Quy định về nhãn mỹ phẩm tại Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc – Tải miễn phí - METTLER TOLEDO
White Paper

Quy định về nhãn mỹ phẩm tại Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc – Tải miễn phí

White Paper

Thông tin dán nhãn rất quan trọng cho các nhà sản xuất muốn kinh doanh tại các khu vực này

Các quy định về nhãn mỹ phẩm tại Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc.
Các quy định về nhãn mỹ phẩm tại Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc.

Để đảm bảo sự an toàn của khách hàng, các quy định dán nhãn được đưa ra cho mỹ phẩm bắt buộc có thông tin được yêu cầu bởi các cơ quan chi phối. Tại một số quốc gia, việc không tuân thủ các quy định có thể dẫn đến lệnh cấm bán ngay lập tức sản phẩm đó trong khu vực.

Mặc dù nhiều quốc gia đang làm việc cùng nhau để phát triển các quy định thống nhất, nhưng sự khác biệt lớn về các yêu cầu trong từng khu vực vẫn tồn tại.

Trang trắng này trình bày về các quy định chi phối việc dán nhãn mỹ phẩm tại các khu vực chính trên toàn cầu. Nó cung cấp hướng dẫn hữu ích cho các nhà sản xuất đang kinh doanh tại các khu vực này cũng như đang tìm cách tham gia.

Trang trắng tập trung vào các quy định trong ba khu vực kinh tế lớn:

  • Hoa Kỳ
  • Liên minh Châu Âu
  • Trung Quốc

Tải trang trắng có đầy đủ thông tin để tìm hiểu thêm

Trên thị trường mỹ phẩm có tính cạnh tranh cao, việc quan trọng hơn bao giờ hết cho các nhà sản xuất là làm mọi thứ cần thiết để làm cho sản phẩm nổi bật trước hầu hết khách hàng. Việc đạt được mục tiêu này phụ thuộc vào việc tạo ra nhãn sản phẩm thu hút khách hàng tiềm năng và hỗ trợ hiệu quả cho sản phẩm. Tuy nhiên, khi thiết kế những nhãn mới này, việc quan trọng là ghi nhớ những yêu cầu pháp lý của thị trường được nhắm đến.

Trong vài năm gần đây, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đều đã nỗ lực thống nhất các quy định để làm cho thương mại giữa hai khu vực được dễ dàng hơn. Tuy nhiên vẫn còn một số khác biệt lớn giữa hai khu vực này, hầu hết liên quan đến các thuật ngữ địa phương được sử dụng cho các thành phần cụ thể. Không may là điều này đồng nghĩa với việc không có thiết kế nhãn nào có thể thỏa mãn mọi yêu cầu. Do đó các nhà sản xuất phải tiếp tục sử dụng nhiều thiết kế nhãn để bán tại các khu vực khác nhau, nghĩa là phải cập nhật các quy định mới nhất

Các trang trắng có liên quan

OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí
Trang trắng này cung cấp một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về các thành phần khác nhau để đo lường Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE). Nó cũng giới thiệu...
Trang Trắng về Luật quy định và Các Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm
Trang trắng này xem xét các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phổ biến nhất và những yêu cầu mới nhất của chúng. Nó cũng trình bày cách mà các nhà sản xuất...
Phê duyệt, kiểm định và giám sát thiết bị kiểm tra sản phẩm
Trang trắng này đưa ra hướng dẫn về các quy trình cần thiết để phê duyệt, kiểm định và giám sát hiệu suất định kỳ cho thiết bị kiểm tra sản phẩm trong...
Giảm rủi ro không tuân thủ
Trang trắng mô tả 7 cách hỗ trợ dịch vụ từ nhà cung cấp thiết bị kiểm tra sản phẩm có thể giúp nhà sản xuất nhận được chứng nhận an toàn thực phẩm.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.