Refraktometre | Masaüstü ve Taşınabilir Ölçüm Cihazları | METTLER TOLEDO

Refraktometre / Brixmetre

Masaüstü ve Taşınabilir Dijital Refraktometreler

Refraktometre (veya brixmetre), bir numune ile temas hâlinde olan bir ışık hüzmesinin toplam yansımasını ölçmek için yüksek çözünürlüklü bir optik sensör kullanan, analitik bir cihazdır. Toplam yansıyan ışık hesaplanır ve cihazda brix, HFCS veya diğer konsantrasyonlara dönüştürülebilen kırılma indeksi değeri görüntülenir. Refraktometrelerimiz; akıllara daima doğruluk, hız ve kolaylık kelimelerini getirir. Dayanıklı ve taşınabilir çözümlerden hassas masaüstü brixmetrelere kadar çeşitli cihazlar arasından seçim yapın.

Teklif Çağrısı
View Results ()
Filter ()

Karşılaştırılmış bir veya iki ürün daha ekleyin

METTLER TOLEDO'nun Refraktometrelerinin/Brixmetrelerinin Avantajları

Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

Dijital refraktometre/brixmetre nedir?

Brixmetre olarak da bilinen dijital refraktometre, bir sıvı numunenin kırılma indeksini veya bunula ilgili değerleri ölçmek için tam yansıma metodunu kullanır. Bu ölçüm dijital olarak yapılarak, operatör etkisi önemli ölçüde azaltılır. Küçük numune hacimlerinde (0,5 ila 1 ml) ve kısa ölçüm süresinde (birkaç saniye) 0,00002 veya %0,01 Brix’e kadar doğruluğa ulaşılabilir.

Dijital refraktometre/brixmetre nasıl çalışır?

Dijital refraktometreler de bir ışık yayan diyot, bir safir prizma ve bir yüksek çözünürlüklü optik sensör kullanır. Numune, prizmanın üzerine yerleştirilir ve ölçüm başlatılır. Belirli bir geliş açısından (kritik açı da denilir) itibaren artık ışık demeti, numunenin içinden geçmeyip yüzeyinden tamamen yansır ve optik sensör tarafından algılanır. Kırılma indeksi bu kritik açıdan hesaplanır. Ayrıca masaüstü dijital refraktometrelerde/brixmetrelerde, numunenin sıcaklığını kontrol etmek için dâhilî bir Peltier termostatı da kullanılır.

Kırılma indeksinin tanımı, uygulamaları, nasıl ölçüleceği, Snell Yasası ve daha birçok konu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sıvıların kırılma indeksinin ölçümünde hangi cihazlar kullanılır?

Bir çözeltinin kırılma indeksi, manuel veya dijital olarak ölçülebilir. Taşınabilir optik refraktometreler veya ABBE optik refraktometresi gibi manuel metotlar; kırılma indeksinin ve ilgili değerlerin (BRIX°, alkol yüzdesi, Baumé, Plato vb.) belirlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu metotların kullanımı kolay ve oldukça ucuz olsa da, manuel işlemlerin her adımında çoğu zaman sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyen bir uzmanlığı gerektirir. Dijital refraktometrelerin/brixmetrelerin masaüstü ve el tipi modelleri mevcuttur. Bu cihazlar, sıvı numunelerde dijital olarak ölçüm yaparak operatör etkisini önemli ölçüde azaltır.

Dijital refraktometreleri manuel metotlarla karşılaştırın: Farklı ölçüm tekniklerini öğrenin

Dijital bir refraktometre/brixmetre için ne kadar hacimde numune gerekir?

Pek çok masaüstü refraktometresi için, normal hacim, yüzey gerilimi yüksek numunelerde yaklaşık 0,5 ml, yüzey gerilimi düşük numunelerde ise 1 ml’dir. Yalnızca birkaç damla yeterli olduğundan, numunenin sıcaklığı ve ölçüm hücresi hızlıca eşitlenir ve böylece analiz kısa sürer.

Dijital refraktometre/brixmetre ile numune ölçümü ne kadar sürer?

Bu süre numune ile ölçüm hücresi arasındaki sıcaklık farkına, numune türüne ve gerekli ölçüm doğruluğuna bağlıdır. Ölçüm süresi genellikle birkaç saniyedir.

Dijital refraktometre/brixmetre nasıl ayarlanır?

Refraktometreler/brixmetreler genellikle belirli bir ölçüm sıcaklığındaki suyla ayarlanabilir. Bu sıcaklık değeri, ölçüm hücresini belirli bir sıcaklığa (örneğin, 20°C) kadar soğutabilen veya ısıtabilen bir Peltier elemanıyla kontrol edilir. Bazen refraktometrenin şeker konsantrasyonlarının ölçümü için ayarlanmasında Brix standartları kullanılır. Bu Brix standartları genellikle yerinde üretilir. Akıllı BRIX Standardı Hazırlığı; doğruluk ve izlenebilirliği artıran ve kayıt hatalarını ortadan kaldıran LabX™ PC yazılımına bağlı bir terazi ve refraktometre kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Dijital refraktometrenizi nasıl ayarlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dijital refraktometre/brixmetre ile hangi numuneler ölçülebilir?

Dijital refraktometreler/brixmetreler, ilk olarak homojen sıvıların ölçümünde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gerçekte ise hamur numuneleri veya folyolar gibi diğer birçok numune de bu cihazlarda başarıyla ölçülebilir. Bu özel numuneler, pres veya folyo baskısı gibi bazı ek aksesuarları gerektirebilir. Uçucu numunelere (bunlarda akış hücresi önerilir) veya ölçümden önce karıştırılması/homojenize edilmesi gereken homojen olmayan numunelere özel dikkat gösterilmelidir. Bu, InMotion™ otomatik numune alma cihazının kapta homojenize özelliğiyle otomatik olarak gerçekleştirilebilir.