Stegemann Hưởng lợi từ Các giải pháp Kiểm tra Sản phẩm Kết hợp | Bài học Thực tế
Tiếng Việt
Case Study

Giải pháp Tuần tự hóa Dựa trên Đám mây tại Stegemann

Case Study

Tuần tự hóa các Sản phẩm Dược

Để đáp ứng yêu cầu về sê-ri hóa cho các hợp đồng đóng gói dược phẩm, Stegemann Lohnverpackung & Logistischer Service e.K., một công ty đóng gói theo hợp đồng của Đức đã tin tưởng METTLER TOLEDO để có thiết bị, phần mềm và chuyên môn cần thiết. Bài học thực tế này cho thấy Stegemann đã hợp tác cùng METTLER TOLEDO để tìm ra một phần mềm thiết lập số sê-ri dựa trên đám mây giúp hỗ trợ hệ thống Track & Trace hiện có từ METTLER TOLEDO.

Stegemann từng sử dụng sản phẩm METTLER TOLEDO để đáp ứng nhu cầu sê-ri hóa, bởi vậy khi họ quyết định chuyển qua một phần mềm dựa trên đám mây để ghi và xử lý các đơn hàng tuần tự, chúng tôi đã có thể hướng dẫn cho khách hàng của mình. Cuối cùng, Stegemann quyết định sử dụng một giải pháp phần mềm của tracekey, một công ty cung cấp Phần mềm theo dạng Dịch vụ (SaaS). T11 Manual Mark & Verify mà Stegemann sử dụng có kết nối với phần mềm của tracekey, giúp quá trình chuyển đổi dễ dàng.

Hãy tải tài liệu thông tin hữu ích về bài học thực tế này để tìm hiểu thêm.

Là một công ty đóng gói theo hợp đồng, Stegemann chịu trách nhiệm tuần tự hóa vật liệu đóng gói theo yêu cầu của khách hàng và nhiều tiêu chuẩn quốc gia khác nhau. T11 Manual Mark & Verify của METTLER TOLEDO là một hệ thống nhỏ gọn để in và kiểm tra các nhãn bằng công nghệ Camera Thông minh. Mọi nhãn in lỗi đều có thể được nhận diện và loại bỏ. Phần mềm trên đám mây của tracekey hoạt động như một giao diện, nhận số sê-ri từ Bên sở hữu Giấy phép Lưu hành (MAH), tạo đơn đặt hàng trong phần mềm rồi chuyển đến phần mềm Track & Trace của METTLER TOLEDO. Sau đó, các đơn hàng được tuần tự hóa trên hệ thống T11. 

"Nhiều khách hàng quen thuộc với cả giải pháp của METTLER TOLEDO và phần mềm của tracekey. Điều này mang lại sự tự tin cho chúng tôi trong các quy trình" – Nancy Fricke, người phụ trách tuân thủ GMP tại Stegemann cho biết. Sự hợp tác đã thành công: Stegemann đã có thể giữ chân khách hàng hiện có nhờ giao diện họ tạo ra. Các đơn hàng khác cũng được đảm bảo. 

Đội ngũ Stegemann hài lòng với sự hợp tác giữa METTLER TOLEDO và tracekey. Fricke cho biết: "Giao diện giữa giải pháp của METTLER TOLEDO và phần mềm tracekey rất ổn định. Tôi không phải lo lắng về việc mất dữ liệu hoặc hệ thống không hoạt động. Sự tin tưởng này là vô cùng quan trọng trong công việc thường nhật của chúng tôi".

Sản phẩm Liên quan
Track & Trace Solutions | Serialization and Aggregation Systems