ซอฟต์แวร์ iC - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
 

  ซอฟต์แวร์ iC

  เก็บข้อมูล แสดงภาพและแปลผลการทดลอง รายงานผลลัพธ์

   
  รุ่นและรายละเอียด
   
  Latest Version
  Supports
  AddOn Modules
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14990211
  Latest Version5.2
  SupportsCaptures iControl, iC IR, iC FBRM and EasyMax/OptiMax touchscreen experiments
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 51161893
  Latest Version5.5
  SupportsEasyMax and OptiMax Synthesis Workstations and RX-10 Control Units
  AddOn ModulesMulti-Instrument Control, HFCal (Heat Flow Calorimetry)
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14910701
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14920001
  Latest Version4.4
  SupportsParticleTrack and FBRM Instruments
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 51162493
  เวอร์ชันล่าสุด5.3
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14950003
  Latest Version5
  SupportsData Import from iControl and iC IR
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14910100
  Latest Version4.3
  SupportsProduction ReactIR, ParticleTrack and FBRM Instruments
  AddOn ModulesiC Quant for ReactIR
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 51162609
  เวอร์ชันล่าสุด5.3
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14940090
  SupportsAll iC Software
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14930001
  Latest Version4.1
  SupportsSpecific Kaiser Optical Instruments
  AddOn ModulesiC Quant, ConcIRT Pro
  หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14940001
  Latest Version7
  SupportsParticleView and PVM Instruments
  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.