Poštové a expedičné váhy BC – Pošta a balíky | METTLER TOLEDO
Expedičné váhy

Poštové a expedičné váhy BC

Odolné, spoľahlivé a jednoduché expedičné váhy s technológiami USB a Bluetooth na váženie pošty a balíkov

Expedičné váhy pre vyššiu produktivitu

1. Čo je to expedičná váha?Expedičné a nákladné váhy pomáhajú rýchlo a presne vykonávať rutinné úlohy váženia. Naše expedičné váhy sú ideálne pre p...

1. Čo je to expedičná váha?
Expedičné a nákladné váhy pomáhajú rýchlo a presne vykonávať rutinné úlohy váženia. Naše expedičné váhy sú ideálne pre podateľne, kancelárie, baliace stanice skladov, expedičné oddelenia a maloobchodné sklady balíkov. Expedičné váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO predstavujú skvelé základné riešenie pre aplikácie, kde je potrebné jednoduché váženie.

2. V akých aplikáciách využijete digitálnu expedičnú váhu?
Expedičné váhy sú multifunkčné zariadenia na presné váženie v rôznych oblastiach – od samoobslužných aplikácií a triedenia až po váženie v predajni a dynamické váženie. Naše poštové a expedičné váhy BC sú navrhnuté vzhľadom na potreby podateľní, kancelárií, baliacich staníc skladov, expedičných oddelení a maloobchodných skladov balíkov. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka aj expedičné váhy s rozhraním USB.

3. Ako môže expedičná váha zvýšiť efektivitu?
Pri vysokom tempe práce na expedičných oddeleniach sú rozhodujúce rýchlosť a presnosť. Naše poštové váhy umožňujú zvýšiť produktivitu podateľní, expedičných oddelení či maloobchodných skladov zrýchlením procesov váženia a ich zjednodušením pre obsluhu. Šesť jasne štruktúrovaných veľkoformátových tlačidiel s dotykovou funkciou spolu s jednoducho používateľným LCD displejom umožňuje rýchle a jednoduché váženie s jasnými výsledkami. Váhy možno ľahko pripojiť k počítaču prostredníctvom rôznych možností konektivity, ako sú sériové rozhranie, USB, virtuálne sériové rozhranie, Keyword Wedge, Ethernet a Bluetooth. Tieto váhy sa jednoducho používajú vďaka intuitívnemu rozhraniu s grafickým displejom, softvérovými funkčnými tlačidlami a navigačnou klávesnicou. Poštové a expedičné váhy BC vydržia až 500 % preťaženie a stále vážia presne. Sú navrhnuté so zreteľom na potreby expedičného prostredia s vysokým tempom práce.

4. Čím sa expedičné váhy METTLER TOLEDO odlišujú od váh iných výrobcov?
Okrem predaja expedičných váh ponúkame aj ich servis. Máme k dispozícii globálnu servisnú sieť s pracovníkmi plne kvalifikovanými v oblasti všetkých poštových a expedičných aplikácií. Spoločnosť METTLER TOLEDO dodáva špičkové riešenia na váženie, určovanie rozmerov a triedenie zásielok všetkých veľkostí. Už dlhé roky slúžime štátnym poštovým organizáciám, expresným prepravcom a poštovým dodávateľom a vďaka nadobudnutým skúsenostiam a know-how vám vieme ponúknuť tie najlepšie expedičné váhy a riešenia pre vašu aplikáciu.

5. Ako sa váha BC napája a aké káble sa s ňou dodávajú?
Expedičné váhy BC sú zariadenia s rozhraním USB. Napájajú sa pomocou kábla USB, ktorý sa k všetkým váham dodáva priamo v balení. Podobne ako pri nabíjaní mobilného telefónu sa váha BC nepretržite napája z portu USB na počítači, na napájacom adaptéri USB/110 – 240 V alebo na prenosnej externej nabíjačke mobilných telefónov. Keď je kábel USB pripojený do portu USB na počítači, ten istý kábel zabezpečuje zároveň komunikáciu s počítačom aj napájanie váhy. Napájací adaptér USB  sa obyčajne používa v prípade, keď váha komunikuje pomocou sériového kábla, kábla Ethernet alebo cez Bluetooth.  Väčšina modelov váh sa dodáva so sériovým káblom a napájacím adaptérom v balení s výnimkou verzií zabezpečených prostredníctvom programov UPS. Podrobnosti si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

6. Ako možno získať k expedičnej váhe BC vzdialené displeje a káble inej dĺžky?
K expedičným váham BC možno všetky vzdialené displeje modelov 0270 (7-segmentové) a 0271 (grafické) namontovať na stenu alebo ako vežu a dodávajú sa k nim káble dlhé 3 m (10 ft).  Alternatívna  dĺžka kábla k vzdialeným displejom je 302410623 (2 m/6,5 ft).  Ďalšie podrobnosti o doplnkovom príslušenstve k váham BC si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

7. Aký je rozdiel medzi 7-segmentovým a grafickým displejom? Sú k dispozícii vzdialené displeje oboch týchto typov?
Sedemsegmentový displej je podobný ako displeje na čerpacích staniciach – obsahuje 7 čiarových prvkov, z ktorých sa vytvárajú číslice a niektoré abecedné znaky. Nedokáže zobraziť napr. písmená K, M alebo W. V prípade expedičnej váhy BC je 7-segmentový displej lacnejším riešením a umožňuje len základné váženie a obmedzené využívanie funkcií. Grafický displej ponúka plnú funkčnosť a jednoduchú navigačnú klávesnicu na využívanie naprogramovaných softvérových tlačidiel. Dokáže zobrazovať priame, čitateľné hlásenia vo viacerých jazykoch na účely riešenia problémov a zvýšenia výkonnosti. K váhe BC sú k dispozícii vzdialené 7-segmentové (model 0270) aj grafické (model 0271) displeje na stenu alebo vo forme veže.  Ďalšie podrobnosti o doplnkovom príslušenstve k váham BC si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

8. Je rozhranie Ethernet ľahko použiteľné spolu so štandardným alebo vlastným softvérom?
Na expedičných váhach METTLER TOLEDO BC je možnosť využívať rozhranie Ethernet označená číslom 2 na konci čísla modelu (BCA-222.....-XX2). Komunikácia cez Ethernet sa uskutočňuje prostredníctvom sériového protokolu RS232 cez rozhranie TCP/IP. To umožňuje sieťovú komunikáciu váhy so štandardnými expedičnými programami, ktoré už cez sériové rozhranie komunikujú. Pri konfigurácii typu komunikácie je potrebné v nastavení expedičného softvérového programu povoliť výber TCP/IP. V prípade interných programov sa sériové protokoly programujú jednoducho. Podrobnosti si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

9. Ktoré váhy dokážu komunikovať s lokálnym PC, ale majú špecifické systémy ERP alebo jedinečné expedičné programy na vzdialenom serveri? 
Váha BC disponuje funkciou Keyboard Wedge, ktorá dokáže dosádzať hodnotu hmotnosti do ľubovoľného poľa na obrazovke počítača, kam môže obsluha zadávať údaje klávesnicou. Softvérový program sa môže nachádzať na vzdialenom webovom serveri a nemusí byť nainštalovaný na pevnom disku počítača. Funkcia Keyboard Wedge nevyžaduje žiadne osobitné programovanie a hodnotu hmotnosti dokáže prijať akýkoľvek softvérový program. Stačí umiestniť kurzor do poľa hmotnosti, položiť balík na váhu a odoslať hodnotu hmotnosti. Váhu BC možno nakonfigurovať na odosielanie hmotnosti  automaticky alebo pomocou klávesnice. Pomocou funkcie Keyboard Wedge váhy BC možno vpisovať údaje do ľubovoľného softvérového programu vrátane Microsoft Excelu na účely ich analýzy. Ďalšie podrobnosti o funkcii Keyboard Wedge váhy BC si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

10. Možno expedičnú váhu BC napájať z batérií a pomocou napájacieho kábla?
Áno. V prípade expedičných váh BC je to zariadenie USB 5 V js., ktoré poskytuje flexibilné možnosti napájania váhy podobné ako pri nabíjaní mobilného telefónu. Váhu BC možno napájať bežnou externou napájačkou mobilných telefónov (powerbankou). Keďže váha sa nachádza na zozname UL, spoločnosť METTLER TOLEDO odporúča z hľadiska elektrickej bezpečnosti používať powerbanky zo zoznamu UL. Powerbanku možno s váhou BC používať cez Bluetooth, čím sa zabezpečí plná prenosnosť. Okrem toho možno váhu BC napájať aj z portu USB na notebooku. Váha dokáže prostredníctvom toho istého kábla USB komunikovať s expedičným softvérom prepravcu nainštalovaným v notebooku. V noci tak stačí nabiť jediné zariadenie a získate kompletný prenosný expedičný systém vrátane expedičného softvéru.

11. Zakúpil som si expedičnú váhu na balíky a potrebujem technickú pomoc a príslušenstvo. Ako získam sériový kábel, ak nebol dodaný spolu s váhou?
Väčšina modelov expedičných váh BC sa dodáva so sériovým káblom  a napájacím adaptérom v balení s výnimkou verzií zabezpečených prostredníctvom programov UPS. Sériový kábel (3 m/10 ft) k ľubovoľnej váhe BC má číslo 64052046. Súprava sériového kábla a napájacieho adaptéra USB má číslo 30131061. Podrobnosti si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

12. Chcel by som modernizovať svoju súčasnú váhu PS alebo BC. Aké sú možnosti modernizácie platne PS/BC?
Najpopulárnejšou alternatívou platne pre váhy PS a BC sú platne s valčekmi a s guľôčkami na povrchu, ktoré sa používajú v statických dopravníkových aplikáciách. Platňa s valčekmi je dopravník na platni s pohybom doprava a doľava. Povrch s guľôčkami umožňuje pohyb balíka všetkými smermi, a teda ľahšie čítanie náhodne umiestnených čiarových kódov.  
* BC-60, veľkosť 350 mm x 300 mm: platňa s guľôčkami = 62009622  a platňa s valčekmi = 62010766.
* BC-150,  veľkosť 500 mm x 400 mm: platňa s guľôčkami = 62010772  a platňa s valčekmi = 62010771.
Ďalším príslušenstvom je spádová dopravníková súprava PS alebo BC na jednoduchú montáž váhy do statického gravitačného dopravníka. Číslo dielca je 64058112. Ďalšie podrobnosti o doplnkovom príslušenstve k váham BC si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

13. Je možné jednoducho vymeniť displej váhy na balíky umiestnený na základni váhy?
Expedičné váhy PS aj BC majú displeje namontované na základni, ktoré možno jednoducho demontovať a v priebehu niekoľkých minút vymeniť. Displej možno odmontovať odskrutkovaním dvoch montážnych skrutiek a odpojením jednoduchého káblového konektora. Náhradný displej možno nainštalovať opačným postupom. Na možnosti náhradných displejov k váhe BC sa opýtajte miestneho zástupcu spoločnosti Mettler Toledo.

14. Možno niektoré z vašich expedičných váh používať aj ako počítacie váhy? 
Áno, expedičné váhy BC sa štandardne dodávajú s počítacím režimom na počítanie hromadných zásielok alebo počtu rovnakých dielcov, napr. skrutiek, na baliacom stanovišti. Medzi režimami možno jednoducho prepínať, takže na počítanie aj váženie balíkov postačuje jediná váha. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO alebo si ich pozrite v technickom návode na prepojení www.mt.com/ind-bc-scale.

15. Ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO expedičnú váhu vhodnú do bezdrôtových aplikácií?
Expedičná váha BC disponuje možnosťou bezdrôtovej komunikácie s lokálnym PC alebo inteligentným zariadením cez Bluetooth do vzdialenosti 10 m. S technológiou Bluetooth sú k dispozícii váhy s váživosťou 15 kg,  30 kg, 60 kg a 150 kg. Podrobnosti si vyžiadajte od miestneho zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

16. Aké vybavenie je k dispozícii ako náhrada za staré expedičné váhy a na zabezpečenie kompatibility s naším systémom ERP?
Expedičná váha BC je náhradou za expedičnú váhu PS. Váha BC je spätne kompatibilná s váhou PS. Využíva rovnakú sériovú komunikáciu aj komunikáciu cez USB. Váha BC takisto disponuje vylepšenými funkciami na flexibilnú komunikáciu, flexibilnú konfiguráciu a flexibilné váhové aplikácie, ktoré zvyšujú prevádzkovú efektívnosť. 

17. Čo je to váha BC?

Váha BC je poštová a expedičná váha (označuje sa aj ako balíková váha, resp. váha na balíky) určená na nedynamické, resp. statické rutinné váženie v rôznych logistických prevádzkach. Je nástupcom a zdokonalením váhy METTLER TOLEDO PS (t. j. modelov PS30 a PS60). Táto nová poštová váha je v ponuke s váživosťou 15, 30, 60 a 150 kg a s jedným alebo viacerými rozsahmi, resp. intervalmi váženia. V závislosti od vašich logistických potrieb a požadovanej váživosti si môžete vybrať plochú antikorovú platňu do náročnej prevádzky alebo praktickú platňu s valčekmi či guľôčkami na povrchu.

18. Na čo sa poštová a expedičná váha BC používa?

Váha BC je určená na použitie v rôznych logistických prevádzkach, kde je potrebné váženie, od príjmu cez balenie, expedíciu a poštové služby až po vykazovanie. Používateľom pomáha presne a pohotovo vážiť všetky druhy listov, dokumentov a balíkov. Poštová a expedičná váha BC je vynikajúca do prostredí, ako sú podateľne, kancelárie, baliace stanice skladov, oddelenia expedície a príjmu, plniace strediská, distribučné centrá a maloobchodné sklady balíkov. Váha BC je zároveň multifunkčná a dokáže pomôcť pri spracovaní hromadných zásielok, vážení a počítaní obsahu balení, overovaní balíkov a určovaní hmotnosti zásielok vrátane kompenzácie vykazovanej hmotnosti.

19. Dokáže poštová a expedičná váha BC komunikovať s počítačmi?

Áno, váha BC ponúka štandardné rozhranie USB alebo sériové rozhranie RS-232 na automatizovaný záznam údajov a elimináciu chýb z manuálneho zadávania. Pripojením USB sa znižujú náklady na integráciu, keďže moderné počítače (ktoré už nedisponujú štandardným rozhraním RS-232) sa môžu k váhe pripojiť aj v režime virtuálneho sériového hostiteľa alebo cez protokol HID POS. Rozhranie USB navyše podporuje aj funkciu Keyboard Wedge, ktorá umožňuje jednoduchý prenos údajov o hmotnosti priamo do poľa hmotnosti v ľubovoľnom softvéri bez potreby osobitného programovania. Vďaka možnosti využívať rozhranie Ethernet možno váhu BC používať s rôznymi počítačmi v lokálnej sieti LAN a optimalizovať tak využívanie zdrojov. V prostrediach, kde je používanie káblov nepraktické, rušivé alebo dokonca nebezpečné, je možné bezkáblové pripojenie k váhe cez Bluetooth.

20. Je poštová a expedičná váha BC vhodná na mobilné použitie?

V rozličných prevádzkach je často potrebné presúvať zariadenia z jedného pracoviska na iné prostredníctvom vozíkov či iných prostriedkov.  Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby zariadenie malo flexibilné možnosti napájania a bezdrôtového pripojenia. Váha BC sa napája jednosmerným napätím 5 V js. z portu USB na notebooku, z powerbanky či batérie USB alebo z autonabíjačky USB. Váhu BC možno dovybaviť technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje pripojenie k notebooku alebo smartfónu na spracovanie expedičných transakcií za pochodu bez rušenia káblami.

21. Je poštová a expedičná váha BC spoľahlivá a jednoduchá na používanie a údržbu?

Váhy BC sú testované na presnosť váženia aj po viacnásobnom preťažení (500 % váživosti) a páde (pri 100 % váživosti). Váha je teda spoľahlivá a odolná aj v náročných expedičných podmienkach, aké sú bežné v logistických zariadeniach. Grafický displej umožňuje intuitívnu obsluhu a jednoduchú navigáciu v menu nastavenia a obsluhy. Na displeji sa zobrazujú aj výzvy na kalibráciu a údržbu, informácie o používaní (napr. počet preťažených váh) a záznamy o nedávnych chybách, ktoré uľahčujú údržbu a riešenie problémov. Výmena rozbitého terminálu displeja je jednoduchá, stačí nový displej zapojiť a úkon nemá vplyv na metrologické prvky. Preto nie je potrebná nová kalibrácia, vďaka čomu ušetríte.

22. Ako môžeme zvýšiť efektivitu expedičnej alebo poštovej prevádzky?

V dobe elektronického obchodu a nakupovania online sú správne a rýchle zásielky kľúčovým faktorom úspešnosti. Majú vplyv na ziskovosť a dobré meno predajcu aj prepravcu. Na rýchle a správne spracovanie veľkého objemu balíkov na odoslanie je potrebná spoľahlivá váha s tlačou etikiet.

Váha BC ponúka niekoľko osobitných režimov váženia, ktoré používateľom pomáhajú dosahovať potrebnú produktivitu a efektivitu prevádzky. Režim odoberania umožňuje obsluhe nepretržite manuálne vážiť balíky rýchlejšie a s menším počtom pohybov, čo znamená vyšší výkon aj úsporu energie. V režime overovania výrobkov váha BC uľahčuje váženie jednotlivých položiek počas vkladania do balenia, pričom poskytuje údaje o hmotnosti jednotlivých položiek a celého balíka. Systémom na balenie objednávok tak možno lepšie overiť správnosť obsahu a minimalizujú sa chyby pri balení aj počet vrátených zásielok.

 


Od balíkov až po listy – všetko odvážite na jednej váhe
Komunikačné váhy minimalizujú chyby obsluhy
Pridaná hodnota váhy BC
Váha BC – jednoduché použitie

Produkty

 
Produkty
Filter:
Nastaviť filter
Odstrániť všeko
 
Portée maximale
Précision d''affichage (Certifiée)
Číslo produktu: 30345341
Viac detailov
Portée maximale3 kg/15 kg
Précision d''affichage (Certifiée)0,001 kg; 0,005 kg
Číslo produktu: 30356397
Viac detailov
Portée maximale3 kg/15 kg
Précision d''affichage (Certifiée)0,001 kg; 0,005 kg
Číslo produktu: 30356398
Viac detailov
Maximum Capacity15 lb/30 lb (3 kg/15 kg)
Readability (Certified)0.1 oz; 0.2 oz (0.001 kg; 0.005 kg)
Číslo produktu: 30345342
Viac detailov
Maximum Capacity15 lb/30 lb (3 kg/15 kg)
Readability (Certified)0.1 oz; 0.2 oz (0.001 kg; 0.005 kg)
Číslo produktu: 30356399
Viac detailov
Maximum Capacity15 lb/30 lb (3 kg/15 kg)
Readability (Certified)0.1 oz; 0.2 oz (0.001 kg; 0.005 kg)
Číslo produktu: 30345343
Viac detailov
Maximum Capacity15 lb/30 lb (3 kg/15 kg)
Readability (Certified)0.1 oz; 0.2 oz (0.001 kg; 0.005 kg)
Číslo produktu: 30356401
Viac detailov
Maximum Capacity15 kg/30 kg / 30 lb/70 lb
Readability (Certified)0.005 kg; 0.01 kg / 0.02 lb; 0.05 lb
Číslo produktu: 30345344
Viac detailov
Maximum Capacity15 kg/30 kg / 30 lb/70 lb
Readability (Certified)0.005 kg; 0.01 kg / 0.02 lb; 0.05 lb
Číslo produktu: 30356402
Viac detailov
Maximum Capacity15 kg/30 kg / 30 lb/70 lb
Readability (Certified)0.005 kg; 0.01 kg / 0.02 lb; 0.05 lb
Číslo produktu: 30345345
Viac detailov
Maximum Capacity15 kg/30 kg / 30 lb/70 lb
Readability (Certified)0.005 kg; 0.01 kg / 0.02 lb; 0.05 lb
Číslo produktu: 30356403
Viac detailov
Maximum Capacity15 kg/30 kg / 30 lb/70 lb
Readability (Certified)0.005 kg; 0.01 kg / 0.02 lb; 0.05 lb
Číslo produktu: 30345346
Viac detailov
Maximum Capacity15 kg/30 kg / 30 lb/70 lb
Readability (Certified)0.005 kg; 0.01 kg / 0.02 lb; 0.05 lb
Číslo produktu: 30356404
Viac detailov
Maximum Capacity3 kg/6 kg/35 kg / 7 lb/70 lb
Readability (Certified)1 g; 2 g; 10 g / 0.05 oz; 0.2 oz
Číslo produktu: 30345347
Viac detailov
Maximum Capacity3 kg/6 kg/35 kg / 7 lb/70 lb
Readability (Certified)1 g; 2 g; 10 g / 0.05 oz; 0.2 oz
Číslo produktu: 30356405
Viac detailov
Maximum Capacity3 kg/6 kg/35 kg / 7 lb/70 lb
Readability (Certified)1 g; 2 g; 10 g / 0.05 oz; 0.2 oz
Číslo produktu: 30345348
Viac detailov
Maximum Capacity3 kg/6 kg/35 kg / 7 lb/70 lb
Readability (Certified)1 g; 2 g; 10 g / 0.05 oz; 0.2 oz
Číslo produktu: 30370211
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30345349
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30370212
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30345420
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30370213
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30345421
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30370214
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30345422
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg / 150 lb
Readability (Certified)0.02 kg / 0.05 lb
Číslo produktu: 30370220
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345423
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370221
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345424
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370222
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345425
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370223
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345426
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370224
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345427
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370225
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345428
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370226
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345429
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370227
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345430
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370228
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345431
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370229
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345432
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370230
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345433
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30370231
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Číslo produktu: 30345434
Viac detailov
Maximum Capacity60 kg/150 kg / 150 lb/300 lb
Readability (Certified)0.02 kg; 0.05 kg / 0.05 lb; 0.1 lb
Porovnanie

Dokumentácia

Invision Scale
Industrial Catalog 2019/20
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.