Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc cho việc Đóng gói & Kiểm soát trong Ngành dược | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc và Lập số sê-ri

Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc cho việc Đóng gói & Kiểm soát trong Ngành dược

Giải pháp Đánh dấu & Xác nhận Tích hợp

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Đối tác Chuyên môn của Bạn về Kiểm tra Chất lượng Quang học

Kể từ tháng 8 năm 2011, PCE trở thành một phần của tập đoàn METTLER TOLEDO, nhà cung cấp quốc tế hàng đầu về dụng cụ chính xác với doanh số bán h...

Datamatrix station

Kể từ tháng 8 năm 2011, PCE trở thành một phần của tập đoàn METTLER TOLEDO, nhà cung cấp quốc tế hàng đầu về dụng cụ chính xác với doanh số bán hàng quốc tế và mạng dịch vụ (www.mt.com). Việc sáp nhập này dẫn đến việc tạo ra một nguồn duy nhất các chuyên gia toàn cầu trong hệ thống Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc trong ngành dược, với tổng cộng 400 dây chuyền cài đặt để mã hóa tiếng Pháp và lập số sê-ri ở châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á, Úc và Nam Mỹ.

Bây giờ chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các hệ thống Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc dược phẩm chất lượng cao, dạng mô-đun và được tiêu chuẩn hóa, cùng với các giải pháp quan trọng khác để kiểm tra sản phẩm trong quy trình đóng gói (như bộ cân kiểm tra trọng lượng, máy dò kim loại, hệ thống kiểm tra X-quang và hệ thống kiểm tra trực quan) từ một nguồn duy nhất. Hơn nữa, bạn có thể dựa vào các dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn cầu và sự hợp tác tốt đẹp, lâu dài.

Trong những năm qua, PCE đã thành lập một hồ sơ theo dõi thành công của việc cung cấp thêm các giải pháp và thành phần cho công việc kiểm tra chất lượng quang học trong ngành dược phẩm và các lãnh vực khác (ví dụ kiểm tra chỗ rỗ, kiểm tra viên dẹp và kiểm tra nhãn khu vực lớn) như là sản phẩm tiện ích hoặc kết hợp với hệ thống Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc chuyên dụng cho việc đóng gói và kiểm soát dược phẩm. Bằng cách sử dụng các hệ thống mới nhất của METTLER TOLEDO để kiểm tra truy xuất nguồn gốc, bạn có thể:

  • Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng
  • Đảm bảo bảo vệ bệnh nhân
  • Tuân theo tất cả các hướng dẫn áp dụng trong ngành dược phẩm quốc tế
  • Tránh việc thu hồi sản phẩm có thể gây tổn hại danh tiếng của bạn; tránh hàng giả do nạn trộm cắp;
  • Dựa vào sự minh bạch tối đa của năng suất của quy trình và lợi nhuận dài hạn

Chuyên gia dịch vụ METTLER TOLEDO biết chính xác cần phải làm gì để đáp ứng yêu cầu hoạt động cụ thể của bạn và các tiêu chuẩn liên quan. Được hưởng lợi từ kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi khi là nhà dẫn đầu thị trường và hãy để chúng tôi giúp bạn đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống của bạn sử dụng khả năng tối đa, hiệu quả và sự phù hợp sẵn có.

Tận dụng tối đa sự đầu tư của bạn bằng cách đến với các chuyên gia của Mettler Toledo.


Các Hệ thống Thiết lập số Sê-ri
Các giải pháp Tổng hợp
Phần mềm Theo dõi và Truy xuất

Các Hệ thống Thiết lập số Sê-ri

Các giải pháp Tổng hợp

Phần mềm Theo dõi và Truy xuất

Khi sử dụng các giải pháp của chúng tôi, nhà sản xuất có thể đảm bảo tuân thủ hoàn toàn các quy định Theo dõi & Truy xuất của công ty, luật pháp hay trong ngành cho các gói hàng riêng lẻ.
Các giải pháp tổng hợp sản phẩm dành cho ứng dụng Theo dõi & Truy xuất hoàn toàn tuân thủ các quy định của các ngành và chính phủ trên toàn cầu.
Phần mềm hoàn chỉnh thích hợp để thiết lập số sê-ri và tổng hợp sản phẩm, có khả năng kết nối với các hệ thống cao hơn trong công ty hoặc hệ thống IT bên ngoài.
Các Giải pháp Thiết lập số Sê-ri Hoàn toàn Tự động
Các giải pháp dùng để đánh dấu, kiểm tra và ghi nhận thông tin số Sê-ri khi đóng gói sản phẩm.
Tuân thủ các Quy định Dược phẩm
Các giải pháp thiết lập số Sê-ri tuân thủ Chỉ thị về Thuốc Giả của EU, Đạo luật An toàn trong Chuỗi Cung ứng Thuốc của FDA và các quy định an toàn dược phẩm khác trên toàn thế giới.
Xác nhận Sản phẩm Linh hoạt và Theo mô-đun
Danh mục giải pháp bao gồm các hệ thống độc lập dùng để tích hợp trên dây chuyền hoặc bộ kit OEM tuỳ chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn.
Các Giải pháp Tổng hợp Hoàn toàn Tự động
Các giải pháp độc đáo dùng để đánh dấu và kiểm tra mã số của các gói sản phẩm tổng hợp ở nhiều cấp độ - từ hộp các tông cho đến thùng chứa.
Tuân thủ các Quy định và Tiêu chuẩn của Ngành
Các giải pháp tổng hợp giúp tuân thủ Chỉ thị về Thuốc Giả (FMD) của EU, Đạo luật An toàn trong Chuỗi Cung ứng Thuốc (DSCSA) của FDA và các quy định an toàn dược phẩm trên toàn thế giới.
Cung cấp Linh hoạt và Theo mô-đun
Danh mục giải pháp bao gồm các hệ thống độc lập dùng để tích hợp dây chuyền ngay cũng như tuỳ chỉnh bộ kit OEM theo nhu cầu cụ thể của bạn.
Quản lý Quy trình và Sắp xếp Tập trung
Phần mềm PCE Line Manager (PLM) và PCE Site Manager (PSM) đảm bảo mọi thành phần của quy trình Theo dõi & Truy xuất được phối hợp đúng cách, cung cấp khả năng hiển thị dữ liệu quy trình cho người dùng.
Quy trình làm việc Tiếp nối Tích hợp
Các giải pháp vòng lặp đóng của chúng tôi đảm bảo sự tích hợp với các hệ thống IT; xác định trước số sê-ri nạp vào các thiết bị dây chuyền và thông tin về các sản phẩm đóng gói được gửi đến hệ thống ERP.
Tích hợp Linh hoạt
Bằng cách sử dụng PCE Site Manager hay bằng một liên kết trực tiếp, PCE Site Manager truyền thông tin đến các hệ thống ERP, MAS hay hệ thống Đám mây cấp cao hơn, cho phép thay đổi dữ liệu quy trình có liên quan và thông tin về tình trạng của quy trình.
Các Hệ thống Thiết lập số Sê-ri

Khi sử dụng các giải pháp của chúng tôi, nhà sản xuất có thể đảm bảo tuân thủ hoàn toàn các quy định Theo dõi & Truy xuất của công ty, luật pháp hay trong ngành cho các gói hàng riêng lẻ.

Các giải pháp Tổng hợp

Các giải pháp tổng hợp sản phẩm dành cho ứng dụng Theo dõi & Truy xuất hoàn toàn tuân thủ các quy định của các ngành và chính phủ trên toàn cầu.

Phần mềm Theo dõi và Truy xuất

Phần mềm hoàn chỉnh thích hợp để thiết lập số sê-ri và tổng hợp sản phẩm, có khả năng kết nối với các hệ thống cao hơn trong công ty hoặc hệ thống IT bên ngoài.

Ấn phẩm

Kiến thức là sức mạnh - và chúng ta chia sẻ nó

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc của Dữ liệu Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc cho Ngành dược

Điều quan trọng trong việc theo dõi và truy xuất nguồn gốc trong ngành dược là mỗi liên kết trong chuỗi theo dõi hoạt động một cách thông thường, cho dù dựa trên phần cứng (ví dụ như các thiết bị ghi nhãn và hệ thống kiểm tra) hoặc phần mềm (ví dụ như phần mềm được sử dụng để quản lý dây chuyền sản xuất).

Đồng thời, phải có khả năng tích hợp vào cấu trúc và mạng lưới hiện có của công ty. Vì mục đích đó, METTLER TOLEDO PCE cung cấp việc dán nhãn nguồn duy nhất và  hệ thống kiểm tra cũng như phần mềm tương ứng để quản lý dây chuyền sản xuất, đảm bảo khả năng tương tác của tất cả các hệ thống. Giao diện với các hệ thống ERP hiện tại và chứng nhận SAP cũng đảm bảo sự tích hợp dễ dàng và đáng tin cậy vào hệ thống dữ liệu tập trung.

Các công ty dược phẩm thường thấy rằng việc thực hiện Theo Dõi và Truy Xuất nguồn gốc dược phẩm liền lạc đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn so với dự đoán. Ví dụ việc lập số sê-ri và tập hợp đòi hỏi toàn bộ chuỗi giá trị gia tăng phải được tích hợp, vì vậy đây không còn là một vấn đề đối với một bộ phận duy nhất. Đặc biệt, các lĩnh vực đóng gói và tiếp thị (thiết kế bao bì) - cộng với CNTT, cấp giấy chứng nhận và xác nhận bộ phận - có thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Đảm bảo năng động trong việc lập số sê-ri từ hệ thống ERP (với thông tin phản hồi tiếp theo đến cơ sở dữ liệu trung tâm) rất cần thiết cho việc lập số sê-ri và đòi hỏi một kết nối đặc biệt với cơ sở hạ tầng CNTT của công ty.

Click to view a large version of the tracking chain image
Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.