Dữ liệu hóa chất chuẩn độ an toàn với SmartChemicals │METTLER TOLEDO
Dữ liệu về hóa chất chuẩn độ được đảm bảo tính toàn vẹn - SmartChemicals

Dữ liệu về hóa chất chuẩn độ được đảm bảo tính toàn vẹn - SmartChemicals

Đảm bảo truyền dữ liệu tức thời từ hóa chất chuẩn độ đến máy chuẩn độ chỉ với một lần quét

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

SmartChemicals – Một lần quét nhanh đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho hóa chất chuẩn độ

Các hóa chất và thuốc thử chuẩn độ SmartChemical tự động truyền dữ liệu nhận dạng sang thiết bị chuẩn độ. Smart Tags RFID chứa dữ liệu được tích hợ...

Các hóa chất và thuốc thử chuẩn độ SmartChemical tự động truyền dữ liệu nhận dạng sang thiết bị chuẩn độ. Smart Tags RFID chứa dữ liệu được tích hợp trong nhãn chai thuốc thử sẽ giao tiếp không dây với SmartReader chuyên dụng trên máy chuẩn độ dòng Compact và Excellence của METTLER TOLEDO. Một lần quét nhanh chai thuốc thử với SmartReader sẽ giúp ghi lại ngay lập tức và an toàn mọi dữ liệu hóa chất chuẩn độ liên quan: tên thuốc thử, số lô, nồng độ và thời hạn sử dụng/ngày hết hạn.

Máy chuẩn độ được trang bị SmartChemical tương thích với nhiều loại hóa chất chuẩn độ có sẵn trên thị trường như các dung dịch thể tích và chất chuẩn thể tích tương ứng, kể cả những loại đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dược điển Châu Âu và Hoa Kỳ, các dung môi và thuốc thử Karl Fischer  . 

Khi được kết nối với phần mềm máy tính LabX®, SmartChemicals hỗ trợ quy trình toàn vẹn dữ liệu theo quy tắc thực hành tốt nhất, tuân thủ 21 CFR Phần 11 trong các ngành dược phẩm, hóa chất, hóa chất đặc biệt, thực phẩm & đồ uống, mỹ phẩm và các ngành liên quan.

Hệ thống SmartChemicals dễ tích hợp là một giải pháp toàn vẹn dữ liệu theo quy tắc thực hành tốt nhất để truyền thông tin từ dung dịch chuẩn sang máy chuẩn độ. Kết quả chuẩn độ luôn được bổ sung với thông tin nguồn không lỗi, đảm bảo truy xuất nguồn gốc dữ liệu đầy đủ với quy trình kiểm định điện tử.


Quy trình làm việc – Quét nhanh

Sản phẩm & Cấu hình

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.