Thực hành Đếm Tốt nhất - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
White Paper

Thực hành Đếm Tốt nhất

White Paper

Khi phải đếm hàng ngàn bộ phận mỗi ngày, điều quan trọng là sự chính xác. Lỗi sai có thể gây tốn kém và dẫn đến chi phí chiết rót thừa, các quy trình sản xuất không ổn định, lãng phí và tổn hại danh tiếng. Đếm đơn vị bằng cân là phương pháp đơn giản và nhanh chóng để xác định số lượng bộ phận khi nhận, lưu kho, sản xuất hoặc gửi hàng. Trong mọi trường hợp, đếm chính xác yêu cầu một giải pháp toàn diện và đáng tin cậy.

Sử dụng trang trắng mới của chúng tôi để hỗ trợ bạn đạt được các quy trình đáng tin cậy và gia tăng năng suất trong việc đếm thành phần.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.