LabX® Titration - METTLER TOLEDO

Một phần mềm cho nhiều thiết bị

Kết nối với chuẩn độ tự động, cân, máy tỉ trọng để bàn, máy khúc xạ để bàn và máy đo nhiệt nóng chảy. Tất cả trong một phần mềm.

 

Bộ chuyển đổi mẫu tự động Inmotion Autosamplers

Đạt năng suất tối đa với bộ chuyển đổi mẫu tự động mới Inmotion™ AutoSamplers.

 

Khối lượng cân mẫu trong chuẩn độ được an toàn với chức năng SmartSample™.

Sử dụng SmartSample™ RFID trên cân phân tích Analytical Excellence để đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả trong cân.

 

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.