Poster Khu vực dễ cháy nổ
Know How

Poster: Đánh dấu thiết bị thuộc khu vực dễ cháy nổ

Know How

Poster Đánh dấu thiết bị thuộc khu vực dễ cháy nổ giúp xác định dễ dàng, nhanh chóng các dấu hiệu và phương pháp bảo vệ. Tài liệu này giúp người vận hành đảm bảo thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn trong khu vực dễ cháy nổ theo quy định thích hợp.

Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành thiết bị trong khu vực dễ cháy nổ có thể gây hậu quả cho quy trình sản xuất công nghiệp. Việc xác định dễ dàng và nhanh chóng các dấu hiệu và phương pháp bảo vệ có thể giúp người vận hành đảm bảo thiết bị cân tuân thủ tiêu chuẩn trong khu vực dễ cháy nổ theo quy định thích hợp và tránh những hậu quả tiêu cực về độ an toàn.

Poster của chúng tôi chia sẻ khái quát về:

  • Những ví dụ đánh dấu thông thường dành cho thiết bị điện và không sử dụng điện
  • Các tiêu chuẩn dán nhãn thiết bị điện mới nhất theo IECEx, ATEX và FM
  • Phân loại khu vực dễ cháy nổ và các loại bảo vệ chống đánh lửa cho thiết bị
Cập nhật các tiêu chuẩn và quy định mới nhất
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.