Analytical Transmitters

Analytické prevodníky

Vysokovýkonné prevodníky pre spoľahlivú in-line analýzu

Analytické prevodníky predstavujú komponent systému merania, ktorý komunikuje zobrazované merania používateľovi alebo do riadiaceho systému vyššej úrovne. Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje analytické prevodníky pre široké spektrum analýz vrátane pH/ORP, kyslíka, rozpusteného oxidu uhličitého a vodivosti alebo odporu. Naše vysokovýkonné analytické prevodníky sú kompatibilné s tradičnými analógovými senzormi a digitálnymi senzormi s technológiou inteligentnej správy senzorov (ISM).

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Často kladené otázky – analytické prevodníky

Čo je analytický prevodník?

Analytické prevodníky sú dôležité súčasti slučky analytického merania alebo riadiacej slučky. Prevodník spracúva merania z analytického senzora a tieto údaje komunikuje používateľovi alebo do riadiaceho systému vyššej úrovne.

Aké parametre merania pokrývajú analytické prevodníky od spoločnosti METTLER TOLEDO?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka rad viacparametrových prevodníkov (nazývaných tiež viacrozmerové prevodníky), ktorý pokrýva všetky kľúčové parametre pre procesy a analýzy vody vrátane merania pH/ORP (redox), rozpusteného kyslíka (DO), odporu, celkového organického uhlíka (TOC), rozpusteného ozónu, CO2, kyslíka, ozónu, vodivosti a zákalu.

Ako funguje analytický prevodník?

Väčšina analytických prevodníkov meria prvotný signál z analytického senzora (v závislosti od senzora môže ísť o tlak, prúd alebo odpor) a premení ho na digitálny signál, aby sa mohlo meranie zobraziť na displeji prevodníka. Je to štandardný proces pre kombináciu analógového senzora a prevodníka. Moderné in-line prevodníky sa integrujú aj s digitálnymi senzormi, ako sú senzory s technológiou ISM, kde sa signál premení na digitálny, skôr ako sa odošle do prevodníka. Prevodník v kombinácii s digitálnymi senzormi vystupuje prevažne v úlohe displeja, ktorý mení digitálne údaje na informácie, ktoré môže obsluha použiť, alebo tieto údaje odosiela do iných informačných systémov.

Dokáže analytický prevodník merať viac parametrov súčasne?

Áno, analytické prevodníky, ktoré merajú viac parametrov súčasne, sa nazývajú viacparametrové viackanálové prevodníky. Táto kategória prevodníkov je určená do situácií, kde je potrebné merať viac parametrov, no viackanálový prevodník sa môže použiť aj vtedy, ak potrebujete zbytočné meranie na účely súladu s predpismi. Niektoré viacparametrové prevodníky poskytujú aj vypočítané merania, ako vypočítané pH na základe vodivosti. Viacparametrové prevodníky v portfóliu spoločnosti METTLER TOLEDO dokážu zobrazovať až osem meraní súčasne.

Komunikujú analytické prevodníky prostredníctvom protokolu Ethernet/IP?

Áno, analytické prevodníky od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúkajú všetky bežné digitálne komunikačné protokoly vrátane Ethernet/IP, Profinet, HART, Profibus-PA a FOUNDATION Fieldbus.

Ako vybrať správny analytický prevodník?

Pri výbere analytického prevodníka treba zohľadniť rozsiahly rad kritérií. Pri zvažovaní aplikácie treba posúdiť, či potrebujete prevodníkom merať len jeden parameter alebo viacero. Ak potrebujete merať viac parametrov, zvážte použitie viacparametrového prevodníka. S viacparametrovým prevodníkom môžete použiť ten istý model prevodníka na viac parametrov. Ak potrebujete prevodníkom merať viac ako jeden bod merania súčasne, budete potrebovať viacparametrový prevodník. Rovnako by ste mali zvážiť, čo potrebujete pomocou analytického prevodníka integrovať do riadiaceho systému. Ak chcete použiť prediktívnu diagnostiku senzora s technológiou ISM, budete potrebovať analytický prevodník, ktorý je kompatibilný so senzormi s technológiou ISM. Rovnako by ste mali zvážiť aj výrobné prostredie. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka analytické prevodníky s rôznymi krytmi, ktoré sú určené aj na použitie v nebezpečných prostrediach. Ďalšie faktory, ktoré treba zvážiť, sú možnosti zachytávania údajov a jednoduchosť použitia. Spoločnosť METTLER TOLEDO odporúča, aby ste sa porozprávali s miestnym obchodným zástupcom a prešli si s ním svoje potreby, aby vám mohol odporučiť vhodný analytický prevodník pre vašu konkrétnu aplikáciu.