Erime Noktası Cihazları | METTLER TOLEDO

Erime Noktası Aparatı

Otomatik Erime Noktası, Kaynama Noktası, Bulanıklaşma Noktası ve Kayma Erime Noktası

Erime noktası sistemi, kristal şeklindeki katı maddelerin erime noktasını belirlemek için kullanılan analitik bir cihazdır. Erime noktasında, numune içinden geçen ışıkta bir değişiklik olur. Bu değişiklik, METTLER TOLEDO Excellence Erime Noktası Sistemleri ile otomatik olarak algılanır. Çok yönlü MP80 Excellence Erime Noktası Sistemi, erime noktasına ek olarak kaynama noktası, bulanıklaşma noktası ve kayma erime noktası gibi diğer fiziksel özelliklerin de otomatik olarak belirlenmesini sağlar.

Teklif Çağrısı
View Results ()
Filter ()

Karşılaştırılmış bir veya iki ürün daha ekleyin

Advantages of the Melting Point Apparatus

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

Dijital erime noktası aparatı nedir?

Dijital erime noktası aparatında, bir fırın ve video kamera kullanılır. Erime noktasının tespiti için fırın sıcaklığına göre ışık iletimindeki değişiklik ölçülür. Bu erime noktası ölçümü dijital olarak yapılarak operatör etkisi önemli ölçüde azaltılır. Kısa ısıtma ve soğutma süreleri kullanılarak 0,2°C'ye ulaşan bir doğrulukla aynı anda 6 numuneye kadar ölçüm yapılabilir. METTLER TOLEDO erime noktası ölçüm cihazı, kompakt boyutu sayesinde her laboratuvar tezgahına rahatlıkla sığar.

Erime noktası ölçümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Dijital erime noktası aparatı nasıl çalışır?

METTLER TOLEDO erime noktası sistemi, aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Bu sistem bir fırın ile bir video kameradan oluşur.
Erime noktası numunenin ısıtılmasıyla belirlenir. Fırın, analiz sırasında sıcaklığı kontrol etmek için kullanılır. Sıcaklık kontrolü ve kaydı, platinden yapılmış dijital bir sensör ile yapılır.
Numune, fırına yerleştirilen bir cam kılcal pipetin içindedir. Isıtma sırasında erime gerçekleştiğinde, numuneden geçen ışık değişir: Malzeme katı ve mat hâldeyken maddenin içinden daha az ışık geçer. Malzeme sıvılaşıp daha şeffaf hâle geldiğinde, geçen ışık miktarı artar. Işık iletimindeki bu değişiklik bir video kamera ile kolayca belirlenebilir. Bu da, maddenin erime noktasının tam otomatik tayini için maddenin erime noktasının algılanmasını sağlayan güvenilir bir metot oluşturur.
Tüm sonuçlar, ölçüm verileri ve video dosyaları erime noktası cihazında saklanır ve laboratuvar raporları tamamen otomatik şekilde oluşturulabilir.

Dijital erime noktası aparatı ile hangi numuneler ölçülebilir?

Toz hâlindeki kristal numunelerde erime noktası tayini yapılabilir. İncelenen numune tamamen kuru, homojen ve toz hâlinde olmalıdır. Nemli numuneler önce kurutulmalıdır. İri kristalli numuneler ve homojen olmayan numunelerin bir havanda iyice öğütülmesi gerekir.

Erime noktası aksesuar kutusu neleri içerir?

Numune hazırlama için kuru madde bir havanda toz hâline getirilir, kılcal pipetlere doldurulur ve ardından fırına yerleştirilir. METTLER TOLEDO'nun erime noktası aksesuarları kutusu, hassas ve tekrarlanabilir numune hazırlama işlemleri için gereken her şeyi içerir.

Erime noktası aksesuar kutusu, MP90 ile standart olarak verilirken MP55, MP70 ve MP80 cihazları için önemle tavsiye edilen opsiyonel bir aksesuardır.

Standart veya USP referans maddelerini içeren erime noktası aksesuar kutuları mevcuttur. Erime noktası aksesuarları kutusu; her biri 150 erime noktası kılcal pipeti içeren iki kılcal pipet seti, üç METTLER TOLEDO erime noktası referans maddesi veya USP erime noktası referans standardı, akik bir havan ve tokmak, cımbız, bir spatula ve 5 kılcal pipet dolum aracı içerir.

Dijital erime noktası aparatı nasıl kalibre edilir ve ayarlanır?

Erime noktası analiz cihazının doğru sonuçlar verdiğine emin olmak istiyorsak cihazın ölçüm doğruluğuna emin olmamız gerekir. Sertifikalı bir termometre ile numune sıcaklığını doğrudan ölçmek mümkün olmadığından sıcaklığın doğruluğu, ideal olarak sertifikalı sıcaklık değerlerine sahip referans maddeleri kullanılarak kontrol edilir. Böylece, gerçekte ölçülen değerleri tolerans aralıklarını da içeren nominal ölçüm değerleri ile karşılaştırabiliriz.

Kalibrasyon başarısız olursa veya diğer bir deyişle ölçülen sıcaklık değerleri karşılık gelen referans maddelerinin sertifikalı nominal değer aralığı ile uyuşmazsa cihazın ayarlanması gerekir.

Cihaz, gerekli erime aralığının tamamını kapsayan en az iki referans maddesi ile ayarlanmalıdır. Kalibrasyon, erime noktası gereken sıcaklık aralığının içerisinde kalan en az bir referans maddesi ile gerçekleştirilmelidir. Yeni yapılan ayar, ayarlama için kullanılan referans maddesinden farklı bir madde ile kontrol edilmelidir.

METTLER TOLEDO erime noktası cihazlarının kalibrasyon ve ayarlama işlemlerinde METTLER TOLEDO erime noktası standartlarını kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. Her erime noktası referans maddesi, sertifikasıyla birlikte verilir ve etiketinde hem nominal farmakope hem de termodinamik erime noktaları yer alır. Maddeler, dolum kodunu ve parti numarasını gösteren iki barkod ile güvenilir bir şekilde tanımlanmıştır.

METTLER TOLEDO bunların dışında, cihaz doğrulamasında kullanılmak üzere önceden doldurulmuş ve mühürlenmiş kılcal pipetler içeren MP VPac™ adlı bir erime noktası performans doğrulama paketi de sunar.

Kılcal pipete ne kadar madde doldurmalıyım? Dolum yüksekliğini nasıl kontrol edebilirim?

Doğru sonuçlara ulaşmanın anahtarı, numuneyi dikkatle ve tam ölçüsünde hazırlamaktır. Numunelerinizi, tüm kılcal pipetlerde aynı miktarda madde olacak şekilde hazırlayın. Miktarlardaki küçük değişiklikler, ölçülen erime noktası sıcaklıklarında sapmalara neden olabilir.

Kılcal pipet dolum yüksekliğini kontrol etmek için erime noktası numune hazırlama aracı üzerindeki işaretlenmiş çizgileri kullanın. Doğru ölçümler için 3 mm'lik ideal dolum yüksekliğine uyulmalıdır.

Numune hazırlama aracı, maddenizin dolum yüksekliğinin kontrolü için birçok olanak sunar. Çeşitli dolum yüksekliklerinin tahmin edilmesiyle ilgili bir örnek için Şekil 1'e bakın. En iyi sonuçları elde edebilmek için, eriyen maddenin geçen ışığın algılanmasını sağlayan delikleri kapatması önemlidir.

Şekil 1: Numune hazırlama aracı: Dolum yüksekliği işaretleri
Şekil 1: Numune hazırlama aracı: Dolum yüksekliği işaretleri

 

 

METTLER TOLEDO Excellence Erime Noktası Sistemleri, Ph.Eur 2.2.14, USP bölüm <741>, Japon Farmakopesi 2.60 gibi erime noktası tayinine ilişkin yönetmeliklerle uyumluluğu destekliyor mu?

METTLER TOLEDO erime noktası cihazları, aşağıdakiler dâhil olmak üzere erime noktası tayinine yönelik resmî standartların çoğuyla tamamen uyumludur:

  • ABD Farmakopesi USP <741>
  • Japon Farmakopesi JP 2.60
  • Avrupa Farmakopesi Ph. Eur. 2.2.14 ve 2.2.60
  • Çin Farmakopesi ChP 0612
  • Uluslararası Farmakope DSÖ 1.2.1
  • ASTM D1519
  • Japon Endüstri Standardı JIS K0064 ve K4101


Excellence Erime Noktası sistemlerinin uluslararası normlar ve standartlarla uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için www.mt.com/MPDP-norms adresini ziyaret edin

METTLER TOLEDO erime noktası aparatı, 21 CFR Bölüm 11 ile uyumluluğu destekliyor mu?

Excellence Erime Noktası aparatı, analitik cihazlar ve teraziler için METTLER TOLEDO'nun LabX laboratuvar PC yazılımına bağlanabilir. Bu güçlü yazılım; otomatik veri işleme, yüksek proses güvenliği ve eksiksiz SOP rehberliği ile erime noktası sistemine güç katar.
LabX, analitik verilerin LIMS ve ERP gibi diğer laboratuvar sistemlerine tam entegrasyonunu sağlar; bu da, laboratuvarınızın düzenlemelerle uyumluluk sağlamasına ve denetime hazır olmasına yardımcı olabilir. LabX, yazılım doğrulaması ve 21 CFR Bölüm 11, EU GMP ek 11 ile ISO 17025 dâhil olmak üzere standartlarla uyumluluk konusunda size tam destek verir.

Erime noktası tayini için farmakope gereklilikleri nelerdir?

Erime noktası tespiti için farmakope gereklilikleri kısaca şunları içerir:

Dış çapları 1,3-1,8 mm arasında, çeper kalınlıkları 0,1-0,2 mm arasında olan kılcal pipetler kullanın. 1°C/dk'lık sabit bir ısıtma hızı uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, hiçbir katı maddenin kalmadığı C noktasında (bu, berraklaşma noktasına karşılık gelir) sıcaklık kaydedilir. Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) gibi farmakopeler, sıcaklığın belirlenmesi için çökme noktasına karşılık gelen A noktası ile C noktasının kullanıldığı erime aralığının belirlenmesini gerektirir. Kaydedilen sıcaklık, bir yağ banyosu veya metal bir blok olabilen ve ısıl çiftin içine yerleştirildiği ısıtma standının sıcaklığına karşılık gelir.

Erime noktasını belirlemeye yönelik yerel ve uluslararası farmakopelerle uyumluluğun nasıl sağlanacağı hakkında daha fazla bilgi edinin

METTLER TOLEDO erime noktası cihazlarında, erime noktası tayini dışında başka ölçümler de yapmak mümkün müdür?

Tüm erime noktası cihazlarıyla erime aralığı da ölçülebilir MP55 ve MP80 model cihazlar, farklı görevler için kullanılabilir. MP55 ile, erime ve kayma erime noktaları belirlenebilir. MP80'de erime noktası uygulaması; kaynama noktası, bulanıklaşma noktası ve kayma erime noktası da dâhil olacak şekilde genişletilir.

Ayrıntılı olarak bakıldığında, METTLER TOLEDO'nun MP55 ve MP80 Erime Noktası Sistemleri aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirme olanağı tanır:

Kaynama Noktası Ölçümü:
MP80, şu ölçüm ilkesine göre otomatik bir kaynama noktası aparatı işlevi görür: Sıvı aşamasından gaz aşamasına geçişin meydana geldiği sıcaklık olan kaynama noktasını belirlemek için cam bir tüpe yaklaşık 100 µl numune pipetlenir. Ardından; doldurulan tüpün içine, kaynamayı geciktirecek ve hatalı ölçümlere yol açacak şekilde sıvının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla daha küçük bir kaynama noktası kılcal pipeti yerleştirilir. Sonra numune kaynama noktası cihazına yerleştirilir ve metot başlatılır. Sıcaklık yükselir ve sıvının içinde gaz kabarcıkları oluşarak yüzeye doğru çıkar. Yukarı doğru çıkan bu kabarcıklar yerleşik ışık kaynağının ışığını yansıtır ve tek tek algılanır. Kabarcıkların frekansı ölçülür ve bu ölçüm kaynama noktasının belirlenmesinde temel olarak alınır. Ortam basıncı kalibrasyonlu yerleşik bir barometre ile ölçülür, deniz seviyesi basıncına göre kompanzasyon otomatik olarak hesaplanıp sonuçlara uygulanır.  

Bulanıklaşma Noktası Ölçümü:
MP80, aşağıdaki ölçüm ilkesine göre otomatik bir bulanıklaşma noktası aparatı işlevi görür: Bir çözeltinin bulanıklaşma noktası, üzerine çıkıldığında numunenin bulanıklaştığı sıcaklığa karşılık gelir. Bulanıklaşma noktasının tayini genellikle, ilgilenilen maddenin suda ağırlıkça %1'lik çözeltisi kullanılarak gerçekleştirilir. Cam bir tüpe yaklaşık 100 µL numune pipetlenir ve tüp bulanıklaşma noktası test cihazına yerleştirilir. Deneyin başlangıcında ilgili çözelti şeffaftır. Bulanıklaşma noktasına ulaşıldığında çözelti bulanıklaşır. Bu bulanıklık, geçen ışığın algılanması yoluyla izlenir: Sıcaklık bulanıklaşma noktasının ne kadar üzerine çıkarsa çözelti o kadar bulanıklaşır ve çözeltiden daha az ışık geçer. Geçen ışığın şiddetindeki azalmanın video kamera vasıtasıyla otomatik olarak algılanması, bulanıklaşma noktasıyla ilgili tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçların elde edilmesi için çok önemlidir.

Kayma Erime Noktası Ölçümü:
MP55 ve MP80, şu ölçüm ilkesine göre otomatik bir kayma erime noktası belirleme cihazı işlevi görür: Katı yağların, sıvı yağların ve mumsu maddeler gibi maddelerin kayma erime noktasını belirlemek için, numune sütununu içeren bir iç kayma erime noktası kılcal pipet tüpü suya batırılır ve su belirli bir hızda ısıtılır. Kaldırma kuvveti ile numune sütununun eriyen dış yüzeyinin bir araya gelmesine bağlı olarak iç kılcal pipet tüpündeki yağ sütununun yükselmeye başladığı sıcaklık gözlenir ve kayma erime noktası olarak kaydedilir. Maddenin kayma erime noktası, dijital görüntü analizi yoluyla hesaplanır. Madde sütunu yukarı doğru hareket etmeye başladığında, görüntü işleme algoritması kayma erime noktasını tamamen otomatik şekilde belirler.