Giảm các lỗi đo pH – METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Giảm các lỗi đo pH

Webinar - On Demand

Hội thảo trực tuyến để tìm hiểu về cách giảm hoặc tránh các lỗi đo pH

5 lỗi đo pH thường gặp

5 lỗi đo pH thường gặp
Video sẽ cho thấy 5 lỗi đo pH thường gặp. Xem video để xem liệu bạn có thể tìm thấy 5 lỗi hay không. Nếu bạn không thể tìm thấy tất cả các lỗi đo thì phép đo pH của bạn có thể dễ bị sai sót. Tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí và tăng tính chính xác, khả năng lặp lại cũng như độ tin cậy của kết quả bằng cách hiểu rõ các nguyên nhân gây ra lỗi đo pH thường gặp.

Đo pH thường được xem là một việc dễ dàng, nhanh chóng và đơn giản. Tuy nhiên, khi hiểu rõ hơn về các nguyên nhân gây ra lỗi tiềm ẩn thì có thể cải thiện kết quả giúp tăng tính chính xác, khả năng lặp lại và độ tin cậy.

Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về các nguyên nhân gây ra lỗi để cải thiện phép đo pH. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ xem xét model tổng thể để làm nổi bật các yếu tố gây ảnh hưởng chung. Thứ hai, chúng ta sẽ xem xét model đo thực tế hơn để làm nổi bật các lỗi có thể và không thể xác định số lượng. Sau khi hiểu rõ về hai model, chúng tôi sẽ giải thích từng lỗi có thể xảy ra trong quá trình đo pH. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp các đề xuất về cách giảm lỗi tương ứng.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ rút ra kết luận về những điểm quan trọng cần cân nhắc và ưu tiên các cải tiến của bạn.

 

Những mục tiêu tìm hiểu chính:

  • Model tổng thể để hiểu về các yếu tố gây ảnh hưởng khác nhau
  • Chi tiết về các lỗi có thể và không thể xác định số lượng
  • Thông tin lý thuyết về nguyên nhân gây ra lỗi
  • Phương pháp để cải thiện độ chính xác của phép đo đối với các lỗi tương ứng
  • Phương pháp ưu tiên các cải tiến
English

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.