อุปกรณ์ตรวจวัดค่า pH ที่ทนทานในการผลิตคลอรีน - METTLER TOLEDO

อุปกรณ์ตรวจวัดค่า pH ที่ทนทานในการผลิตคลอรีน

อุปกรณ์ตรวจวัดค่า pH ที่ทนทานในการผลิตคลอรีน
อุปกรณ์ตรวจวัดค่า pH ที่ทนทานในการผลิตคลอรีน

คลอรีนเป็นสารเคมีที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งมีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง การตรวจวัดค่า pH อย่างแม่นยำเป็นปัจจัยหลัก
ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตคลอรีน แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำเช่นนี้สำเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยการใช้เทคโนโลยีแก้วขั้นสูง
และสัญญาณดิจิตอล ทำให้เซ็นเซอร์แบบใหม่นี้แก้ไขปัญหาในการตรวจวัดได้ทั้งหมด

คลอรีนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค องค์
ประกอบนี้ยังเป็นสารเคมีที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการปรับสภาพน้ำอีกด้วย ในปัจจุบันการผลิตคลอรีนรวมกันทั่วโลกคิดเป็นปริมาณ
เกินกว่า 55 ล้านตัน

ความสำคัญของการควบคุมค่า pH ในการผลิตคลอรีน

โดยทั่วไปที่สุดแล้วจะใช้การผลิตคลอรีนผ่านกระบวนการคลอร์อัลคาไล (Chlor-alkali) ซึ่งทำสำเร็จได้โดยใช้ กระบวนการผ่านเซลล์แบบแผ่นเยื่อ ในกระบวนการนี้ จะมีการแยกน้ำเกลือ (โซเดียมคลอไรด์ในน้ำ) ด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ เกิดก๊าชคลอรีนที่ขั้วบวกและเกิดโซดาไฟกับไฮโดรเจนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ขั้วลบขั้วบวกและขั้วลบจะถูกแยกออกจากกันด้วยแผ่นเยื่อแลก เปลี่ยนไอออน แผ่นเยื่อดังกล่าวจะป้องกันคลอรีนไม่ให้ถูกรีดิวซ์ด้วยไฮโดรเจนและเกิดเป็นไอออนของคลอไรด์และไฮโปคลอไรต์

เซ็นเซอร์ที่ทนต่อสภาวะรุนแรงได้

ค่า pH มีความสำคัญอย่างยิ่งในบางขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการของเซลล์แบบแผ่นเยื่อ อย่างไรก็ตาม สภาวะในกระบวนการ คลอร์อัลคาไลนี้เป็นสภาวะที่รุนแรงอย่างมากต่ออิเล็กโทรดวัดค่า pH นั่นก็เพราะว่า คลอรีนเป็นพิษต่อระบบเซ็นเซอร์อ้างอิง น้ำเกลือที่ตกผลึกและสารเจือปนที่ตกตะกอนจะอุดกั้นไดอะแฟรมของเซ็นเซอร์ และสภาพแวดล้อมจะทำให้ขั้วสัมผัสผุกร่อน ผลที่ได้ก็คือการตรวจวัดจะมีความแม่นยำต่ำและเซ็นเซอร์จะมีอายุการใช้งานสั้นลง การทำความสะอาดและการสอบเทียบอิเล็กโทรดวัดค่า pH อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความแม่นยำและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นี้เป็นงานที่หนักหนาสาหัสสำหรับช่างเทคนิค

อิเล็กโทรดวัดค่า pH แบบเมมเบรนคู่รุ่น InPro 4850i ชนิดใหม่จาก METTLER TOLEDO นี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรมคลอร์อัลคาไลโดยเฉพาะ คุณลักษณะเด่นสองประการ ทำให้เซ็นเซอร์นี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ

1: ระบบ pNa อ้างอิง

เซ็นเซอร์นี้ประกอบด้วยแผ่นเยื่อชนิดแก้วซึ่งไวต่อไอออนของโซเดียม (pNa) ในน้ำเกลือของกระบวนการ และแท้จริงแล้ว เซ็นเซอร์นี้จะใช้น้ำเกลือดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิง การวัดค่าผลต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้าของแก้วชนิดโซเดียมกับแก้ว sensor†pH จะทำให้สามารถพิจารณาตัดสินค่า pH ของสารละลายดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ ระบบอ้างอิงนี้เป็นระบบปิดโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่มีไดอะแฟรมปรากฏอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาพเป็นพิษหรือมีวัสดุอุดตันเซ็นเซอร์ดังกล่าวจึงสามารถขจัดไปได้

2: สัญญาณดิจิตอลสำหรับการตรวจวัดที่คงตัว

เซ็นเซอร์วัดค่า pH/pNa ชนิดอื่นๆ ก็นำมาใช้งานได้ แต่เซ็นเซอร์เหล่านั้นจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสัญญาณ รบกวนทางไฟฟ้า อิเล็กโทรดอ้างอิงและอิเล็กโทรดวัดค่า pH ที่รวมเข้าด้วยกันแล้วจะมีค่าอิมพีแดนซ์สูงมาก และเมื่อรวมกับค่า อิมพีแดนซ์ของสายเคเบิลระหว่างเซ็นเซอร์กับเครื่องส่งสัญญาณแล้ว นั่นหมายความว่าการมีอุปกรณ์อยู่โดยรอบ การสัมผัส หรือแม้เพียงการเข้าใกล้ระบบนี้ก็สามารถส่งผลกระทบให้ค่าการตรวจวัดที่ส่งออกมาเปลี่ยนแปลงได้ และยิ่งสายเคเบิลยาวมากขึ้นเท่าไร ผลกระทบก็จะยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเท่านั้น

คุณลักษณะเด่นทางการออกแบบที่มีนัยสำคัญประการที่สองของ InPro 4850i นี้ก็คืออุปกรณ์นี้จะสื่อสารกับเครื่องส่ง สัญญาณด้วยสัญญาณแบบดิจิตอล สัญญาณแบบดิจิตอลที่ส่งออกมาจากเซ็นเซอร์นี้จะคงที่สม่ำเสมอ 100% และจะส่งมาถึงเครื่องส่ง สัญญาณโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ความยาวของสายเคเบิล หรือความชื้นในสภาพแวดล้อม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InPro 4850i ได้ที่:

www.mt.com/InPro4850i

www.mt.com/pro-chlor-alkali

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.