Đầu tip pipet ống dài - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Extended Length Pipette Tips

Đầu tip pipet ống dài

Ứng dụng trong ngành cấy mô và phân học sinh tử

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Đầu hút pipet dài
Kiểu và dung tích đầu hút dài
Các tùy chọn đóng gói đầu hút dài
Đầu hút dài Rainin
Đầu hút FinePoint dung tích lớn

Sản phẩm & Cấu hình

Sản phẩm và thông số kỹ thuật đầu hút pipet

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Description
Max. Capacity
Order No.
Tips LTS 200 µL Ext-len Filter RT-L200XF
Description 768 tips in 8 racks, filter presterilized
Max. Capacity 200 μL
Order No. 17008887
Material No.: 17008887
Description768 tips in 8 racks, filter presterilized
Max. Capacity200 μL
Order No.17008887
Tips LTS 250 µL Ext-len. 768/8 RT-L250X
Description 768 LTS tips in 8 racks
Max. Capacity 200 μL
Order No. 17008814
Material No.: 17008814
Description768 LTS tips in 8 racks
Max. Capacity200 μL
Order No.17008814
Tips LTS 250 µL Ext-len Prstrl RT-L250XS
Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity 200 μL
Order No. 17008815
Material No.: 17008815
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity200 μL
Order No.17008815
Tips LTS 1 mL Ext-len. 768/8 RT-L1000X
Description 768 LTS tips in 8 racks
Max. Capacity 1200 μL
Order No. 17008817
Material No.: 17008817
Description768 LTS tips in 8 racks
Max. Capacity1200 μL
Order No.17008817
Tips LTS 1 mL Ext-len. Prstrl RT-L1000XS
Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity 1200 μL
Order No. 17008818
Material No.: 17008818
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Max. Capacity1200 μL
Order No.17008818
Tips LTS 1 mL Ext-len Filter RT-L1000XF
Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 1200 μL
Order No. 17008819
Material No.: 17008819
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Max. Capacity1200 μL
Order No.17008819
Comparison

Tài liệu

Tài liệu về đầu hút pipet

Tài liệu quảng cáo sản phẩm

LTS LiteTouch System
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.
Rainin LR Low Rentention Tips Brochure
Learn how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy by minimizing residual volume, particularly when transferring liquids such as viscou...

Bảng dữ liệu

Low Retention Tips Datasheet: Advanced Repellent Surface
See how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy over a broad range of liquids. The superhydrophobic tip surface dramatically enhances...
TerraRack Datasheet
TerraRacks are single-use, disposable hinged-lid racks that won’t flex or bend when loading single and multichannel pipettes.

Trang trắng

Chất lượng Đầu hút Pipet
Bài viết này giới thiệu và cung cấp những lời khuyên chi tiết về việc lựa chọn đầu hút phù hợp nhất, hay nói cách khác lựa chọn đầu hút mà không làm ả...
đầu hút rainin bioclean không có tạp chất
Các thông số kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt cùng với thiết kế quy trình kiểm tra giúp đảm bảo độ sạch của các đầu hút pipet Raininà ¢ s. Trang trắng n...
Chọn và bảo quản Pipet!
Get an introduction and practical guide to the proper use, testing, maintenance and calibration of piston pipettes.
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
Trang trắng này trình bày tính năng "định chuẩn" hiệu suất chất lỏng có nhiều thành phần và đặc tính vật lý trong quá trình pipet của các đầu hút Rain...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...

Báo cáo kỹ thuật

Aerosol-resistant Tips Prevent DNA Contamination
The results are in! Rainin aerosol resistant tips protect against cross-contamination of mechanical pipettes by DNA aerosols.
Test Protocol for Rainin Tips / Capillaries and Pistons
Rainin BioClean pipette tips and capillaries/pistons labeled “Certified RNase-, DNase-, DNA-, Pyrogen-, and ATP-free” have been process-tested and pas...
Protecting Sample Integrity
Clean pipette tips are critical in life science research. To ensure high quality lab results, tips coming into contact with samples must be free of DN...
Inhibition of PCR Reactions by Self-sealing Filter Tips Containing Cellulose-gum Additives
Pipette tips with filters are often used for PCR-type reactions to prevent cross-contamination of samples. Most filter tips contain pure, polyethylene...
FinePoint Aerosol-resistant Tips
FinePoint aerosol-resistant tips - proven to protect sample and pipettes from aerosol

Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ dành cho pipet

Dịch vụ chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Nghiên cứu tình huống
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.