Tại sao Kiểm tra thực phẩm bằng tia X là Lựa chọn Đúng - METTLER TOLEDO
 
Menu
  • Tổng quan

Tại sao Kiểm tra thực phẩm bằng tia X là Lựa chọn Đúng!

 

Hợp lý - An toàn – Hoàn chỉnh

Sử dụng tia X để kiểm tra các sản phẩm thực phẩm là một giải pháp tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn xem xét các kết quả mà nó có thể đạt được - và nó an toàn như thế nào:

Hợp lý – Cách chắc chắn để Xác định Chất gây ô nhiễm
Công nghệ tia X là giải pháp lý tưởng để kiểm tra thực phẩm, xác định các chất gây ô nhiễm vật lý như kim loại, thủy tinh, xương bị vôi hóa, đá và nhựa đặc để đảm bảo an toàn sản phẩm. Hệ thống tia X có thể đồng thời đo khối lượng, đếm các thành phần, xác định các sản phẩm bị thiếu hoặc hư hỏng, theo dõi mức làm đầy, kiểm tra dấu niêm phong và kiểm tra xem có sản phẩm hoặc bao bì bị hư hay không, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm.

An toàn - Mức độ Bức xạ Thấp và Giới hạn An toàn Cao
tia X rất an toàn. Mức bức xạ được sử dụng bởi hệ thống kiểm tra bằng tia X cho thực phẩm cực kỳ thấp, trong khi thiết bị kiểm tra bằng tia X hoạt động trong giới hạn an toàn rất cao. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận rằng mức độ bức xạ lên đến 10.000 Sv (10.000.000.000 μSv) không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm hoặc giá trị dinh dưỡng.

Hoàn chỉnh – Một Môi trường Hoạt động Chắc chắn và Đã được chứng minh
Nhân viên vận hành Máy có thể chắc chắn được làm việc trong một môi trường hoạt động an toàn vì tiếp xúc với tia X mà họ nhận từ máy kiểm tra thực phẩm bằng tia X ít hơn so với số lượng hấp thụ tự nhiên xảy ra ở bức xạ nền. Bức xạ nền tự nhiên góp phần đến 2400 μSv lượng bức xạ trong một năm từ các nguồn tự nhiên, trong khi tiếp xúc qua nghề nghiệp, tiếp xúc ngay lập tức với một hệ thống tia X là ít hơn 1μSv một giờ.

Tải về Áp phích quảng cáo Thông tin đồ họa Độc đáo
Bạn không cần phải là một chuyên gia tia X để hiểu tại sao kiểm tra thực phẩm bằng tia X là an toàn cho tất cả mọi người. Một Thông tin đồ họa hoàn toàn mới ở định dạng áp phích giải thích cho bạn tất cả các sự kiện theo cách vui nhộn và dễ hiểu.

 

Trang trắng miễn phí Hướng dẫn tia X Miễn phí

Ngành công nghiệp đã công nhận trang trắng Kiểm tra thực phẩm bằng tia X an toàn như thế nào? cung cấp cho bạn tất cả các sự kiện cần biết về sự an toàn của tia X trong kiểm tra thực phẩm.

Tải về Trang Trắng:
Kiểm tra Thực phẩm bằng tia X An toàn Như thế nào?

Hướng dẫn Kiểm tra bằng tia X Miễn phí, hướng dẫn này bao gồm toàn bộ phạm vi của vấn đề kiểm tra bằng tia X.

Tải về Hướng dẫn Kiểm tra bằng tia X:
Xây dựng một Chương trình Hiệu quả

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.