Sổ tay hướng dẫn quản lý dữ liệu phòng thí nghiệm | METTLER TOLEDO
 
Menu
Guide

Sổ tay hướng dẫn quản lý
dữ liệu phòng thí nghiệm

Guide

Quản lý quy trình làm việc và dữ liệu hiệu quả

 

 

 

Các phòng thí nghiệm có thể tận dụng nhiều cấp độ thu thập dữ liệu khác nhau. Mỗi cấp độ cung cấp một số lượng bảo mật nhất định, giảm thiểu lỗi và tiết kiệm thời gian mà hệ thống chủ yếu dựa trên giấy tờ viết tay không thể cung cấp được. Cho dù bạn chọn thêm máy in, kết nối với máy tính hoặc cung cấp tích hợp đầy đủ với hệ thống quản lý dữ liệu và quy trình làm việc, chẳng hạn như LabX™, thì việc thu thập dữ liệu tại điểm ban đầu chính là nền tảng để tăng cường việc sử dụng dữ liệu hiệu quả.

Trong sổ tay hướng dẫn "Quản lý dữ liệu phòng thí nghiệm hiệu quả", chúng tôi xem xét việc xử lý dữ liệu thủ công cũng như các giải pháp tiềm năng để cải thiện độ chính xác và tính dễ dàng của việc truyền và quản lý dữ liệu, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của từng giải pháp. Sổ tay hướng dẫn bắt đầu với việc quản lý dữ liệu thủ công, vẫn là tiêu chuẩn trong nhiều phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, sổ tay hướng dẫn này cũng đánh giá về một số lượng lớn các thiết bị đã cung cấp các tùy chọn hoặc phụ kiện khác nhau để tăng năng suất cho việc quản lý dữ liệu. Khi các giải pháp phần mềm được nâng cao, có một xu hướng thị trường rõ ràng đối với các giải pháp quản lý dữ liệu hoàn toàn tự động.

Cách cơ bản để loại bỏ nguy cơ xảy ra lỗi xử lý dữ liệu nhất định là chỉ cần thêm khả năng in cho thiết bị phân tích của bạn. Đây là cách đơn giản để lập tài liệu và lưu trữ dữ liệu.

Để loại bỏ các bước thủ công và lỗi xử lý dữ liệu liên quan, có thể kết nối thiết bị phòng thí nghiệm với máy tính, cho phép thu thập dữ liệu trực tiếp, theo một hướng duy nhất.

Phần mềm kiểm soát thiết bị như LabX không chỉ cung cấp khả năng thu thập dữ liệu. Người dùng được hướng dẫn đầy đủ thông qua quy trình làm việc hoàn chỉnh theo SOP, dữ liệu bao gồm siêu dữ liệu được lưu trữ tập trung và tất cả các bước được theo dõi đầy đủ. Bằng cách này, độ chính xác của kết quả được cải thiện và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của dữ liệu.

Kết hợp các ví dụ thực tế, chúng tôi so sánh các hoạt động được thực hiện trong các cấp độ thu thập dữ liệu khác nhau và thời gian thực hiện từng hoạt động.

Tìm hiểu xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian bằng cách chuyển từ quy trình hoàn toàn thủ công sang quy trình điện tử trong sổ tay hướng dẫn quản lý dữ liệu phòng thí nghiệm!

 

 

 

Sổ tay hướng dẫn quản lý dữ liệu phòng thí nghiệm
Sổ tay hướng dẫn quản lý dữ liệu phòng thí nghiệm
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.