Spektrofotometreler - UV Vis | Mikro hacimli ve Küvetli

Spektrofotometre UV Vis

UV/VIS Spektroskopik İş Akışlarınız İçin Aletler

Küçük bir alan kaplar ve ısınma süresi gerektirmez, tam spektrum taramaları bir saniyede tamamlanır. Spektrofotometrelerimiz, dizilim teknolojisi ile uzun ömürlü bir ksenon lambayı bir arada kullanarak bakım masraflarının önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. Bağımsız bir alette esnek bir şekilde çalışmanın keyfini çıkarın veya veri bütünlüğünü (FDA 21 CFR Bölüm 11) garanti etmek için masaüstünüzü LabX® PC yazılımı ile güçlendirin. Diğer METTLER TOLEDO aletlerine bağlanan çok parametreli sistemler de oluşturabilirsiniz.

Teklif Çağrısı
View Results ()
Filter ()

Karşılaştırılmış bir veya iki ürün daha ekleyin

Advantages

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

SSS

METTLER TOLEDO'nun Excellence Spektrofotometreleri nasıl çalışır?

Spektrofotometrelerimiz, bir küvetin içindeki örnek çözeltisinin içinden geçen ışığın şiddetini ve geçmeden önceki ışık şiddetini dizilim teknolojisine dayanarak ölçer. Aletin temel bileşenleri; bir ışık kaynağı (örneğin ksenon lamba), örnek kabı, ışığın farklı dalga boylarını ayıran bir ayırıcı cihaz ve foto diyot dedektörü gibi uygun bir dedektördür. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videomuzu izleyin.

Spektrofotometrelerimizin çalışma prensibi aşağıda belirtilen adımlara dayalıdır:

Çözücüden geçen ışığın şiddetini ölçen boş ölçüm:

 1. Çözücü (örneğin, su veya alkol), uygun bir şeffaf ve ışığı absorbe etmeyen kaba (küvete) eklenir.
 2. Işık kaynağından yayılan bir ışık huzmesi, çözücünün bulunduğu küvetin içinden geçirilir.
 3. Ardından, geçen ışığın farklı dalga boylarındaki şiddeti, küvetin arkasına yerleştirilen bir dedektör vasıtasıyla ölçülür ve kaydedilir.

 

Boş ölçümden sonra, örnek ölçülür:

 1. Örnek, çözücü içinde çözülür ve küvete eklenir.
 2. Işık kaynağından yayılan bir ışık huzmesi, örneğin bulunduğu küvetin içinden geçirilir.
 3. Işık, küvetten geçerken çözeltideki örnek molekülleri tarafından kısmen emilir.
 4. Ardından, geçen ışık dedektör tarafından ölçülür.
 5. Işık şiddeti farklı dalga boylarında değişir ve örnek çözeltisinden geçen ışığın şiddeti boş ölçümün karşılık gelen değerlerine bölünerek bir oran hesaplanır. Bu oran bir kaydedici tarafından saklanır.

UV Vis spektrofotometresinin uygulamaları nelerdir?

İlaç sektörü

UV Vis aletleri, hem nitel hem de nicel analitik proseslere büyük katkı sağlar ve ilaç ürünlerindeki Aktif İlaç İçeriğinin (API) saflığının ve dozajının kontrolü için gereklidir. Örneğin; ibuprofen'in API analizi, hem standart hem de örnek için 264 ve 273 nm'de sönüm katsayısını belirlemek üzere bir UV Vis spektrofotometresi kullanılarak hızla gerçekleştirilebilir. Standard maddenin ve örneğin sönüm katsayıları arasındaki yüzde cinsinden farklar, bir kalite kontrol kriteri işlevi görür. ABD Farmakopesine (USP) göre monograf %3,0'dan küçük olmalıdır.

Biyoteknoloji sektörü

UV Vis Spektrofotometrisi, biyoteknoloji laboratuvarlarında her gün kullanılan standart bir metottur. Nükleik asitlerin ve proteinin konsantrasyonunu (örneğin, A260 ve A280 absorbansı kullanarak) belirlemek için veya DNA'nın saflığını (örneğin 260/280 absorbans oranını kullanarak) kontrol etmek için bu teknikten yararlanılabilir. Bradford analizi için 595 nm ve Lowry analizi için 750 nm gibi görünür spektrumdaki diğer dalga boylarından yararlanılarak biyolojik örneklerdeki protein içeriği ölçülebilir.

Bunların dışında; bir hücre kültürü örneğinin 600 nm dalga boyunda ölçülen optik yoğunluğu, yani OD600 UV spektroskopisi ile ölçülerek bakterilerin veya diğer hücrelerin (örneğin, Escherichia coli) sayısını kestirilebilir.

Yaşam bilimi uygulama broşürümüzden daha fazla bilgi edinin.

Gıda ve içecek sektörü

UV Vis spektroskopisi, ürün kalitesini izlemek ve iyileştirmek için kullanılır. Örneğin, izopropanol içindeki %1'lik çözeltisinin 200 ve 400 nm arasındaki emilim davranışı gözlenerek zeytinyağı tanımlanabilir. Bunun nedeni, bu aralıktaki yüksek emilim değerlerinin oksitlenmiş yağa ve dolayısıyla düşük kaliteye işaret etmesidir.

Şarapta bakteri üremesi gibi kontaminasyonlar, şarabın renginin değişmesine sebep olabilir ve bu durum UV Vis spektroskopisi ile değerlendirilebilir.

Spektrofotometri ölçümleri, bira üretimi yapan şirketlerde de kalite kontrol izlemesi için sıklıkla kullanılır. Renk, sertlik, izo-alfa ve alfa asitleri, toplam karbonhidrat içeriği, serbest amino azot (FAN) sık sık ölçülür.

Bira analizi uygulama broşürümüzden daha fazla bilgi edinin

Kimya sektörü

UV emilim spektroskopisi organik çözeltilerin saflığının belirlenmesi için en iyi metotlardan biridir. Kimya sektöründen bir örnek, benzenle kirlenebilen alkolün saflığının kontrol edilmesidir. Benzen, ışığı 280 nm'de emerken alkol, 210 nm'de emer. Spektrumda 280 nm'de oluşan bir ilave pik noktası, benzen kontaminasyonuna işaret edebilir.

Kimya sektöründe, spektrofotometreden yararlanılarak renk ölçümü çok yaygın şekilde kullanılır. Örneğin; ASTM D1209 metoduyla tanımlanan, berrak sıvılar için platin kobalt (Pt/Co) skalası; gliserin, plastikleştiriciler, çözücüler, karbon tetraklorür ve petrol eterleri gibi kimyasalların ve petrokimyasalların renginin görsel olarak ölçümüne uygulanabilir.

Kamu hizmetleri

Spektrofotometre, kamu hizmeti veren şirketlerin ve kurumların yapacağı su ve atık su fotometri analizi için ideal alettir. COD, amonyum, sertlik, klor vb. yüzlerce parametreyi yüksek bir hassasiyette ölçebilir ve kalite kontrolünün zamanında yapılmasını sağlamak üzere hızlı sonuç verir.

Bunun dışında; çoğu elektrik santralinin, iyonların ppb seviyesini (örneğin, demir, silikat) izlemesi gerekir ve bu işlem kazan düzeltmesine gerek kalmadan bir spektrometre vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

UV Vis Su Testleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Taramalı tip ve dizilim spektrofotometresi arasındaki fark nedir?

UV Vis spektrofotometreleri, spektrumların kaydedilmesi için kullanılan optik sistemi meydana getiren bileşenlerin geometrisine göre iki kategoriye ayrılabilir:

 • Taramalı tip spektrofotometre
 • Dizilim spektrofotometresi

Taramalı tip UV Vis aletinin spektrumu, ışığın dalga boyu sürekli değiştirilerek (tarayarak) elde edilir. Işık, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir yansıtma ızgarası döndürülerek örnekten ayrı ayrı geçer. Dizilim spektrofotometresinde, örneğin içinden geçen tam dalga boyundaki bir ışık küvetin arkasına yerleştirilmiş bir yansıtma ızgarası tarafından kırılır ve ardından bir dizilim dedektörü (CCD sensörü) tarafından alınır. Bu yöntem, kısa bir süre içinde ışığın tüm dalga boylarının eş zamanlı olarak ölçülmesine olanak tanır. Sonuç olarak dizilim spektrofotometresi birkaç saniye içinde tam bir tarama spektrumu (200-800 nm) sunabilir. Buna karşılık, taramalı tip spektrofotometre, aynı görevi tamamlamak için en azından birkaç dakikaya ihtiyaç duyar.

Taramalı tip spektroskopi aletinin mekanik olarak dönen unsurları dalga boyunun doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini etkileyebilir. Bundan kaçınmak için, alet düzenli olarak yeniden kalibrasyon ve ilgili bakım maliyetlerini gerektirir. Dizilim spektrofotometresinde herhangi bir hareketli optik parça bulunmadığından, mekanik nedenlere bağlı dalga boyu sapmaları görülmez.

Dizilim spektroskopisi aletinin ek bir avantajı da optik tasarımı nedeniyle ortam ışığından etkilenmemesi, diğer bir deyişle kapalı bir örnek bölmesine ihtiyaç duymayarak örnek değişimini kolaylaştırmasıdır.

Tungsten halojen lamba ile döteryum lambası ve ksenon lambası arasındaki farklar nelerdir?

Tungsten halojen lamba, spektrofotometrelerde kullanılan en yaygın ışık kaynağıdır. Cam bir ampulün içine yerleştirilmiş tungsten bir tel ve buharlaşan tungsteni geri kazanmak için eklenmiş bir halojen kısımdan oluşur. Lamba, görünür bölgeden kızılötesi bölge yakınlarına kadar uzanan, 330 ile 1.100 nm arasında kullanılabilir bir dalga boyu aralığı sağlar ve kullanım ömrü yaklaşık 3.000 saattir.

Döteryum lambası, bir ampul içine kapatılmış gaz hâlindeki döteryum içeren, gaz deşarjlı bir ışık kaynağıdır. Döteryum lambası, düzgün bir ışık yoğunluğu dağılımıyla 190 ile 450 nm arasındaki morötesi bölgeyi kapsar ve kullanım ömrü yaklaşık 1.000 saattir.

Yukarıdaki iki lamba türü, UV ve Vis ışık aralığının tamamının kapsanması amacıyla genellikle birleştirilir.

Ksenon lambası, kuvars cam ampulün içine kapatılmış ksenon gazını içeren gaz deşarjlı bir ışık kaynağıdır. Lamba, morötesinden kızılötesi yakınlarına kadar uzanan,190 ile 1.100 nm arasında değişen sürekli bir spektrum üretir. Ksenon flaş lambaları, tam bir spektrum taraması elde etmek amacıyla belirli bir zaman aralığında entegre edilen darbeli ateşleme ile ışığı üretir. Isınma süresi gerektirmezler. Darbeli ışık üretimi daha az ısı üretir ve kullanım ömrü uzun olup 5.500 saati bulur ve sürekli çalışmada 50 Hz flaşlara karşılık gelir. Ksenon lambaların kullanılması daha az bakıma ihtiyaç duyulması ve daha uzun lamba ömrü demektir.

METTLER TOLEDO'nun FastTrack™ Teknolojisi; bir ksenon flaş lambası, kuvars cam fiberler ve bir dizilim tertibatından oluşur.

METTLER TOLEDO'nun UV5 ve UV7 modelleri arasındaki farklar nelerdir ve laboratuvarıma hangisi uygundur?

UV5 spektrofotometrenin kullanımı kolay ve hızlıdır. Spektrum taramalarını bir saniye içinde yapar. Seçilebilecek iki ölçüm opsiyonu vardır: Pratik kullanımlı One Click™ dokunmatik ekran yoluyla çalışan doğrudan ölçümler ve metotlar. Spektrofotometremizin ısınması için beklemeye gerek yoktur. Bu da kalite kontrolü, su testi ve renk ölçümü için UV Vis analitik iş akışlarınızda size zaman kazandırabilir.

UV7, UV5 ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte, Avrupa ve ABD farmakopelerine göre test edilmiştir ve bir dizi önceden programlanmış metodu içerir. METTLER TOLEDO'nun ilaç sektörü gibi sıkı düzenlemelere tabi sektörlere uygun, oturmuş metotlarına dayanan performans doğrulaması için gelişmiş otomasyon olasılıkları sağlar. LabX Yazılımı yoluyla 21 CFR Bölüm 11 ve veri bütünlüğü uyumluluğunu destekler.

Her iki mod hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki videomuzu izleyin: Doğrudan ölçüm ve metotlar.

METTLER TOLEDO'nun UV5Bio ve UV5Nano ürünleri arasında ne gibi farklar vardır? Mikro hacimli spektrofotometre nedir?

UV5Bio, yaşam bilimleri uygulamalarına özel, küvetli bir spektrofotometredir. Bradford analizi, Lowry analizi, OD600 ve enzim kinetiği gibi önceden tanımlı 22 biyo uygulamayı içeren bir metot kütüphanesine sahiptir. UV5Bio, sıcaklığa bağlı analizlerin (örneğin, protein denatürasyonu, enzim kinetiği çalışmaları, DNA erime sıcaklığı, lipaz etkinliği vb.) yapılmasını sağlayan sıcaklık kontrol üniteleri gibi çeşitli aksesuarlarla uyumludur.

U5Nano de önceden yüklü yaşam bilimleri uygulamalarına sahiptir ve yalnızca küçük (1 µl kadar) örnek hacimlerine gerek duyan bir mikro hacimli spektrofotometredir. UV Vis ölçümleri, mikro hacimli platformda veya küvette yapılabilir. Yüksek konsantrasyonlu örnekler (örneğin, dsDNA'nın 15.000 ng/µl'ye kadar olanları), UV5Nano'ya entegre edilen LockPath Teknolojisi sayesinde seyreltilmelerine gerek kalmadan ölçülebilir. Yol uzunluğu, 0,1 veya 1 mm'ye ayarlanabilir.

Mikro hacimli UV/VIS spektroskopisi — LockPath Teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

METTLER TOLEDO spektrofotometrelerinde hangi yaşam bilimleri metotları mevcuttur?

 • METTLER TOLEDO UV5Nano ve UV5Bio Spektrofotometreleri geniş bir yaşam bilimleri metotları koleksiyonu sunar. Bunların arasında şunlar sayılabilir:
  • DNA, RNA ve proteinlerin nitel analizi
  • DNA, RNA ve proteinlerin nicel analizi
  • BCA, Bradford, Lowry ve diğer kolorimetrik protein ölçümleri
  • Önceden tanımlanmış boyalar ve özel boyaları ekleme opsiyonu
  • DNA ve RNA Oligolarının konsantrasyonlarının belirlenmesi için oligo hesaplayıcı
  • Canlı hücreler için OD600
 • Ek olarak, UV5Bio ve UV7 Spektrofotometreleri, enzim kinetiği analizlerinin yapılabilmesi için kinetik metotlar da sunar
 • METTLER TOLEDO spektrofotometrelerinin yaşam bilimleri uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Yaşam Bilimleri Eğitim Paketini indirin.

METTLER TOLEDO'nun spektrofotometreleri hangi renk skalalarını ve numaralarını sağlar?

APHA, Gardner, Saybolt, CIELAB, EBC ve ASBC gibi önceden yüklenmiş çok sayıda renk skalası METTLER TOLEDO'nun spektrofotometrelerine eklenerek aleti şeffaf sıvıların renk ölçümlerinin gerçekleştirilmesi için ideal çözüm hâline getirir.

APHA renk uzayı (Pt-Co ve Hazen ile aynı anlamdadır) ve yanı sıra Gardner renk skalası, neredeyse şeffaf sayılabilecek maddelerin sarılığını ölçer ve bu şekilde bir maddenin saflık ve kalitesinin ya da bozulma derecesinin belirlenmesini sağlar.

CIELAB rengi üç değerle ifade eder: Aşıklık için L*, yeşil-kırmızı arası için a* ve mavi-sarı arası için b*. Bu renk skalası; boyalar, tatlandırıcılar vb. sıvıların renklerinin sabit olduğuna emin olmak için kullanılır.

Saybolt renk skalası açık renkli petrol ürünlerinin derecelendirilmesi için kullanılır. Saybolt rengi; gazyağı, jet yakıtı vb. ürünlerin kalitesinin veya kontaminasyon derecesinin bir göstergesidir.
EBC ve ASBC renk skalaları, farklı bira türlerini birbirinden ayrılmasını sağlayan bira rengini belirlemek üzere kullanılır.

Renk ölçümleri hakkında buradan daha fazla bilgi edinin

Sıcaklığa duyarlı örnekler spektrofotometre ile nasıl analiz edilebilir?

METTLER TOLEDO termostat ünitesi; protein analizi, enzim aktivitesi veya DNA erime noktası gibi yüksek sıcaklıkta doğruluk ve tekrarlanabilirlik gerektiren uygulamalar için spektrofotometrenin yeteneklerini genişletir. Bu aksesuar sayesinde, bir örneğin spektroskopik ölçüm öncesinde, ölçüm süresince ve ölçüm sonrasındaki sıcaklık koşullarının 4-95ºC aralığında kontrol edilmesi mümkündür.

UV Vis Spektrofotometrisi için sıcaklık kontrolü kılavuzundan daha fazla bilgi edinin

UV Vis spektrofotometrisi COVID-19 aşısının geliştirilmesini ne şekilde destekleyebilir?

UV Vis spektrofotometrisi; nükleik asitler (örneğin, DNA/RNA), proteinler, katkı maddeleri/koruyucular vb. aşı bileşenlerinin hızlı, kolay ve doğru şekilde karakterizasyonunu ve ölçülmesini sağlar. Bunun sebebi, bu bileşenlerin UV Vis spektrumlarında karakteristik emilime sahip olmasıdır. Bu nedenle, ölçümler hem önceki hem de sonraki proseslerle kalite kontrolünde sonuçların elde edilme süresi üzerinde etki edebilir. Üstelik, geliştirmenin her aşamasında aşı bileşenlerinin saflık kontrolleri için de etkili bir araçtır.

COVID-19 aşısının Ar-Ge çalışmalarında UV Vis uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz

Spektrofotometre nasıl kalibre edilir?

METTLER TOLEDO, spektrofotometre kalibrasyonunu sağlamaya yönelik bir çözüm olarak CertiRef™ ve LinSet™ ünitelerini sunmaktadır. Bu çözümler, spektrofotometrenizin Avrupa ve ABD farmakopeleri ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi için gereken testleri otomatikleştirir. Kullanıcılar sertifikalı referans materyallerini (CRM'ler) içeren CertiRef™ ünitelerini; dalga boyu doğruluğu ve tekrarlanabilirliği, fotometrik doğruluk ve tekrarlanabilirlik, çözünürlük, kaçak ışık, fotometrik parazit ve sapma ile tabanın düzlüğüne yönelik testleri otomatik olarak gerçekleştirmek için kullanabilir.

CertiRef™ ve LinSet™ üniteleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz

Spektrofotometrem LabX® UV Vis yazılımından nasıl faydalanır?

METTLER TOLEDO LabX® yazılımı, kullanıcıların ihtiyaçlarına tam olarak uyacak özel iş akışları oluşturarak kullanıcıların daha fazla esnekliğe sahip olmalarını sağlar. Hesaplama ve kayıt hataları tamamen ortadan kalkar. Yazılım ayrıca performans doğrulamaları ve servis hizmetlerinin tümü de dâhil olmak üzere bütün bilgilerin güvenli bir veritabanında saklanması sayesinde veri bütünlüğünü de garanti altına alır. Yazılım, elektronik imzalar ve kullanıcı yönetimi gibi güvenlik özellikleri sayesinde FDA'nın 21 CFR Bölüm 11 düzenlemeleri ile uyumluluk sağlanmasına yardımcı olur.