Giá đỡ đầu tip pipet | BioClean, đầu tip pipet Rainin, nhiều dạng giá đỡ
Tiếng Việt
Giá đỡ có thể tháo rời của Rainin

Giá đỡ có thể tháo rời

Giá đỡ đầu tip có thể sử dụng nhiều lần, nạp đầu tip nhanh chóng

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Sản phẩm & Cấu hình

Sản phẩm và thông số kỹ thuật của giá đỡ có thể tháo rời

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Maximum Volume
Volume
Tip Technology
Amount/Quantity
Filter
Material No.: 17014293
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention; Wide Orifice
SterilizedYes
Material No.: 17002375
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity200 tips in one rack
FilterNo
Speciality formatGel-Well
SterilizedNo
Material No.: 17002377
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity200 tips in one rack
FilterNo
Speciality formatGel-Well
SterilizedNo
Material No.: 17002380
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity200 tips in one rack
FilterNo
Speciality formatGel-Well
SterilizedNo
Material No.: 17002376
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity200 tips in one rack
FilterNo
Specialty formatGel-Well
SterilizedNo
Volume Range0,1 µL – 2 µL
Material No.: 17002378
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity200 tips in one rack
FilterNo
Speciality formatGel-Well
SterilizedNo
Material No.: 17002379
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity200 tips in one rack
FilterNo
Speciality formatGel-Well
SterilizedNo
Material No.: 30389163
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389161
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389139
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389059
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedYes
Volume Range20 µL – 300 µL
Material No.: 30389137
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389138
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389162
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389160
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389136
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389058
Xem chi tiết
Maximum Volume300 µL
Volume300 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389164
Xem chi tiết
Maximum Volume1,000 µL
Volume1,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389165
Xem chi tiết
Maximum Volume1,000 µL
Volume1,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389169
Xem chi tiết
Maximum Volume1,000 µL
Volume1,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389168
Xem chi tiết
Maximum Volume1,000 µL
Volume1,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389171
Xem chi tiết
Maximum Volume100 µL
Volume100 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389170
Xem chi tiết
Maximum Volume100 µL
Volume100 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389166
Xem chi tiết
Maximum Volume1,000 µL
Volume1,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389167
Xem chi tiết
Maximum Volume1,000 µL
Volume1,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389172
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389173
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389175
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatShaftGard
SterilizedYes
Material No.: 30389174
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatShaftGard
SterilizedNo
Material No.: 30389177
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention; ShaftGard
SterilizedNo
Material No.: 30389176
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention; ShaftGard
SterilizedYes
Material No.: 30389178
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatShaftGard
SterilizedYes
Material No.: 30389180
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389179
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention; ShaftGard
SterilizedYes
Material No.: 30389181
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389183
Xem chi tiết
Maximum Volume2,000 µL
Volume2,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity480 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389182
Xem chi tiết
Maximum Volume10 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389184
Xem chi tiết
Maximum Volume2,000 µL
Volume2,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity480 tips in 8 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389185
Xem chi tiết
Maximum Volume2,000 µL
Volume2,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity480 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389189
Xem chi tiết
Maximum Volume20 µL
Volume20 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389187
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389186
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389190
Xem chi tiết
Maximum Volume20 µL
Volume20 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389188
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention; Wide Orifice
SterilizedYes
Material No.: 30389191
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389193
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389192
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389226
Xem chi tiết
Maximum Volume20 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389225
Xem chi tiết
Maximum Volume20 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389228
Xem chi tiết
Maximum Volume20 µL
Volume10 µL
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389227
Xem chi tiết
Maximum Volume20 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389229
Xem chi tiết
Maximum Volume20 µL
Volume10 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389230
Xem chi tiết
Maximum Volume1,200 µL
Volume1,200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389232
Xem chi tiết
Maximum Volume1,200 µL
Volume1,200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389231
Xem chi tiết
Maximum Volume1,200 µL
Volume1,200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389235
Xem chi tiết
Maximum Volume1,200 µL
Volume1,200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389233
Xem chi tiết
Maximum Volume1,200 µL
Volume1,200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389234
Xem chi tiết
Maximum Volume1,200 µL
Volume1,200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389239
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389240
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterYes
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389246
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedYes
Material No.: 30389241
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
FilterYes
Specialty formatLow Retention; Wide Orifice
SterilizedYes
Material No.: 30389238
Xem chi tiết
Maximum Volume2,000 µL
Volume2,000 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity480 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389237
Xem chi tiết
Maximum Volume2,000 µL
Volume2,000 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity480 tips in 8 racks
FilterYes
SterilizedYes
Material No.: 30389243
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389236
Xem chi tiết
Maximum Volume2,000 µL
Volume2,000 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity480 tips in 8 racks
FilterNo
SterilizedNo
Material No.: 30389244
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention
SterilizedNo
Material No.: 30389242
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterYes
Specialty formatExtended Length
SterilizedYes
Material No.: 30389250
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatLow Retention; Wide Orifice
SterilizedYes
Material No.: 30389249
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
Specialty formatWide Orifice
SterilizedYes
Material No.: 30389245
Xem chi tiết
Maximum Volume200 µL
Volume200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity960 tips in 10 racks
FilterNo
SterilizedYes
Material No.: 30389251
Xem chi tiết
Maximum Volume250 µL
Volume250 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Amount/Quantity768 tips in 8 racks
FilterNo
Specialty formatExtended Length
SterilizedNo