Dijital Masaüstü ve Taşınabilir Yoğunlukölçerler | METTLER TOLEDO

Yoğunlukölçer

Masaüstü ve Taşınabilir Dijital Yoğunlukölçer

Yoğunlukölçer veya özgül ağırlıkölçer olarak da bilinen yoğunlukölçer, sıvı numunelerin yoğunluğunu hızlı ve otomatik olarak ölçmek için U şekilli, içi boş bir cam tüpün salınımından yararlanan, analitik bir araçtır. Ölçülen yoğunluk daha sonra otomatik olarak belirli uygulamalar için diğer birimlere ve konsantrasyonlara (özgül ağırlık, API, alkol yüzdesi, Brix ve daha fazlası gibi) dönüştürülebilir. En hafif taşınabilir seçenekten en doğru masaüstü modeline kadar çeşitli seçenekler arasından işinize en uygun yoğunlukölçeri seçin.

Teklif Çağrısı
View Results ()
Filter ()

Karşılaştırılmış bir veya iki ürün daha ekleyin

Advantages of METTLER TOLEDO’s Density Meters / Specific Gravity Meters

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

Dijital yoğunlukölçer nasıl çalışır?

Dijital yoğunlukölçerler (özgül ağırlıkölçerler), salınım yapan U şeklinde içi boş bir cam tüp kullanır. Numuneyle doldurulan tüpün salınım frekansı ölçülür. Tüp numuneyle doldurulduğunda bu frekans değişir; numunenin kütlesi ne kadar fazla olursa frekans o kadar düşük olur. Bu frekans ölçülür ve yoğunluğa dönüştürülür. Ayrıca masaüstü dijital yoğunlukölçerlerde, numunenin sıcaklığını kontrol etmek için dâhilî bir Peltier termostatı kullanılır.

Yoğunluk ölçümü, tanımı, denklemi, etkileri ve daha fazlası hakkında ek bilgi için buraya bakın.

Özgül ağırlıkölçer, yoğunlukölçer ve densitometre: Aralarındaki fark nedir?

Özgül ağırlıkölçer, yoğunlukölçer veya densitometre kelimeleri, aynı şeyi ifade eder. Kullanıldığı ülkeye veya bölgeye göre farklı terimler kullanılmaktadır. Bu cihaz, bir sıvı numunedeki özgül ağırlığı, yoğunluğu veya ilgili değerleri ölçmek için salınımlı U şekilli tüp teknolojisini kullanır. Bu ölçüm otomatik olarak gerçekleştirildiğinden, operatör etkisi azalır ve tekrarlanabilirlik artar.

Sıvıların yoğunluğunun ölçümünde hangi cihazlar kullanılır?

Bir çözeltinin yoğunluğu manuel veya dijital olarak ölçülebilir. Piknometreler, hidrometreler ve dijital yoğunlukölçerler ile yoğunluğun nasıl ölçüldüğü hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yoğunluğu Ölçmenin 3 Yolu adlı kılavuzumuza bakın.

Piknometre ve hidrometre gibi manuel metotlar; yoğunluk ve bununla ilgili değerlerin (özgül ağırlık, alkol yüzdesi, BRIX°, API derecesi, Baumé, Plato vb.) belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan bu cihazlar, ucuz olsa da, manuel kullanım protokollerinin her adımında çoğu zaman, sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyen bir uzmanlık gerektirir.

Piknometre, belirli hacme sahip, cam bir kaptır. Numune olmadan tartılır (M1), daha sonra numune doldurulur ve tekrar tartılır (M2). M1 ve M2 arasındaki fark, kabın hacmine bölündüğünde numunenin yoğunluğu bulunur.

Hidrometre, numuneye batırılan, camdan bir cisimdir. Kısa bir dengelenme süresinin ardından belirli bir seviyede kalır. Numunenin yoğunluğu ne kadar yüksek olursa hidrometre o kadar aşağıda kalacaktır. Dengelenme seviyesi yoğunluğu belirler.

Yoğunluk kiti, bir terazi ile birlikte kullanılır. Belirli hacimde cam bir araç havada tartılır (M1), numuneye batırılır ve numune içindeyken tekrar tartılır (M2). M1 ve M2 arasındaki fark (kaldırma kuvveti), cam aracın hacmine bölündüğünde numunenin yoğunluğu bulunur. Referans sıvı (su, etanol veya kullanıcı tanımlı) kullanarak katıların yoğunluğunu ölçmek için özel bir tutucu da kullanılabilir.

Özgül ağırlıkölçer veya densitometre olarak da bilinen dijital yoğunlukölçerlerin masaüstü ve el tipi modelleri de vardır. Bu cihazlarda, bir numunenin yoğunluğunu kısa sürede ve çok doğru şekilde ölçmek için salınım tüpü teknolojisi kullanılır. İçi boş bir cam tüp belirli bir frekansta titreştirilir. Tüp numuneyle doldurulduğunda bu frekans değişir; numunenin kütlesi ne kadar fazla olursa frekans o kadar düşük olur. Bu frekans ölçülür ve yoğunluğa dönüştürülür. Ayrıca masaüstü dijital yoğunlukölçerlerde, numunenin sıcaklığını kontrol etmek için dâhilî bir Peltier termostatı kullanılır.

Dijital yoğunlukölçerler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bunların manuel metotlara kıyasla durumunu öğrenmek için lütfen Farklı ölçüm tekniklerinin karşılaştırılması bölümümüze bakın.

Dijital yoğunlukölçer için ne kadar hacimde numune gerekir?

Dijital yoğunlukölçerde ölçüm hücresi olarak kullanılan U şekilli içi boş cam tüpün normal hacmi 1 mL’dir. Sorunsuz bir doldurma işlemi için daha büyük bir hacim önerilir. Drenaj tüpünün bir kısmının da numuneyle doldurulması için normalde bir şırınga ile 3 ila 5 mL kullanılır.

Dijital yoğunlukölçer ile numune ölçümü ne kadar sürer?

Bu, numune ile ölçüm hücresi arasındaki sıcaklık farkına ve numune türüne bağlıdır. Ayrıca, ölçümün gerektirdiği doğruluk düzeyine de bağlıdır. Ölçüm süresi, genellikle sıcaklık kontrolü olmayan, el tipi dijital yoğunlukölçerlerde birkaç saniye sürerken, aktif sıcaklık kontrolü olan masaüstü cihazlarda yaklaşık 2 ila 5 dakika sürer.

Dijital yoğunlukölçer/özgül ağırlıkölçer nasıl ayarlanır?

Densitometre veya özgül ağırlıkölçer olarak da bilinen yoğunlukölçerler, genellikle belirli bir ölçüm sıcaklığında hava ve su ile ayarlanır. Bu sıcaklık değeri, ölçüm hücresini belirli bir sıcaklığa (örneğin 20°C) kadar soğutabilen veya ısıtabilen bir Peltier elemanıyla kontrol edilir. Öncelikle, havayla doldurulan ölçüm hücresinin frekansı ölçülür. Bu frekans, havanın yoğunluk değerine atanır. Daha sonra ölçüm hücresi suyla doldurulur ve frekansı ölçülür. İkinci frekans, suyun yoğunluk değerine atanır. Bu iki aşamalı ayar, hava ve bir standartla veya farklı yoğunluk aralıklarını kapsayan iki standartla yapılabilir.

Dijital yoğunlukölçerinizi nasıl ayarlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dijital yoğunlukölçer/özgül ağırlıkölçer ile hangi numuneler ölçülebilir?

Bu yoğunlukölçerler, ilk olarak homojen sıvıları ölçmek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Pratikte ise başka pek çok numune de başarıyla ölçülebilmektedir. Numune viskozitesi, pompalama sıcaklığında (örneğin parafin) ısıtılarak 36.000 mPa*s'nin altına düşürülebilirse; yoğunluk, SC1H veya SC30H gibi ısıtmalı bir otomasyon ünitesi ile otomatik olarak ölçülebilir. Daha yüksek viskoziteye sahip numuneler, hava kabarcıkları olmadan bir şırıngaya doldurulabiliyorsa ve operatör daha sonra bu numuneleri yaklaşık 15 cm uzunluğunda dar, uzun bir tüp içinden kontrollü bir hızda bastırabiliyorsa manuel olarak ölçülebilir. Ölçüm hücresinin U şekilli cam tüpüne zarar veren numuneler (örneğin, hidroflorik asit, dağlama camı için kullanılan sıvılar veya hamurlar), bu tür yoğunlukölçerler ile ölçülmemelidir.