ซอฟต์แวร์ iC - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
ซอฟต์แวร์ iC iControl

ซอฟต์แวร์ iC

เก็บข้อมูล แสดงภาพและแปลผลการทดลอง รายงานผลลัพธ์

ซอฟต์แวร์ iC ของ METTLER TOLEDO
ซอฟต์แวร์สเปกโตรสโคปี iC IR
ซอฟต์แวร์การวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยา iControl
ซอฟต์แวร์ระบบอนุภาค iC FBRM

รุ่นและรายละเอียด

แปลงข้อมูลการทดลองเป็นความรู้กระบวนการ

 
รุ่นและรายละเอียด
 
Supports
AddOn Modules
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14990111
ดูรายละเอียด
SupportsCaptures experiments from iControl, iC analytical software and touchscreen-based instruments
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 51161893
ดูรายละเอียด
SupportsEasyMax and OptiMax Synthesis Workstations and RX-10 Control Units; RC1mx High Performance Reaction Calorimeter
AddOn ModulesMulti-Instrument Control, HFCal (Heat Flow Calorimetry)
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14910701
ดูรายละเอียด
SupportsReactIR and FlowIR Instruments
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 51162493
ดูรายละเอียด
SupportsRC1e Reaction Calorimeters
AddOn ModulesiC Safety
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14950003
ดูรายละเอียด
SupportsData Import from iControl and iC IR
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14910100
ดูรายละเอียด
SupportsProduction ReactIR, ParticleTrack and FBRM Instruments
AddOn ModulesiC Quant for ReactIR
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 51162609
ดูรายละเอียด
SupportsLegacy LabMax Automated Lab Reactors
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14940001
ดูรายละเอียด
SupportsParticleView and PVM Instruments
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบ

เก็บข้อมูล แสดงภาพและแปลผลการทดลอง รายงานผลลัพธ์

ข้อมูลรายละเอียด

iC PVM Software
View particles in real time to study particle size, shape and concentration with iC PVM
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Safety
iC Safety utilizes experimental data from the RC1e reaction calorimeter and other calorimetric techniques. It is designed to speed and simplify the ca...

การให้บริการ

บริการสำหรับซอฟต์แวร์ iC

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.