953
Material No.: 17007953
Description768 Low retention LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity1000 µL
Order No.17007953
Tips LTS 1ML Filter RT-L1000FLR
Description 768 Low retention LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 1000 μL
Order No. 17007954
Material No.: 17007954
Description768 Low retention LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Max. Capacity1000 μL
Order No.17007954
Tips LTS 1.2ML 768/8 RT-L1200LR
Description 768 Low retentiion LTS tips in 8 racks
Max. Capacity 1200 µL
Order No. 17008026
Material No.: 17008026
Description768 Low retentiion LTS tips in 8 racks
Max. Capacity1200 µL
Order No.17008026
Tips LTS 1.2ML Pstr RT-L1200SLR
Description 768 Low retention LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity 1200 µL
Order No. 17008027
Material No.: 17008027
Description768 Low retention LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity1200 µL
Order No.17008027
Tips LTS 1.2ML Fltr RT-L1200FLR
Description 768 Low retention LTS tips in 8 racks, filter, presterilized
Max. Capacity 1200 µL
Order No. 17008028
Material No.: 17008028
Description768 Low retention LTS tips in 8 racks, filter, presterilized
Max. Capacity1200 µL
Order No.17008028
Tips LTS W-O 200UL Fltr RT-L200WFLR
Description 960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks, filter, presterilized
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014294
Material No.: 17014294
Description960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks, filter, presterilized
Max. Capacity200 µL
Order No.17014294
Tips LTS W-O 250UL RT-L250WLR
Description 960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014292
Material No.: 17014292
Description960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks
Max. Capacity200 µL
Order No.17014292
Tips LTS W-O 250UL Pstr RT-L250WSLR
Description 960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014293
Material No.: 17014293
Description960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity200 µL
Order No.17014293
Tips LTS W-O 1ML RT-L1000WLR
Description 960 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014295
Material No.: 17014295
Description960 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014295
Tips LTS W-O 1ML Pstr RT-L1000WSLR
Description 768 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014296
Material No.: 17014296
Description768 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014296
Tips LTS W-O 1ML Fltr RT-L1000WFLR
Description 768 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks, filter, presterilized
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014297
Material No.: 17014297
Description768 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks, filter, presterilized
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014297
Tips LTS 10UL 960/10 GPS-L10LR
Description 960 Low retention LTS tips in 10 refills
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17014307
Material No.: 17014307
Description960 Low retention LTS tips in 10 refills
Max. Capacity20 µL
Order No.17014307
Tips LTS 20UL Pstr 960/10 GPS-L10SLR
Description 960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17014335
Material No.: 17014335
Description960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity20 µL
Order No.17014335
Tips LTS 250UL 960/10 GPS-L250LR
Description 960 Low retention LTS tips in 10 refills
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014336
Material No.: 17014336
Description960 Low retention LTS tips in 10 refills
Max. Capacity200 µL
Order No.17014336
Tips LTS 250UL Pstr GPS-L250SLR
Description 960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014337
Material No.: 17014337
Description960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity200 µL
Order No.17014337
Tips LTS 1000UL 768/8 GPS-L1000LR
Description 768 Low retention LTS tips in 8 refills
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014338
Material No.: 17014338
Description768 Low retention LTS tips in 8 refills
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014338
Tips LTS 1ML Pstr 768/8 GPS-L1000SLR
Description 768 Low retention LTS tips in 8 refills, presterilized
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014339
Material No.: 17014339
Description768 Low retention LTS tips in 8 refills, presterilized
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014339
Pipette Tips RC LTS 20µL L 1000A/1
Description 1000 Low retention LTS tips in bags
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17014340
Material No.: 17014340
Description1000 Low retention LTS tips in bags
Max. Capacity20 µL
Order No.17014340
Pipette Tips RC LTS 250µL L 1000A/1
Description 1000 Low retention LTS tips in bags
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014341
Material No.: 17014341
Description1000 Low retention LTS tips in bags
Max. Capacity200 µL
Order No.17014341
Pipette Tips RC LTS 1000µL L 1000A/1
Description 1000 Low retention LTS tips in bag
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014342
Material No.: 17014342
Description1000 Low retention LTS tips in bag
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014342
Pipette Tips LQR LTS 20µL LS 960/10
Description 960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17014399
Material No.: 17014399
Description960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity20 µL
Order No.17014399
Pipette Tips LQR LTS 20µL FL 960/10
Description 960 Low retention LTS tips in 10 racks, filter
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17014400
Material No.: 17014400
Description960 Low retention LTS tips in 10 racks, filter
Max. Capacity20 µL
Order No.17014400
Pipette Tips LQR LTS 200µL LS 960/10
Description 960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014401
Material No.: 17014401
Description960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity200 µL
Order No.17014401
Pipette Tips LQR LTS 200µL FL 960/10
Description 960 Low retention LTS tips in 10 racks, filter, presterilized
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014402
Material No.: 17014402
Description960 Low retention LTS tips in 10 racks, filter, presterilized
Max. Capacity200 µL
Order No.17014402
Pipette Tips LQS LTS 20µL LS 960/10
Description 960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity 20 µL
Order No. 17014403
Material No.: 17014403
Description960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity20 µL
Order No.17014403
Pipette Tips LQS LTS 200µL LS 960/10
Description 960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014404
Material No.: 17014404
Description960 Low retention LTS tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity200 µL
Order No.17014404
Tips 10UL 960/10 RT-10LR
Description 960 Low retention tips in 10 racks
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014343
Material No.: 17014343
Description960 Low retention tips in 10 racks
Max. Capacity10 µL
Order No.17014343
Tips 10UL Pstr RT-10SLR
Description 960 Low retention tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014344
Material No.: 17014344
Description960 Low retention tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity10 µL
Order No.17014344
Tips 10UL Fltr RT-10FLR
Description 960 Low retention tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014345
Material No.: 17014345
Description960 Low retention tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 µL
Order No.17014345
Tips 10UL SHFTGRD RT-10GLR
Description 960 Low retention ShaftGard tips in 10 racks
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014347
Material No.: 17014347
Description960 Low retention ShaftGard tips in 10 racks
Max. Capacity10 µL
Order No.17014347
Tips 10UL SHFTGRD Pstr RT-10GSLR
Description 960 Low retention ShaftGard tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014348
Material No.: 17014348
Description960 Low retention ShaftGard tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity10 µL
Order No.17014348
Tips 10UL SHFTGRD Fltr RT-10GFLR
Description 960 Low retention ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014349
Material No.: 17014349
Description960 Low retention ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 µL
Order No.17014349
Tips 20UL Fltr RT-20FLR
Description 960 Low retention tips in 10 racks, filter
Max. Capacity 30 µL
Order No. 17014351
Material No.: 17014351
Description960 Low retention tips in 10 racks, filter
Max. Capacity30 µL
Order No.17014351
Tips 100UL Fltr RT-100FLR
Description 960 Low retention tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 100 µL
Order No. 17014352
Material No.: 17014352
Description960 Low retention tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity100 µL
Order No.17014352
Tips 200UL Fltr RT-200FLR
Description 960 Low retention tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014356
Material No.: 17014356
Description960 Low retention tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity200 µL
Order No.17014356
Tips 250UL UNV 960/10 RT-250LR
Description 960 Low retention tips in 10 racks
Max. Capacity 250 µL
Order No. 17007958
Material No.: 17007958
Description960 Low retention tips in 10 racks
Max. Capacity250 µL
Order No.17007958
Tips 250UL Pstr RT-250SLR
Description 960 Low retention tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 250 µL
Order No. 17014354
Material No.: 17014354
Description960 Low retention tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity250 µL
Order No.17014354
Tips 1ML 768/8 RT-1000LR
Description  
Max. Capacity  
Order No.  
Material No.: 17014359
Tips 1ML Pstr RT-1000SLR
Description 768 Low retention tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014360
Material No.: 17014360
Description768 Low retention tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014360
Tips 1ML Fltr RT-1000FLR
Description 768 Low retention tips in 8 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014361
Material No.: 17014361
Description768 Low retention tips in 8 racks, presterilized, filter
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014361
Tips W-O 200UL Fltr RT-200WFLR
Description 960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 200 µL
Order No. 17014364
Material No.: 17014364
Description960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity200 µL
Order No.17014364
Tips W-O 250UL RT-250WLR
Description 960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks
Max. Capacity 250 µL
Order No. 17014362
Material No.: 17014362
Description960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks
Max. Capacity250 µL
Order No.17014362
Tips W-O 250UL Pstr RT-250WSLR
Description 960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 250 µL
Order No. 17014363
Material No.: 17014363
Description960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity250 µL
Order No.17014363
Tips 10UL SHFTGRD 960/10 GPS-10GLR
Description 960 Low retention ShaftGard tips in 10 refills
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014381
Material No.: 17014381
Description960 Low retention ShaftGard tips in 10 refills
Max. Capacity10 µL
Order No.17014381
Tips 10UL SHFTGRD Pstr GPS-10GSLR
Description 960 Low retention ShaftGard tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014383
Material No.: 17014383
Description960 Low retention ShaftGard tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity10 µL
Order No.17014383
Tips 250UL 960/10 GPS-250LR
Description 960 Low retention tips in 10 refills
Max. Capacity 250 µL
Order No. 17014385
Material No.: 17014385
Description960 Low retention tips in 10 refills
Max. Capacity250 µL
Order No.17014385
Tips 250UL Pstr 960/10 GPS-250SLR
Description 960 Low retention tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity 250 µL
Order No. 17014386
Material No.: 17014386
Description960 Low retention tips in 10 refills, presterilized
Max. Capacity250 µL
Order No.17014386
Tips 1000UL 768/8 GPS-1000LR
Description 768 Low retention tips in 8 refills
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014387
Material No.: 17014387
Description768 Low retention tips in 8 refills
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014387
Tips 1000UL Pstr 768/8 GPS-1000SLR
Description 768 Low retention tips in 8 refills, presterilized
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014394
Material No.: 17014394
Description768 Low retention tips in 8 refills, presterilized
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014394
Pipette Tips RC UNV 10µL L 1000A/1
Description 1000 Low retention tips in bags
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014395
Material No.: 17014395
Description1000 Low retention tips in bags
Max. Capacity10 µL
Order No.17014395
Pipette Tips RC UNV 10µL GL 1000A/1
Description 1000 Low retention ShaftGard tips in bags
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014396
Material No.: 17014396
Description1000 Low retention ShaftGard tips in bags
Max. Capacity10 µL
Order No.17014396
Pipette Tips RC UNV 250µL L 1000A/1
Description 1000 Low retention tips in bags
Max. Capacity 250 µL
Order No. 17014397
Material No.: 17014397
Description1000 Low retention tips in bags
Max. Capacity250 µL
Order No.17014397
Pipette Tips RC UNV 1000µL L 1000A/1
Description 1000 Low retention tips in bags
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17014398
Material No.: 17014398
Description1000 Low retention tips in bags
Max. Capacity1000 µL
Order No.17014398
Pipette Tips RC UNV 1000µL LW 1000A/1
Description 1000 Low retention wide-orifice tips in bags
Max. Capacity 1000 µL
Order No. 17015068
Material No.: 17015068
Description1000 Low retention wide-orifice tips in bags
Max. Capacity1000 µL
Order No.17015068
Tips LTS 250UL Prstr RT-L250SLR
Description 960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 200 μL
Order No. 17007960
Material No.: 17007960
Description960 Low retention LTS tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity200 μL
Order No.17007960
Tips 10UL Fltr RT-10FLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 17014345
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips 10UL Pstr RT-10SLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 17014344
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips 1ML Pstr RT-1000SLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 17014360
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips 1ML 768/8 RT-1000LR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 17014359
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips 300UL Fltr 768/8 RT-300FLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 30265234
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips 300UL 768/8 RT-300LR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 30265232
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips 300UL Prstr 768/8 RT-300SLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 30265233
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips LTS 250UL 960/10 RT-L250LR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 17007959
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips LTS 20UL 960/10 RT-L10LR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 17007955
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips LTS 200UL Filter RT-L200FLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 17007961
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips LTS 300UL Fltr 768/8 RT-L300FLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 30265231
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips LTS 300UL 768/8 RT-L300LR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 30264959
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Tips LTS 300UL Prstr 768/8 RT-L300SLR
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17014973
Material No.: 30265230
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Comparison

Tài liệu

Kinh doanh đầu hút pipet và các tài liệu kỹ thuật

Tài liệu quảng cáo sản phẩm

LTS LiteTouch System
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.
Rainin LR Low Rentention Tips Brochure
Learn how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy by minimizing residual volume, particularly when transferring liquids such as viscou...

Bảng dữ liệu

Low Retention Tips Datasheet: Advanced Repellent Surface
See how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy over a broad range of liquids. The superhydrophobic tip surface dramatically enhances...

Trang trắng

Chất lượng Đầu hút Pipet
Bài viết này giới thiệu và cung cấp những lời khuyên chi tiết về việc lựa chọn đầu hút phù hợp nhất, hay nói cách khác lựa chọn đầu hút mà không làm ả...
đầu hút rainin bioclean không có tạp chất
Các thông số kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt cùng với thiết kế quy trình kiểm tra giúp đảm bảo độ sạch của các đầu hút pipet Raininà ¢ s. Trang trắng n...
Chọn và bảo quản Pipet!
Get an introduction and practical guide to the proper use, testing, maintenance and calibration of piston pipettes.
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
Trang trắng này trình bày tính năng "định chuẩn" hiệu suất chất lỏng có nhiều thành phần và đặc tính vật lý trong quá trình pipet của các đầu hút Rain...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...

Báo cáo kỹ thuật

Aerosol-resistant Tips Prevent DNA Contamination
The results are in! Rainin aerosol resistant tips protect against cross-contamination of mechanical pipettes by DNA aerosols.
Test Protocol for Rainin Tips / Capillaries and Pistons
Rainin BioClean pipette tips and capillaries/pistons labeled “Certified RNase-, DNase-, DNA-, Pyrogen-, and ATP-free” have been process-tested and pas...
Protecting Sample Integrity
Clean pipette tips are critical in life science research. To ensure high quality lab results, tips coming into contact with samples must be free of DN...
Inhibition of PCR Reactions by Self-sealing Filter Tips Containing Cellulose-gum Additives
Pipette tips with filters are often used for PCR-type reactions to prevent cross-contamination of samples. Most filter tips contain pure, polyethylene...
FinePoint Aerosol-resistant Tips
FinePoint aerosol-resistant tips - proven to protect sample and pipettes from aerosol

Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ dành cho pipet

Gọi để được báo giá

Dịch vụ chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Nghiên cứu tình huống
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.