Các ứng dụng cân công nghiệp - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Các ứng dụng cân công nghiệp

Cân công nghiệp của Mettler- Toledo hiện diện trong các lĩnh vực dược, hóa học, thực phẩm, OEM và vận chuyển & hậu cần. Cung cấp các giải pháp ứng dụng, phần mềm và dịch vụ trong các lĩnh vực nguyên liệu thô (nhận hàng hoá, kiểm tra), sản xuất, đóng gói, kiểm tra và vận chuyển chủ yếu thông qua các kênh trực tiếp, mà còn thông qua OEM/Đơn vị tích hợp hệ thống/đối tác SY và nhà cung cấp.

Các ứng dụng cân công nghiệp
Các ứng dụng cân công nghiệp

Chúng tôi với một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ các khách hàng quan trọng thuộc mọi phân khúc thị trường. Các giải pháp (ứng dụng) và phần mềm là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Sự hiện diện của chúng tôi trên  toàn thế giới và khả năng phục vụ tại mỗi nước là điều quan trọng đối với việc kinh doanh của chúng tôi.