Hội thảo trực tuyến: Các phương pháp bảo vệ trong khu vực nguy hiểm - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Hội thảo trực tuyến: Các phương pháp bảo vệ trong khu vực nguy hiểm

Webinar - On Demand

Các tai nạn trong khu vực nguy hiểm có thể gây ra hậu quả nghiệm trọng cho doanh nghiệp cả về tính mạng con người và tài sản.

Khi chọn đúng thiết bị cân cho các khu vực dễ cháy nổ, một vấn đề quan trọng cần phải được thực hiện là phương pháp chống đánh lửa thích hợp.

Hội thảo trực tuyến mới trong 20 phút này cung cấp phương pháp bảo vệ chống đánh lửa, bao gồm:

  • Phương pháp bảo vệ có liên quan cho các khu vực nguy hiểm.
  • Các nguyên tắc an toàn từ bên trong, một trong những phương pháp bảo vệ an toàn và linh hoạt nhất
  • Những ví dụ về ứng dụng cân trong khu vực nguy hiểm
20 phút
English , Español , Deutsch , Français , 中文

Tác giả

Tiến sĩ Eva Rueba
Người quản lý thị trường
Công nghiệp Hóa & Dược
Công nghệ METTLER TOLEDO

Tobias Woelfing
Chuyên gia mảng tiếp thị
Công nghiệp Hóa & Dược
Công nghệ METTLER TOLEDO

Nội dung chương trình

  • Kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ
  • Các loại bảo vệ chống đánh lửa
  • Kiến thức cơ bản về An toàn từ bên trong
  • Các giải pháp cân trong khu vực nguy hiểm
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.