Công nghệ cảm biến tải trọng động
White Paper

Công nghệ cảm biến tải trọng động

White Paper

Mọi thứ bạn cần biết về cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải

Công nghệ cảm biến tải trọng động
Công nghệ cảm biến tải trọng động

Tài liệu này cho thấy rằng cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải hiện đại không chỉ có khả năng cân và tiết lộ nhiều thuận lợi mà nó mang lại cho nhà sản xuất mà còn có thể nhiều hơn. Nó cũng thảo luận về các công nghệ cảm biến tải trọng động hiện có và sự phù hợp cho các ứng dụng và môi trường sản xuất khác nhau.

Khi nói đến cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải, không có giải pháp nào là “phù hợp cho tất cả”. Tài liệu này giúp nhà sản xuất lựa chọn cảm biến tải trọng tối ưu để đáp ứng nhu cầu vận hành bằng cách giúp họ hiểu rõ hơn về công nghệ và quy trình lựa chọn cảm biến tải trọng dựa trên độ chính xác cần thiết cho ứng dụng tương ứng, cũng như các điều kiện và thông số xử lý sản phẩm.

Tài liệu này tập trung chi tiết vào các khía cạnh sau:

  • Những điều kiện môi trường nào đặt ra yêu cầu lớn cho cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải?
  • Cảm biến tải trọng “đo độ biến dạng” và cảm biến tải trọng EMFR xác định trọng lượng như thế nào?
  • Tại sao quy trình chính xác vẫn có thể đưa ra kết quả không chính xác?
  • Độ lệch chuẩn là gì?
  • Những nguyên nhân chính khiến cân không chính xác là gì?
  • Tại sao kiến thức chuyên môn về vận hành sản phẩm lại đang có nhu cầu cao hơn bao giờ hết?
  • Độ chính xác của cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải được kiểm tra như thế nào?
  • Cần tìm kiếm những gì ở một nhà cung cấp thiết bị tốt?

Một danh sách các điểm quan trọng nhất để cân nhắc khi lựa chọn công nghệ cân sẽ giúp các nhà sản xuất xác định và xác nhận các thông số quan trọng đối với hoạt động sản xuất trước khi yêu cầu báo giá hoặc gặp nhà cung cấp.

Tải tài liệu có đầy đủ thông tin để tìm hiểu thêm

Cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải là một hệ thống và nó cân sản phẩm chuyển động trên một cảm biến tải trọng nằm trên dây chuyền sản xuất. Trong quy trình này, các sản phẩm được nhóm thành các khu vực trọng lượng định sẵn và sau đó được sắp xếp/loại bỏ dựa trên phân loại trọng lượng. Trước đây cần thu thập thủ công lượng lớn dữ liệu cho mục đích đảm bảo chất lượng, trong khi cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải hiện đại ghi chép mọi thứ chỉ trong một giây. Một lý do chính để sử dụng cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải là 100% sản phẩm được kiểm tra.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.