Poštové váhy – dynamické a statické | Digitálne poštové váhy ¦ Digitálne váhy na zásielky
Poštové váhy

Poštové váhy

Digitálna poštová váha na presné váženie – pre poštové a korešpondenčné aplikácie

Poštové váhy – vyššia produktivita

1. Čo je to poštová váha? Digitálne poštové váhy a váhy na zásielky pomáhajú rýchlo a presne vykonávať rutinné úlohy váženia. Naše poštové váhy a v...

1. Čo je to poštová váha?
Digitálne poštové váhy a váhy na zásielky pomáhajú rýchlo a presne vykonávať rutinné úlohy váženia. Naše poštové váhy a váhy na zásielky sú ideálne pre podateľne, kancelárie, baliace stanice skladov, expedičné oddelenia a maloobchodné sklady balíkov. Poštové váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO predstavujú skvelé základné riešenie pre aplikácie, kde je potrebné jednoduché váženie.

2. V akých aplikáciách sa uplatní digitálna poštová váha?
Digitálne poštové váhy a váhy na zásielky sú multifunkčné zariadenia na presné váženie v rôznych oblastiach – od samoobslužných aplikácií a triedenia až po váženie v predajni a dynamické váženie. Naše poštové váhy BC sú navrhnuté s ohľadom na potreby podateľní, kancelárií, baliacich staníc skladov, expedičných oddelení a maloobchodných skladov balíkov.

3. Ako môže digitálna poštová váha zvýšiť efektivitu?
Pri poštových aplikáciách váženia je najdôležitejšia rýchlosť a presné váženie. Naše digitálne poštové váhy umožňujú zvýšiť produktivitu podateľní, expedičných oddelení či maloobchodných skladov zrýchlením procesov váženia a ich zjednodušením pre obsluhu. Šesť jasne štruktúrovaných veľkoformátových tlačidiel s dotykovou funkciou spolu s jednoducho používateľným LCD displejom umožňuje rýchle a jednoduché váženie s jasnými výsledkami. Váhy možno ľahko pripojiť k počítaču prostredníctvom rôznych možností konektivity, ako sú sériové rozhranie, USB, virtuálne sériové rozhranie, Keyword Wedge, Ethernet a Bluetooth. Tieto poštové váhy sa jednoducho používajú vďaka intuitívnemu rozhraniu s grafickým displejom, softvérovými funkčnými tlačidlami a navigačnou klávesnicou. Poštové váhy BC vydržia až 500 % preťaženie a stále vážia presne. Sú navrhnuté so zreteľom na potreby expedičného prostredia s vysokým tempom práce.

4. Čím sa expedičné váhy METTLER TOLEDO odlišujú od váh iných výrobcov?
Okrem vynikajúceho produktu vám zabezpečíme k poštovým váham aj servis. Máme k dispozícii globálnu servisnú sieť s pracovníkmi plne kvalifikovanými v oblasti všetkých poštových a expedičných aplikácií. Spoločnosť METTLER TOLEDO dodáva špičkové riešenia na váženie, určovanie rozmerov a triedenie zásielok od pohľadníc až po ťažké balíky. Už dlhé roky slúžime štátnym poštovým organizáciám, expresným prepravcom a poštovým dodávateľom a vďaka nadobudnutým skúsenostiam a know-how vám vieme ponúknuť tie najlepšie poštové váhy a riešenia pre vašu aplikáciu.

5. Na čo sa používajú poštové váhy?
Poštové váhy sa používajú na presné váženie pošty, dokumentov, balíkov a zásielok na účely určovania poštovného a nákladov na doručenie. Maximálna hmotnosť zásielok na pošte býva 30 kg (70 lb) a u prepravných kuriérov 60 kg (150 lb).
Poštové váhy sú určené:

  1. Pre spotrebiteľov –  nízke náklady, nižšia kvalita, poštovné hradí spotrebiteľ.
  2. Pre podniky – intenzívne využívanie, vyššia kvalita, poštovné alebo prepravné náklady hradí podnik alebo iný subjekt. Váhy môžu byť s certifikátom na použitie v regulovanej obchodnej sfére.
Vysokokvalitné poštové váhy ako METTLER TOLEDO BC sú vynikajúce na pracoviská, ako sú podateľne, kancelárie, baliace stanice skladov, oddelenia expedície a príjmu a maloobchodné sklady balíkov. Pomôže vám rýchlo a presne vykonávať rutinné úlohy váženia.  
  • Digitálna poštová váha umožňuje odosielať údaje o vážení priamo do expedičného softvéru v PC a predchádzať tak potenciálnym chybám pri manuálnom zápise.
  • Váha umožňuje pracovať rýchlejšie aj vďaka možnosti postupného váženia vyberaním položiek z koša.
  • V prípade komerčnej pošty (napr. letáky, bulletiny atď.) možno váhu použiť na jednoduché počítanie. Váha vydelí celkovú hmotnosť priemernou kusovou hmotnosťou a zobrazí presný počet kusov.
 
6. Kde zoženiem poštovú váhu?
Existuje veľa rôznych výrobcov a dodávateľov poštových váh a váh na zásielky. Niektoré vysokokvalitné váhy, ako napríklad METTLER TOLEDO BC, si možno zakúpiť online, priamo od miestnych distribútorov alebo priamo od výrobcu. Ako si vybrať správnu váhu:

1.   Určte maximálnu váživosť váhy a požadovanú odčítateľnosť (najmenší „dielik“). Odčítateľnosť poštových váh býva bežne 1 g alebo 0,1 oz. Odčítateľnosť expedičných váh býva obyčajne 20 g alebo 0,05 lb.

2.    Určte požadovanú veľkosť váhovej plošiny a jej materiál (napr. oceľ alebo plast) podľa vašich potrieb. Bežný rozmer je 300 x 350 mm.

3.    Určte, aký druh digitálneho pripojenia potrebujete na pripojenie váhy k PC alebo hostiteľskému zariadeniu. Väčšina PC má len USB porty.

Nákupom správnej váhy od spoľahlivého dodávateľa alebo výrobcu si minimalizujete celkové náklady a získate záruku spoľahlivého servisu.

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka poštové váhy BC s metrologickými certifikátmi NTEP a OIML do regulovanej obchodnej sféry a ich spoľahlivosť a presnosť je overená dôkladnou skúškou.

Keďže váha je veľmi dôležitým predpokladom produktívnej a nákladovo efektívnej poštovej či expedičnej prevádzky, je dôležité zakúpiť si odolnú, spoľahlivú a presnú váhu, aj keď môže stáť viac.

7. Ako sa vážia balíkové zásielky?
Zásielky a balíky možno vážiť pomocou spoľahlivej a presnej poštovej alebo expedičnej váhy s maximálnou váživosťou vyššou ako hmotnosť zásielky a s minimálnou váživosťou nižšou ako hmotnosť zásielky.
Po zapnutí váhy sa presvedčte, či sa nič nedotýka vážiacej platne ani ju neblokuje. Skontrolujte, či sa na displeji váhy zobrazuje nula; v opačnom prípade stlačte nulovacie tlačidlo. Položte balík na váhu a ak je väčší ako rozmery vážiacej platne, dávajte pozor, aby sa nedotýkal stola ani podlahy. Keď sa údaj o hmotnosti na displeji váhy stabilizuje, prečítajte ho. Váhy ako digitálne poštové váhy METTLER TOLEDO dokážu odosielať údaje o hmotnosti do PC alebo hostiteľského zariadenia. Prenos sa môže uskutočniť automaticky alebo na žiadosť zadanú z PC alebo hostiteľského zariadenia. Komunikácia obyčajne prebieha cez sériový port RS-232 alebo rozhranie USB, Bluetooth či Ethernet.  

8. Čo ak je hmotnosť zásielky nesprávna?
Ak je hmotnosť zásielky nesprávna, bude to mať vplyv na vypočítané prepravné náklady. Bez ohľadu na to, či ste prepravca alebo poštová či kuriérska spoločnosť, nesprávne určená hmotnosť zásielok ovplyvní vaše prevádzkové náklady. Ak ste napríklad špeditér a budete určovať nižšiu hmotnosť zásielok, než akú vám odmeria váš prepravca, budete podhodnocovať svoje náklady a vaše marže z predaja sa napokon znížia. Prepravca vám navyše rozdiel v hmotnosti doúčtuje. V závislosti od veľkosti chyby vám dokonca môže účtovať aj sankcie.

Pri presune z distribučného centra jedného prepravcu k inému prepravcovi počas prepravy slúži hmotnosť zásielky aj na overenie, či položka prišla v poriadku. Ak sa teda hmotnosť v jednom centre zaznamená nesprávne, zásielka sa bude zbytočne dlhšie kontrolovať a jej doručenie sa oneskorí.

Chyba v hmotnosti zásielky niekedy nie je spôsobená nesprávnym meraním váhy, ale nesprávnym zápisom obsluhy. Digitálna váha s komunikačným rozhraním na prenos do PC pomáha takéto chyby eliminovať.

Použitím certifikovanej značkovej váhy schválenej do regulovaného obchodného prostredia si zabezpečíte spoľahlivé a presné meranie. Poštové váhy METTLER TOLEDO sú riadne otestované a schválené podľa svetových noriem a zaisťujú spoľahlivú presnosť za rôznych podmienok teploty a vlhkosti.

9. Aké poštové váhy sú najlepšie?
Vysokokvalitné digitálne poštové váhy obyčajne majú globálne metrologické certifikáty: NTEP (USA), Metrology Canada a OIML/EC pre Európu a ostatné časti sveta. Aj bezpečnostné certifikáty UL, cUL a CE sú dokladom o kvalitnej, riadne otestovanej konštrukcii váhy.

Kvalitná poštová váha musí byť odolná a musí každý deň spoľahlivo a presne zvládnuť množstvo cyklov váženia, najmä ak sa používa v logistickom či distribučnom centre. Pri drsnom zaobchádzaní, napríklad keď niekto na váhu pustí ťažký balík alebo zásielku, sa najlepšie osvedčili kovové rámy alebo rámy z tlakovo liateho hliníka.

Najlepšou možnosťou sú digitálne poštové váhy, ktoré poskytujú flexibilitu a jednoduché dátové rozhranie, keďže väčšina prevádzok vyžaduje pripojenie k PC alebo mobilným zariadeniam na automatický záznam údajov o hmotnosti.

Poštové váhy na zásielky METTLER TOLEDO BC vyhovujú podmienkam svetových metrologických (OIML, NTEP, Metrology Canada) a bezpečnostných certifikátov (CE, UL, cUL) a ich spoľahlivosť a presnosť bola overená dôkladnými skúškami. Váha BC s rámom z tlakovo liateho hliníka a skrutkami na ochranu proti preťaženiu bola otestovaná aj na nárazové zaťaženie a preťaženie.


Váha na zásielky
Poštové váhy

Poštové váhy a váhy na zásielky BC

Poštové váhy

Poštové a váhy na zásielky BC s dátovými rozhraniami sú ako stvorené pre podateľne, kancelárie, baliace stanice skladov, expedičné oddelenia a maloobchodné sklady balíkov
Základné váženie pre poštové služby s funkciami na rýchlu a jednoduchú prevádzku
Jednoduchá a bezchybná integrácia údajov
Rozhrania: sériové, USB, Ethernet, Bluetooth
Prevádzková efektívnosť
Grafický displej a funkcie na zvýšenie produktivity
Odolné a spoľahlivé
Testované na presné váženie po 500 % preťažení
Flexibilné a úsporné
Viac intervalov/rozsahov na ťažké a ľahké položky
Flexibilita
Výborné pre rôzne poštové aplikácie
Bezkonkurenčná presnosť
Zažite kvalitu, ktorou je spoločnosť METTLER TOLEDO známa
Odolnosť
Navrhnuté pre nástrahy každodenného používania
Váha na zásielky

Poštové a váhy na zásielky BC s dátovými rozhraniami sú ako stvorené pre podateľne, kancelárie, baliace stanice skladov, expedičné oddelenia a maloobchodné sklady balíkov

Poštové váhy

Základné váženie pre poštové služby s funkciami na rýchlu a jednoduchú prevádzku

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Zhoda
Kalibrácia a kvalita

Publikácie

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.