Termal Analiz | METTLER TOLEDO

Termal Analiz Excellence

Madde Tanımlamaya Yönelik Sistemler

Termal Analiz; bir madde, kontrollü bir sıcaklık programına tabi tutulurken maddenin fiziksel bir özelliğinin, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçüldüğü bir dizi tekniktir. METTLER TOLEDO Termal Analiz sistemleri; manuel veya otomatik çalıştırma için ideal seçimdir; akademik araştırma ve endüstriyel geliştirmenin yanı sıra kalite güvencesi ve üretim için doğru ve güvenilir sonuçlar sağlar.

Teklif Çağrısı
Nem Tayin Cihazı
+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

Termal analiz nedir?

Uluslararası Termal Analiz ve Kalorimetri Konfederasyonu'na (ICTAC) göre termal analiz; bir madde, kontrollü bir sıcaklık programına tabi tutulurken maddenin fiziksel bir özelliğinin sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçüldüğü bir dizi tekniktir.

 

Termal analizde kullanılan farklı teknikler nelerdir?

Termal analiz, bir dizi tamamlayıcı teknikten oluşur. Seçilecek teknik, üzerinde çalışılan özelliklere bağlıdır. Teknikler şunlardır:

  • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC): Numuneye giren veya numuneden çıkan ısı akışını ölçer. Sensör çıktısı, watt (W) cinsindendir.
  • Termogravimetri Analizi (TGA): Kütle değişimlerini ölçer. Sensör çıktısı, miligram (mg) cinsindendir.
  • Termomekanik Analiz (TMA): Bir numunenin uzunluğundaki değişikliği ölçer. Sensör çıktısı, mikrometre (µm) cinsindendir.
  • Dinamik Mekanik Analiz (DMA): Bir maddenin modülünü (depolama/kayıp) zamanın, sıcaklığın veya frekansın bir fonksiyonu olarak ölçer (birim Pascal (Pa)). Ayrıca, birimsiz hesaplanmış sönüm faktörü olan tanjant deltayı da ölçer.
  • Termo-Optik Analiz (TOA): Bir termal analiz ölçümü sırasında fiziksel etkileri gözlemlemek için görsel yardım sağlar. Optik cihazlar; DSC veya HP DSC'nin yanı sıra Sıcak Aşamalara (Hot Stages) da eklenebilir.

 

Termal analiz hangi termal olayları ve madde özelliklerini analiz eder?

Termal analiz; camsı geçiş (Tg), erime noktası (Tm), buharlaşma, kristalleşme, faz geçişleri, ayrışma, termal genleşme katsayısı, boyutsal değişim, elastik modül (G'), kayıp modül (G''), sönüm faktörü (tan delta), reaksiyon entalpisi ve kinetiği, katkı maddelerinin etkisi, bileşim, termal kararlılık, yumuşama sıcaklığı ve kürleme reaksiyonları gibi özelliklerin ve geçişlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.