Cảm biến dành cho các ứng dụng đo pH, độ dẫn điện, ion, DO, oxy hòa tan và ORP
 
Menu

Cảm biến

Cảm biến dùng để đo pH, độ dẫn điện, nồng độ ion, oxy hòa tan và ORP

Gọi để được báo giá

Vui lòng chọn dòng cảm biến phù hợp với bạn nhất:

Cảm biến
Cảm biến độ dẫn điện
Cảm biến

Cảm biến pH

Cảm biến độ dẫn điện

Điện cực chọn lọc ion

Cảm biến chất lượng cao dành cho các mục đích chung cũng như cảm biến chuyên môn được thiết kế cho ứng dụng của bạn.
Cảm biến độ dẫn điện 2 cực hoặc 4 cực có phạm vị độ dẫn điện rộng, cho kết quả chính xác ngay cả ở các mức độ dẫn điện thấp.
Xác định nhanh chóng, dễ dàng nồng độ của nhiều ion hòa tan và khí.
Cảm biến
Cảm biến
Cảm biến

Cảm biến oxy hòa tan

Cảm biến ORP

Cảm biến LightEdition

Cảm biến quang học và cực phổ dùng để xác định oxy hòa tan một cách đáng tin cậy.
Cảm biến chính xác và đáng tin cậy dùng để đo ORP (điện thế oxy hóa khử).
Cảm biến pH, độ dẫn điện, oxy hòa tan chắc chắn và phù hợp với ngân sách.
Cảm biến

Cảm biến chất lượng cao dành cho các mục đích chung cũng như cảm biến chuyên môn được thiết kế cho ứng dụng của bạn.

Cảm biến độ dẫn điện

Cảm biến độ dẫn điện 2 cực hoặc 4 cực có phạm vị độ dẫn điện rộng, cho kết quả chính xác ngay cả ở các mức độ dẫn điện thấp.

Cảm biến

Xác định nhanh chóng, dễ dàng nồng độ của nhiều ion hòa tan và khí.

Cảm biến

Cảm biến quang học và cực phổ dùng để xác định oxy hòa tan một cách đáng tin cậy.

Cảm biến

Cảm biến chính xác và đáng tin cậy dùng để đo ORP (điện thế oxy hóa khử).

Cảm biến

Cảm biến pH, độ dẫn điện, oxy hòa tan chắc chắn và phù hợp với ngân sách.

Vui lòng chọn dòng cảm biến phù hợp với bạn nhất:

Cảm biến
Cảm biến độ dẫn điện
Cảm biến

Cảm biến pH

Cảm biến độ dẫn điện

Điện cực chọn lọc ion

Cảm biến chất lượng cao dành cho các mục đích chung cũng như cảm biến chuyên môn được thiết kế cho ứng dụng của bạn.
Cảm biến độ dẫn điện 2 cực hoặc 4 cực có phạm vị độ dẫn điện rộng, cho kết quả chính xác ngay cả ở các mức độ dẫn điện thấp.
Xác định nhanh chóng, dễ dàng nồng độ của nhiều ion hòa tan và khí.
Cảm biến
Cảm biến
Cảm biến

Cảm biến oxy hòa tan

Cảm biến ORP

Cảm biến LightEdition

Cảm biến quang học và cực phổ dùng để xác định oxy hòa tan một cách đáng tin cậy.
Cảm biến chính xác và đáng tin cậy dùng để đo ORP (điện thế oxy hóa khử).
Cảm biến pH, độ dẫn điện, oxy hòa tan chắc chắn và phù hợp với ngân sách.
Cảm biến

Cảm biến chất lượng cao dành cho các mục đích chung cũng như cảm biến chuyên môn được thiết kế cho ứng dụng của bạn.

Cảm biến độ dẫn điện

Cảm biến độ dẫn điện 2 cực hoặc 4 cực có phạm vị độ dẫn điện rộng, cho kết quả chính xác ngay cả ở các mức độ dẫn điện thấp.

Cảm biến

Xác định nhanh chóng, dễ dàng nồng độ của nhiều ion hòa tan và khí.

Cảm biến

Cảm biến quang học và cực phổ dùng để xác định oxy hòa tan một cách đáng tin cậy.

Cảm biến

Cảm biến chính xác và đáng tin cậy dùng để đo ORP (điện thế oxy hóa khử).

Cảm biến

Cảm biến pH, độ dẫn điện, oxy hòa tan chắc chắn và phù hợp với ngân sách.

Ấn phẩm

Trang trắng

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tìm cảm biến phù hợp với ứng dụng của tôi?

Việc sản xuất cảm biến chất lượng cao với hiệu suất vượt trội không chỉ yêu cầu kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật mà còn cần sự hiểu biết sâu sắc về các ứng dụng khác nhau của khách hàng và yêu cầu cụ thể của họ. METTLER TOLEDO cung cấp danh mục cảm biến toàn diện bao gồm tất cả nhu cầu ứng dụng của bạn về pH, độ dẫn điện, ion, oxy hòa tan hoặc ORP.

Có một số cách để tìm cảm biến thích hợp

Làm thế nào để bảo quản cảm biến dúng cách?

Tất cả các hướng dẫn sử dụng đều bao gồm các thông tin cần thiết về việc bảo quản đầu dò tương ứng trong thời gian ngắn và dài.

Các bí quyết chung để bảo quản trong thời gian dài:

  • Cảm biến pH và ORP: với nắp bảo vệ chứa chất điện ly tham chiếu (thường là 3 mol/L KCl); nó cũng có thể bảo quản điện cực trong dung dịch đệm pH 4 hoặc trong 0,1 mol/l HCl
  • Cảm biến chọn lọc ion: khô
  • Cảm biến độ dẫn điện: khô
  • Cảm biến DO cực phổ: với mô-đun đo chứa chất điện ly được gắn nắp bảo vệ màu xanh lá (khô) để bảo vệ khỏi hư hỏng về mặt cơ học
  • Cảm biến DO Galvanic: với lọ bảo quản chứa 10% NaCl
  • Cảm biến DO quang học: trong ống hiệu chuẩn, trước tiên hãy đảm bảo rằng miếng bọt biển đã được làm ẩm bằng nước cất hoặc bảo quản cảm biến trong cốc chứa nước cất

Độ sâu tối thiểu khi nhúng cảm biến là bao nhiêu?

Nói chung, các cảm biến phải được nhúng đủ sâu để bao phủ hoàn toàn màng thủy tinh (1) và màng ngăn (2) bằng dung dịch.

Đối với một số cảm biến được thiết kế đặc biệt đối với thể tích thấp, độ sâu tối thiểu khi nhúng như sau.

Cảm biến pH InLab®độ sâu tối thiểu khi nhúng:
InLab® Semi-Micro:15 mm
InLab® Solids (Pro):15 mm
InLab® Viscous:14 mm
InLab® Micro Pro:12 mm
InLab® Redox Micro:10 mm
InLab® Micro:7 mm
InLab® NMR:7 mm
InLab® Ultra-Micro:5 mm
InLab® Nano:2 mm

 

Cảm biến độ dẫn điện InLab®:
InLab® 751-4 (Cond):16 mm
InLab® 752-6:17 mm
InLab® 730:30 mm

 

Các cảm biến khác:
InLab® 605: 5 mm 
LE422:10 mm
Cảm biến PerfectIon:3 mm
InLab® Reference Plus:20 mm

 

Tìm hiểu rủi ro trong đo lường pH
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Tham dự chương trình eLearning về GEP™
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.