Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly dùng để nâng cao độ chính xác
 
Menu

Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Thực hiện hiệu chuẩn, bảo quản và bảo trì dễ dàng

Gọi để được báo giá

Vui lòng chọn dung dịch đệm, chất chuẩn độ hoặc chất điện ly:

Dung dịch đệm pH
Chất điện ly pH
Chất chuẩn độ dẫn điện

Dung dịch đệm pH

Chất điện ly pH và dung dịch bảo trì

Chất chuẩn độ dẫn điện

Dung dịch đệm kỹ thuật có thể truy xuất, dung dịch đệm đã được chứng nhận và dung dịch đệm NIST/DIN có độ chính xác cao dùng để hiệu chuẩn pH thông thường, được đựng trong các chai tiện dụng hoặc các...
Tất cả các dung dịch cần thiết để bảo quản và bảo trì cảm biến pH nhằm đảm bảo phép đo chính xác và tối đa hóa thời gian sử dụng của cảm biến.
Chất chuẩn độ có thể truy xuất NIST bao gồm một khoảng giá trị hiệu chuẩn độ dẫn điện rộng và có chứng nhận, được đựng trong chai tiện dụng hoặc các túi dễ sử dụng.
Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly
Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly
Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Giải pháp cho điện cực chọn lọc ion

Dung dịch đệm ORP

Chất chuẩn độ oxy hòa tan

Tất cả các chất chuẩn độ cần thiết để xác định nồng độ ion thành công – từ chất điện ly, dung dịch chỉnh lực ion cho đến dung dịch đệm.
Dung dịch đệm ORP chất lượng cao giúp dễ dàng xác minh cảm biến của bạn.
Viên nén không chứa oxy giúp chuẩn bị chất hiệu chuẩn dễ dàng và lý tưởng cho việc hiệu chuẩn cảm biến, xác minh và điều chỉnh ở mức oxy hòa tan thấp.
Dung dịch đệm pH

Dung dịch đệm kỹ thuật có thể truy xuất, dung dịch đệm đã được chứng nhận và dung dịch đệm NIST/DIN có độ chính xác cao dùng để hiệu chuẩn pH thông thường, được đựng trong các chai tiện dụng hoặc các...

Chất điện ly pH

Tất cả các dung dịch cần thiết để bảo quản và bảo trì cảm biến pH nhằm đảm bảo phép đo chính xác và tối đa hóa thời gian sử dụng của cảm biến.

Chất chuẩn độ dẫn điện

Chất chuẩn độ có thể truy xuất NIST bao gồm một khoảng giá trị hiệu chuẩn độ dẫn điện rộng và có chứng nhận, được đựng trong chai tiện dụng hoặc các túi dễ sử dụng.

Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Tất cả các chất chuẩn độ cần thiết để xác định nồng độ ion thành công – từ chất điện ly, dung dịch chỉnh lực ion cho đến dung dịch đệm.

Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Dung dịch đệm ORP chất lượng cao giúp dễ dàng xác minh cảm biến của bạn.

Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Viên nén không chứa oxy giúp chuẩn bị chất hiệu chuẩn dễ dàng và lý tưởng cho việc hiệu chuẩn cảm biến, xác minh và điều chỉnh ở mức oxy hòa tan thấp.

Vui lòng chọn dung dịch đệm, chất chuẩn độ hoặc chất điện ly:

Dung dịch đệm pH
Chất điện ly pH
Chất chuẩn độ dẫn điện

Dung dịch đệm pH

Chất điện ly pH và dung dịch bảo trì

Chất chuẩn độ dẫn điện

Dung dịch đệm kỹ thuật có thể truy xuất, dung dịch đệm đã được chứng nhận và dung dịch đệm NIST/DIN có độ chính xác cao dùng để hiệu chuẩn pH thông thường, được đựng trong các chai tiện dụng hoặc các...
Tất cả các dung dịch cần thiết để bảo quản và bảo trì cảm biến pH nhằm đảm bảo phép đo chính xác và tối đa hóa thời gian sử dụng của cảm biến.
Chất chuẩn độ có thể truy xuất NIST bao gồm một khoảng giá trị hiệu chuẩn độ dẫn điện rộng và có chứng nhận, được đựng trong chai tiện dụng hoặc các túi dễ sử dụng.
Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly
Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly
Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Giải pháp cho điện cực chọn lọc ion

Dung dịch đệm ORP

Chất chuẩn độ oxy hòa tan

Tất cả các chất chuẩn độ cần thiết để xác định nồng độ ion thành công – từ chất điện ly, dung dịch chỉnh lực ion cho đến dung dịch đệm.
Dung dịch đệm ORP chất lượng cao giúp dễ dàng xác minh cảm biến của bạn.
Viên nén không chứa oxy giúp chuẩn bị chất hiệu chuẩn dễ dàng và lý tưởng cho việc hiệu chuẩn cảm biến, xác minh và điều chỉnh ở mức oxy hòa tan thấp.
Dung dịch đệm pH

Dung dịch đệm kỹ thuật có thể truy xuất, dung dịch đệm đã được chứng nhận và dung dịch đệm NIST/DIN có độ chính xác cao dùng để hiệu chuẩn pH thông thường, được đựng trong các chai tiện dụng hoặc các...

Chất điện ly pH

Tất cả các dung dịch cần thiết để bảo quản và bảo trì cảm biến pH nhằm đảm bảo phép đo chính xác và tối đa hóa thời gian sử dụng của cảm biến.

Chất chuẩn độ dẫn điện

Chất chuẩn độ có thể truy xuất NIST bao gồm một khoảng giá trị hiệu chuẩn độ dẫn điện rộng và có chứng nhận, được đựng trong chai tiện dụng hoặc các túi dễ sử dụng.

Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Tất cả các chất chuẩn độ cần thiết để xác định nồng độ ion thành công – từ chất điện ly, dung dịch chỉnh lực ion cho đến dung dịch đệm.

Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Dung dịch đệm ORP chất lượng cao giúp dễ dàng xác minh cảm biến của bạn.

Dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly

Viên nén không chứa oxy giúp chuẩn bị chất hiệu chuẩn dễ dàng và lý tưởng cho việc hiệu chuẩn cảm biến, xác minh và điều chỉnh ở mức oxy hòa tan thấp.

Ấn phẩm

Những câu hỏi thường gặp

Tại sao nên sử dụng dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly?

Dung dịch phù hợp là nền tảng tạo ra kết quả đo tốt. Nên sử dụng các dung dịch chất lượng cao để hiệu chuẩn và bảo trì cảm biến. Chúng tôi đảm bảo khả năng truy xuất tối đa bằng cách cung cấp chứng nhận kiểm tra riêng cho từng dung dịch. Việc cung cấp mở rộng của chúng tôi sẽ đảm bảo độ chính xác và tuân thủ khi đo trong các ngành có quy định, đồng thời cải thiện thời gian hoạt động bằng cách kéo dài thời gian sử dụng của cảm biến. Tìm các dung dịch thích hợp để xác định pH, độ dẫn điện, nồng độ ion, ORP và oxy hòa tan.

Làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly?

Chất lượng của dung dịch chỉ được đảm bảo đối với các chai chưa mở nắp và chưa hết hạn.

Những bí quyết sau đây sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly sau khi mở nắp và trong khi sử dụng trong phòng thí nghiệm. Dung dịch đệm mới giúp giảm thiểu độ không đảm bảo đo, nhờ đó tối ưu hóa khả năng lặp lại của kết quả:

  • Lưu ý ngày trên chai khi mở dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly lần đầu tiên.
  • Luôn đậy kín chai
  • Không đổ dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly đã phân phối trở lại vào chai ban đầu.
  • Đảm bảo rằng các chai chứa dung dịch đệm không bị nhiễm bẩn.
  • Thay thế dung dịch đệm pH, chất chuẩn độ và chất điện ly đã hết hạn hoặc có thể bị nhiễm bẩn.

Có thể lấy chứng nhận hoặc bảng dữ liệu an toàn vật liệu cho các dung dịch ở đâu?

Có thể tải chứng nhận của tất cả các dung dịch hiệu chuẩn và nhiều chất điện ly tại www.mt.com/buffer. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tương ứng có tại www.mt.com/msds.

Chất điện ly tham chiếu là gì?

Chất điện ly tham chiếu đảm bảo việc truyền tín hiệu ổn định. Nó đóng vòng lặp điện. Do có nồng độ ion cao, chất điện ly tham chiếu truyền tín hiệu điện tử từ phần tử tham chiếu (chủ yếu là Ag/AgCl) đến vật đo trung gian, và từ đó đóng mạch điện tử của hệ thống đo pH.

Làm thế nào để vệ sinh cảm biến pH?

Cảm biến pH của bạn nên được vệ sinh thường xuyên. Việc giảm độ dốc và/hoặc độ lệch hoặc thời gian phản ứng chậm là dấu hiệu cho thấy cảm biến của bạn cần được vệ sinh. Chất béo, dầu và mỡ nên được vệ sinh bằng dung dịch hoạt tính bề mặt không chứa ion hoặc methanol. Protein nên được vệ sinh bằng dung dịch Pepsin-HCl cleaner. Sau khi vệ sinh, rửa điện cực bằng nước khử ion, điều chỉnh lại nó trong 3 mol/L KCl, sau đó bảo quản trong dung dịch bảo quản InLab®.

Tôi nên sử dụng điểm hiệu chuẩn nào?

Hiệu chuẩn phải bao gồm phạm vi của các giá trị đo mong muốn. Phương pháp hiệu chuẩn cảm biến pH phổ biến nhất là hiệu chuẩn hai điểm.

Tôi nên bảo quản cảm biến ở đâu?

Cảm biến thủy tinh pH phải luôn được giữ ẩm. Nếu điện cực khô trong quá trình bảo quản, cần phải có quy trình tái tạo để khôi phục lớp thủy tinh được hydrat hóa và junction tham chiếu để làm cho cảm biến hoạt động được. Như một quy tắc chung, hãy bảo quản cảm biến pH của bạn trong cùng dung dịch như chất điện ly tham chiếu của cảm biến. Trong hầu hết các trường hợp, đó là dung dịch KCl 3 mol/l. Cảm biến có chất điện ly cầu nối phải được bảo quản trong chất điện ly của ngăn chứa chất điện ly bên ngoài.

Tìm hiểu rủi ro trong đo lường pH
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Tham dự chương trình eLearning về GEP™
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.